Şişli Otelleri HARİTADA GÖSTER
 

ŞİŞLİ

Şiş yapımıyla uğraşan ve şişçiler diye anılan bir ailenin burada konağı olduğu ve “ Şişçilerin Konağı”nın zamanla “Şişlilerin Konağı” haline gelmesiyle semtin adının Şişli kaldığı söylenmektedir.

TARİHÇE

Şişli, İstanbul'un Taksim kuzeyindeki bütün semtleri gibi, yeni bir yerleşmedir. Şehrin bu yöresinin 19. yy' ın ortalarında bile henüz yerleşme bölgesi olmadığı biliniyor. 1850'lerde bugünkü Şişli'nin yayıldığı alan geniş bir kırlıktı. İlçenin en eski mahallesi olan Tatavla'nın (Kurtuluş) 16. yy'da kurulduğu ileri sürülür. 17. yy'da Taksim'den Pangaltı'ya doğru uzanan yolun iki yanında mezarlıklar; 18. yy'da Şişli ve Mecidiyeköy yörelerinde bağlar ve bostanlar yer alıyordu. Balmumcu Çiftlik Hümayunu Şişli' ye kadar uzanıyordu. Bahçelerde sebze ve meyvenin yanı sıra çiçek de yetiştirilirdi. 19. yy'dan itibaren çeşitli binalar yapılır. Feriköy'de ilk bira üretim tesisinin kurulması ve Şişli'de Etfal Hastanesi'nin açılışı 1890'lara rastlar.

Bomonti'de bira fabrikası 19. yy'ın başlarında kurulmuştur. 1870'te Beyoğlu yangınında evsiz kalan Levantenler ve gayrimüslimler Harbiye çevresinde inşa edilen kagir binalara taşınmışlardır. Matbaa-i Osmaniye'yi kuran Osman Bey de Harbiye ile Şişli arasında bir arazi satın alarak bu arazide konak yaptırmıştır. Osmanbey semtinin adı bu konaktan gelir. Abdülmecid döneminde (1839-1861) imparatorluğun sınır bölgelerindeki yurtlarından olan birçok göçmen İstanbul'a sığınmış; bunlardan bir bölümü Şişli' nin hemen kuzeydoğusunda arpa tarlaları ve dutlukların bulunduğu alana yerleştirilmiştir. Bu kırsal yerleşim yerine padişahın adıyla Mecidiyeköy denmiştir. Taksim – Şişli tramvay hattı 1913'te elektrikli hale getirilmiş, tramvay deposu da Şişli ile Mecidiyeköy arasına inşa edilmiştir. İstanbul'daki önemli anıtlarda biri olan Abide-i Hürriyet de 1911 de açılmıştır. Şehir yavaş yavaş Harbiye'ye, Pangaltı'ya doğru, daha çok askeri ve idari yapılarla uzanmaktadır. Şehrin kuzeye ve kuzeydoğuya, yani Şişli ve Nişantaşı – Teşvikiye'ye doğru yayılmasında iki önemli etken, 1870'te Beyoğlu'nun büyük bölümünü ortadan kaldıran yangın felaketi ve Tanzimat'la birlikte yabancıların da şehrin istedikleri yerlerinde mülk edinmelerine olanak tanınmasıdır. Yerleşmenin Şişli'ye doğru uzanması 1881'den itibaren atlı tramvayın Taksim'den Pangaltı'ya ve biraz daha ileriye, bugünkü Şişli'nin ortalarına doğru gelmesi ile hızlanmış, 1913'te elektrikli tramvay işlemeye başlamış, Şişli Beyoğlu'ndan sonra, İstanbul'un elektrik ve havagazı almaya başlayan ikinci semti olmuştur.

Bütün bu ayrıntılar, semtin 1870'lerden sonra oluşmaya başladığını; 19.yy'ın son yıllarında, yabancıların ve kalburüstü azınlıkların yanında, batıcı bir yaşam biçimini benimsemiş veya buna özenen Osmanlı seçkinlerinin ve aydınlarının, o günün koşullarında görece çağdaş olanaklardan yararlanarak yaşadıkları bir yer olmaya yüz tuttuğunu göstermektedir.

19.yy'ın sonlarında, 1890'larda Şişli'de İstanbul'un ünlü yabancı zenginlerinin, Beyoğlu'ndan bu tarafa doğru kayan azınlıkların, Osmanlı paşalarının, yüksek memurların, devrin aydınlarının bahçeler içindeki tek tük konakları yanında; 1895'te Okmeydanı'na doğru Darülaceze, 1898'de de , difteriden ölen kızı Hafize Sultan için II. Abdülhamit'in yaptırdığı Etfal Hastanesi gibi sağlık kurumları da yer almaktadır.

Şişli semtinin hızla gelişmeye başlaması 1913'te elektrikli tramvayın buraya uzanması ve Şişli'nin son durak olmasından sonradır. Halaskargazi Caddesi boyunca evlerin, konakların sıklaşması, ilk apartmanların belirmesi 1910-1920 dönemidir. Mustafa Kemal'in Samsun'a gidene kadar Aralık 1918'den Mayıs 1919'a kadar kaldığı ve bugün Atatürk Müzesi olarak korunan bina, dönemin yapıları hakkında bir fikir vermektedir.

Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Şişli, 1930'larda şehrin en mutena semtlerinden biri durumundadır. Büyükdere Caddesi üzerinde tek yapı eski tramvay garajıdır. Karşıları ise mezarlıktır. Halaskargazi Caddesi'ne paralel giden Abide-i Hürriyet Caddesi'nin batısında Bomonti Bira Fabrikası ve bahçesinin bulunduğu sırtlara doğru, semtin 1920'ler sonrasında hızla yapılaşan kesimleri yer almaktadır. Bugün de varlığını sürdüren Feriköy Fırın Sokağı ve ona paralel Sıracevizler Sokağı semtin son meskun bölgeleridir. 1930-1940 arasında başta Halaskargazi olmak üzere semtin ana caddelerinin iki yanında, çoğu günümüze kadar gelen, döneminin en lüks apartmanları bitişik nizamda kurulmuş; böyle bir apartman yerleşmesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nin batısında kalan ve en ünlüleri Hanımefendi Sokağı, Perihan Sokağı, Sıracevizler Caddesi olan sokaklarda da büyük bir hızla gelişmiştir. Ünlü “Lüküs Hayat” opereti, zengin ve modern yaşam özlemini dile getirirken “Şişli'de bir apartıman; yoksa eğer halin yaman” dizeleriyle dönemin bu gelişmesini belgeler.

Şişli semtinin mutena bir konut ve yerleşme bölgesi olarak gelişmesi 1960 hatta 1970'lere kadar sürmüş, bu dönemden sonra ise semt, çevre semtlerle birlikte daha çok zengin çarşıların, pasajların, seçkin dükkanların, butiklerin, işyerlerinin, bankaların yer aldığı; ticaret, iş ve eğlence hayatının ağır bastığı bir yapı kazanmıştır. Şişli'nin günümüzde merkezi sayılabilecek Şişli Camii 1949'da açılmış yeni bir camidir. Halaskargazi Caddesi üzerinde, caminin biraz ilerisinde yer alan Fransız Lape Hastanesi, Etfal Hastanesi ile birlikte semtin en eski sağlık kurumlarıdır. Daha sonraki dönemlerde bunlara çok sayıda yenileri eklenmiştir. Maçka Silahhanesi, Mekteb-i Harbiye binası, Nişantaşı'ndaki Meşrutiyet Camii, Teşvikiye Camii, Darülaceze binası ilçenin en eski yapılarındandır. Abide-i Hürriyet Anıtı, Atatürk Müzesi ve Şişli Camii de bunlara eklenebilir.

1950'lerden sonra İstanbul'un gündemine girip günümüze değin hızını yitirmeyen göç olgusundan Şişli yöresi de nasibini aldı. Şişli semtinin kuzeyinde Çağlayan ve Gültepe gibi gecekondu semtleri belirdi. Kağıthane'nin nüfusu da hızla artmaya başladı. Bu sırada Beyoğlu İlçesi'ne bağlı bir bucak olarak yönetilen Şişli yöresi, 1954'te ilçe yapıldı. 1960'tan sonra yeni yerleşim birimleri, evler ve fabrikalar yapıldı. 1970'lere gelindiğinde nüfus 100.000'i aştı. Yeni alışveriş merkezleri, mağazalar yapıldı. Halaskargazi, Rumeli ve Valikonağı caddeleri 1980'lerde İstanbul'un ve belki de Türkiye'nin en gözde alışveriş merkezi haline geldi. Üst üste gelen bu gelişmeler Kağıthane ve çevresindeki gecekondu mahallelerine hizmet götürmeyi güçleştirince Kağıthane Belediyesi kuruldu. Şişli İlçesi'ndeki gelişmeler 1980'lerde de sürdü. Ayazağa ve Kağıthane köy statüsünden çıktı. 1987'de Kağıthane İlçesi kuruldu.

Şişli Camii'nden Büyükdere Caddesi'ne doğru eski tramvay ve İETT garajının ,yerine ve çevresine yapılan büyük bloklarda oteller, işyerleri, kültür ve ticaret merkezleri bulunmaktadır. Halaskargazi Caddesi üzerinde iki yanlı büyük pasajlardaki sinemalar, eğlence yerleri semte canlılık ve kendi rengini kazandırmaktadır.

İlçede yer alan birkaç tiyatro ve sinemanın yanı sıra, Lütfü Kırdar Kongre Salonu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Açıkhava Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları Harbiye Sahnesi, Askeri Müze, İstanbul Teknik, Marmara Yıldız Teknik Üniversitelerinin bazı birimleri Şişli İlçesi'nin sınırları içinde yer almaktadır.

Şehrin üç büyük stadyumundan,TTNET Arena Aslantepe Stadyumu ilçe sınırları içindedir.

Şişli kuruluşunda itibaren üst sosyoekonomik katmanlarda yer alan yabancıların ve azınlıkların rağbet ettikleri bir semt olmuştur. Cumhuriyet'ten sonra, bu yapı bir ölçüde değişse de halen İstanbul'un, azınlıkların belli ve giderek azalan bir oranda bulundukları nadir semtlerindendir.

Şişli İlçesi hızla gelişen değişim içinde 21. yy İstanbul'unun hatta Türkiye ekonomisinin iş ve finans merkezi olma yolundadır.

Daha Fazla
TESİSLER
BC Burhan Çaçan Hotel & Spa
BC Burhan Çaçan Hotel & Spa
İstanbul
BC Burhan Çaçan Hotel & Spa & Cafe, İstanbul'un Nişantaşı semtinin merkezinde uygun fiyatlı aile odaları sunmaktadır. Otel genelinde ücretsiz Wi-Fi mevcuttur. Tüm odal...
Tek Kişilik 434 TL
Çift Kişilik 478 TL
Bentley by Molton Hotels
Bentley by Molton Hotels
İstanbul
İstanbul ve Lüfti Kırdar Uluslararası Kongre merkezlerine yürüyüş mesafesinde yer alan Bentley By Molton, iş ve eğlence hayatının nabzını tutan özel konumunda misafirlerini seçkin ...
Tek Kişilik 456 TL
Çift Kişilik 478 TL
Molton Suıtes Nişantaşı
Molton Suıtes Nişantaşı
İstanbul
Molton Suites Nişantaşı, İstanbul'un merkezi ve nezih semtlerinden Nişantaşı’nda misafirlerini ağırlıyor. Tesis; İstanbul Kongre Merkezi, Taksim Meydanı ve Cihangir gibi n...
Tek Kişilik 369 TL
Çift Kişilik 478 TL
Taksim Elmadağ Suites
Taksim Elmadağ Suites
İstanbul
Şehrin kalbindeki Taksim Elmadağ Suites, Taksim Meydanı'na sadece 750 metre mesafededir. Otelde, cumbalı pencerelere sahip eşsiz bir mimari, yemek pişirme imkanı sunan geniş o...
Tek Kişilik 200 TL
Çift Kişilik 200 TL
Üç Kişilik 200 TL
Dört Kişilik 200 TL
The Elysium Istanbul
The Elysium Istanbul
İstanbul
The Elysium İstanbul MGallery By Sofitel, şehrin merkezi sayılan Taksim'de yer alıyor. Tesis, iş, turizm ve eğlence odaklı konaklamalar için konforlu bir alternatif sunuyor. T...
Point Hotel Barbaros
Point Hotel Barbaros
İstanbul
Üstün teknoloji & çağdaş sanat birleştirildiğinde, yepyeni bir konaklama tarzı yaratılmış oldu. Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı Art-Tech oteli Point Hotel Barbaros, kurumsal şi...
Çift Kişilik 478 TL
Art Tower İstanbul
Art Tower İstanbul
İstanbul
Bomonti bölgesinde, İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi (17 yürüme mesafesinde), Taksim Meydanı (35 yürüme mesafesinde) konumlanmıştır. 6 sigara içilmeyen daire, kapalı h...
Wame Suite Hotel Nişantaşı
Wame Suite Hotel Nişantaşı
İstanbul
Eğlence, kültür, sanat, iş, kongre ve alışveriş merkezlerine yürüyüş mesafesi kadar yakın olmak istiyorsanız Wame Suite Hotel size; birbirinden şık, modern ve ferah 10 deluxe , 5 s...
Tek Kişilik 200 TL
Çift Kişilik 240 TL
Üç Kişilik 300 TL
Dört Kişilik 480 TL
Beş Kişilik 560 TL
Park Grazza Hotel
Park Grazza Hotel
İstanbul
Alışveriş merkezleri, havalimanı, metrobüs ve fuar merkezleri'ne yakınlığıyla dikkat çeken Park Grazza Hotel; güler yüzlü personeli ve hizmet anlayışı ile misafirlerine konfor...
Tek Kişilik 174 TL
Çift Kişilik 174 TL
Üç Kişilik 174 TL
White House Residence
White House Residence
İstanbul
White House Residence, İstanbul Mecidiyeköy'da hizmet vermektedir. White House Residence'ın tüm odalarında; banyo, buzdolabı, çalışma masası, eşya dolabı, internet, kl...
Çift Kişilik 288 TL
Üç Kişilik 288 TL
Dört Kişilik 345 TL
Cumbalı Plaza Hotel Istanbul
Cumbalı Plaza Hotel Istanbul
İstanbul
Alışveriş merkezleri, havalimanı, metrobüs ve fuar merkezleri'ne yakınlığıyla dikkat çeken Cumbalı Plaza Hotel; Osmanbey Metro Durağı'na yalnızca 650 m mesafede konforlu ...
Tek Kişilik 155 TL
Çift Kişilik 178 TL
Üç Kişilik 282 TL
Dört Kişilik 357 TL
Mercure Hotel  Istanbul Bomonti
Mercure Hotel Istanbul Bomonti
İstanbul
İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan Mercure Istanbul Bomonti Hotel, iş, sanayi ve ticaret merkezlerine yakın bir konuma sahip olan Mercure Istanbul Bomonti Hotel, özellikle ...
Çift Kişilik 348 TL
Hotel La Piano
Hotel La Piano
İstanbul
İstanbul Nişantaşı'nda bulunan Hotel La Piano, toplam 15 odasıyla hizmet veriyor. Otel içerisinde restoran, bar ve sağlık merkezi gibi birimler mevcut. Hotel La Piano'...
Tek Kişilik 160 TL
Çift Kişilik 220 TL
Üç Kişilik 260 TL
Dört Kişilik 300 TL
Mare Park Hotel
Mare Park Hotel
İstanbul
Mare Park Hotel, mükemmel kalite anlayışını benimseyen bir tesis olarak misafirlerinin tüm beklenti ve arzularını karşılamak için hizmet veriyor. 24 saat oda servisi, konusunda de...
Grand Aras Hotel & Suites
Grand Aras Hotel & Suites
İstanbul
İstanbul’ un merkezi noktalarından Şişli’ de yer alan Grand Aras Hotel & Suites, misafirlerine konumu ile kolaylık sağlıyor. Tesis hem iş hem eğlence odaklı seyahatler için kon...
Listana Hotel
Listana Hotel
İstanbul
İstanbul'un merkezi noktalarından Şişli'de bulunan Listana Hotel Şişli, misafirlerine iş, alışveriş ve eğlence merkezlerinin yanı başında, konforlu bir konaklama imkanı s...
Büke Hotel İstanbul
Büke Hotel İstanbul
İstanbul
Büke Hotel, Şişli Osmanbey’in kalbinde, ticaretin ve lüks-ekonomik her türlü zevke ve bütçeye hitap eden alışverişin en hareketli yapıldığı bir noktada yer almaktadır.. ...
Vizon Hotel
Vizon Hotel
İstanbul
İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi yakınında, kapalı havuz olan aile dostu otel....
Çift Kişilik 185 TL
Üç Kişilik 185 TL
Renata Boutique Hotel
Renata Boutique Hotel
İstanbul
İstanbul'un Şişli ilçesi Osmanbey semtinde yer alan Renata Boutique Hotel, şehir merkezinde modern bir konaklama imkanı sunmaktadır. Tesis genelinde ücretsiz Wi-Fi erişimi mev...
Tek Kişilik 290 TL
Çift Kişilik 290 TL
Üç Kişilik 330 TL
Regno Hotel
Regno Hotel
İstanbul
Şehrin merkezi sayılan Şişli'de yer alan Regno Hotel, hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalarda alternatif oluşturuyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine yakın mesafede ...
Tek Kişilik 199 TL
Çift Kişilik 199 TL
Taksim Green House  Hotel And Hostel
Taksim Green House Hotel And Hostel
İstanbul
Kuruluşumuzdan bu yana ,bizde konaklamış misafirlerimizin memnun kalması sonucu bir çok ödüle laik görüldük ,bize bu ödülleri kazandıran tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Tak...
Çift Kişilik 118 TL
Üç Kişilik 144 TL
Dört Kişilik 181 TL
Orya Hotel
Orya Hotel
İstanbul
İstanbul'un merkezi ilçesi Şişli'nin Nişantaşı semtinde misafirlerini ağırlayan Orya Hotel, bir terasa ve ses yalıtımlı modern konaklama birimlerine ev sahipliği yapmakta...
Tek Kişilik 170 TL
Çift Kişilik 200 TL
Üç Kişilik 230 TL
İstanbul Box Boutique Hotel
İstanbul Box Boutique Hotel
İstanbul
Box Boutique Hotel binası, her metrekaresinin çok kıymetli olduğu bir lokasyon olan İstanbul Şişli'de adının hakkını verecek bir biçimde kendine yer bulmuş, ince uzun bir mima...
Çift Kişilik 190 TL
Arach Hotel Harbiye
Arach Hotel Harbiye
İstanbul
Arach Hotel Harbiye, Avrupa Yakası'nda yer alan `Şişli` ilçesinin bir semti olan `Harbiye`'de konuklarını ağırlamaktadır. Modern ve şık dekorasyonu ile göz dolduran tesis...
Tek Kişilik 110 TL
Çift Kişilik 130 TL
Üç Kişilik 210 TL
Kaya Apart Point Şişli
Kaya Apart Point Şişli
İstanbul
Apart Point sizlere İstanbul genelinde kısa dönem kiralık ev konusunda dost kadrosu ile evinizin rahatlığını bulabileceğiniz ve sizin ferahınız düşünülerek tasarlanan evleri hizmet...
Dört Kişilik 275 TL
Beş Kişilik 375 TL
Luce Suites Taksim
Luce Suites Taksim
İstanbul
İstanbul merkezinde konaklayın! İstanbul'da Taksim'de merkezi konumda yer alan Luce Suites, Taksim Metro İstasyonu'na 300 metre ve hareketli Taksim Meydanı'na ...
Çift Kişilik 160 TL
Üç Kişilik 220 TL
Beş Kişilik 200 TL
Hotel Boursier & Spa
Hotel Boursier & Spa
İstanbul
İstanbul'un iş bölgesi Mecidiyeköy’de bulunan Hotel Boursier İstanbul, merkezi bir konumda hizmet veriyor. Zarif bir şekilde dekore edilmiş 40 odada; minibar, telefon, ban...
Çift Kişilik 343 TL
Time Hotel
Time Hotel
İstanbul
Time Hotel Mecidiyeköy, iş hayatının merkezi Mecidiyeköy'de popüler alışveriş merkezlerine, fuar alanına, iş merkezlerine ve tarihi yapılara yakın mesafede olup, metro, üniver...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 180 TL
Üç Kişilik 200 TL
Molton Monapart Otel
Molton Monapart Otel
İstanbul
Molton Monapart Mecidiyeköy, Dolmabahçe Sarayı 3,4 km, İstanbul Kongre Merkezi ise 2,5 km uzaklıktadır. Trump Towers ve Cevahir alışveriş merkezlerine yürüyerek ulaşabilirsiniz. En...
Arsima Home Hotel
Arsima Home Hotel
İstanbul
İstanbul'un merkezi noktalarından Şişli'de bulunan Arsima Hotel; hem iş seyahati hem de turistik ziyaret yapan konukların beklentilerini karşılıyor. Tesiste bulunan tüm ...
Tek Kişilik 140 TL
Çift Kişilik 140 TL
Üç Kişilik 160 TL
Dört Kişilik 300 TL
Salim Bey Apart Otel
Salim Bey Apart Otel
İstanbul
Salim Bey Apart Otel olarak, özel restore edilmiş tarihi binamızda, evinizdeki konfor ve rahatlığı sunarak mutlu, huzurlu ve güvenli tatil geçirmenize yardımcı olmak öncelikli pren...
Çift Kişilik 296 TL