Karabük Otelleri HARİTADA GÖSTER
 

KARABÜK

 

Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Karabük, Tarihi Safranbolu evleri ve antik kentleri ile bir turizm cennetidir. 2009 sayımına göre nüfusu 218. 564 dür. Karabük, Türk Ulusunun tarihinde, sanayileşmeyi simgeleyen kent olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Ulu Önder Atatürk’ün sanayileşme yolunda aldığı devrim kararı üzerine, Türkiye’nin ilk entegre demir-çelik tesisinin yeri için, maden kömürü havzasına ve sahile yakınlığı, demiryolu güzergahında bulunuşu ve stratejik uygunluğu nedeni ile Karabük seçilmiştir.

Karabük, 1937 yılına kadar, Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli Köyü'nün 13 hanelik bir mahallesiydi . 1935 yılında açılan Ankara-Zonguldak demiryolunun üzerinde yer alıyordu. Demiryolu ile taşıma imkânının varlığı ve kömür yataklarının yakınlığı nedeniyle, burada bir demir çelik fabrikası kurulması kararlaştırıldı. 3 Nisan 1937'de Atatürk'ün talimatıyla, İsmet İnönü, hâlâ Karabük'ün en önemli geçim kaynağı olan Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temellerini attı. Karabük, 6 Haziran 1995'te, Çankırı'nın Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak'ın Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin 78. ili oldu. 2010 TUIK verilerine göre ilimizde merkez ilceyle beraber 6 ilce, 2 belde ve 270 köy vardir. Bugün Türkiye'nin en büyük demir çelik firmalarının kuruluş yerleri Karabük'tedir.  

TARİHÇE

Karabük adını, üzerinde yaşadığı coğrafi ortamdan almıştır. “Kara” ve “Bük” sözcükleri, kara çalılık yer anlamında, Karabük adının oluşumuna kaynaklık yapmıştır. Bu topluluklarda yaşayan Türkmen toplulukları, Karabük cemaatı adını bu biçimde almışlardır. Türkiye'de 14 yer ve mevki adının bugün Karabük şeklinde geçmesi, cemaatlerin bu topraklardan diğer yerlere göç ettiği görüşünü kuvvetlendirir.

Tarih öncesi dönemde Karabük ve çevresi Karabük ve çevresinde, yörenin yazısız kültür dönemini aydınlatacak çok sayıda höyük ve tümülüs olmasına karşın, bilimsel anlamda herhangi bir arkeolojik kazıya konu olmaması bu konudaki açıklamalarda bir bilgi boşluğu yaratmaktadır. Ancak, Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde yapılan arkeolojik yüzey araştırmalarına bakılacak olursa, Karabük ve çevresinin en eski yerleşmesi Eskipazar İlçesindeki “Yazıboy” köyüdür. Burada bulunan bir höyügün, ilk Tunç Devri (M. Ö. 2500) olarak yerleşmeye konu olması, İl sınırları içinde Eskipazar'ın önemini artırmaktadır.

İlkçağ'da Karabük ve çevresi İlkçağ'da Karabük, Hititlerden başlamak üzere Frig, Helenistik Krallıklar ve Roma döneminde geniş çaplı olarak yerleşmeye konu olmuştur. Karabük'ün, Hititler döneminde yerleşmeye konu olan İlçesi; Eflani'dir. Hitit metinlerinde kentin en eski adının Haluna (Yün) olarak geçtiği bilinmektedir. Ovacık'ın Kışlaköy'ü, Frigler döneminde yerleşmeye konu olmuştur. Burada bulunan Hesem Değirmeni'nin kapısındaki yapıtaşının Frigler dönemine ait olduğu sanılmaktadır. Helenistik Krallıklar döneminde özellikle Eflani, yerleşmeye konu olmuştur. Helenistik Krallıklardan Bitinler, Roma'nin Batı Karadeniz Bölgesini (Paflagonya) ele geçirmesini önlemek için Eflani'de üs oluşturulmuş ve bölgenin savunmasını buradan gerçekleştirmişlerdir (M. Ö. 70). Eflani'nin tarihte bilinen ikinci adı Bitinya Kralı Nikomedes'in oğlu Phylomenes'ten dolayı, “Phylomenes Yurdu” olarak bilinmektedir. İlkçağın son Devleti olan Roma, M. Ö. 1, yüzyılda Anadolu'ya girince önem verdiği yerlerden birisi de Batı Karadeniz Bölgesi olmuş, bölgenin ormanları ve madenlerini emperyalist bir politika izleyerek kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı bilmiştir. Roma'nın bu amaçlarla Karabük İli sınırları içinde kurduğu en önemli kentler Eskipazar sınırları arasında yer almaktadır. Bunlar, Hadrianapolis ve Kimistene adı ile anılan yerleşme alanlarıdır. Bunun yanı sıra Karabük'te Bürnük Köyü, Üçbaş Köyü, Bulak Köyü; Ovacık'ta Pürçükören Köyü ve Ganibeylerin 1 km mesafe uzaklıktaki Karakoyun'lu köyün'de Roma Dönemi kalıntıları ile adeta tarihi tanıklık yapmaktadırlar.

Malazgirt Savaşı öncesi Türk yerleşmesi Türkler, 1071 Malazgirt Savaşı öncesinde de Anadolu'ya değişik amaçları gözeterek gelmişler ve yerleşmişlerdir. Özellikle, Kuzey Türklüğü olarak tarihte bilinen bu Türk kitleleri içinde Oğuzlar olduğu gibi Kıpçak, Peçenek gibi diğer Türk kavimleri yer almaktadır. Daha sonra çeşitli nedenlerle Bizans'ın emrine giren bu Türk kavimleri, bu devletin izlediği iskan siyaseti, Anadolu'nun çeşitli kısımlarına yerleştirilmişlerdir. Yer adlarından (Toponimi) yola çıkarak yapılan yorumlamalar sonucunda Eskipazar'da Tamışlar Köyü'ne adını veren Tamış, Bizans'ın emrinde bir Oğuz Beyi olup, saptamalara göre, Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu ordusuna karşı savaşırken, giysilerde kullanılan renk ve dil benzerliklerinden dolayı kısa zamanda saf değiştirmiş, Selçukluların tarafına geçmiştir. Malazgirt Savaşi öncesinde yöremizde görünen ve yerleşen ikinci Türk kavimi Kıpçaklar oldu. Kıpçaklar kitleler halinde Safranbolu ile Eflani arasındaki topraklara yerleşmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet, XV. Yüzyılın ikinci yarısında Amasra'yı fethedince, kentte bulunan Cenevizlileri İstanbul'a gönderirken, Eflani'de yaşayan Kıpçakları da Amasra kentine sürmüştür. Bugün Amasra'da özellikle ağaç işlemeciliğinde çok ünlü olan bu insanlar, Kıpçak Türklerinin torunlarıdır. Kıpçak lehçesi ile ilgili araştırma yapacaklar için Eflani-Bartın arası ve Amasra bu açıdan önemli araştırma malzemesi sunmaktadır.

Gezilecek Yerler

Yenice Karabük’e 35 km. mesafede olan Yenice Selçuklular döneminden itibaren önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Yenice Ormanları, tropik bölgeler dışında, dünyanın ender bölgelerinde görülebilecek, bir çoğu anıtsal boy ve kalınlığa ulaşmış ağaç türleri ile gerçek bir ağaç müzesidir. Bu ormanlarda barınan hayvanların çeşitliliği, yaban hayatı yönünden Yenice’ye ayrı bir değer kazandırır. Ormanların bazı bölümleri “Tabiatı Koruma Alanı” ilan edilmiştir. Gökpınar mevkiindeki 4 Hektarlık bir alan, 40 çeşit ağaç türü ve çok sayıda hayvanı ile birlikte Arberatum olarak tescil edilmiştir. Ormanların yanı sıra, ilçe sınırlarındaki yaylalar, mağaralar, kanyonlar, şifalı olduğu bilinen su kaynakları, orman içine tesis edilmiş bulunan dinlenme mekanları tabiat parkları, ilçenin diğer değerlerini oluşturmaktadır.  

Eskipazar Karabük’ün güneyinde, il Merkezine 36 km uzaklıkta bulunan Eskipazar’da Proto-Hititler’ den kalma çevrede pek çok kaya mezarı ve tümülüs bulunmaktadır. Bu dönemden kalma, ilçeye 3 km. uzaklıkta kalıntıları bulunan antik kent, en az 4 medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Üzerinde pek çok tapınak ve yazıtların bulunduğu Asar Kalesi, Asar Tepesindeki Kaya tünelleri, Roma Döneminden kalma kaya mezarları, ormanları ve soğuk suyu ile ünlü Çetiören Mesire Yeri, Bayındır İçmecesi ve Soğanlı çayında yetişen tatlı su balığı, Eskipazar’ın ilgi çeken değerleridir.

Safranbolu Safranbolu, Karabük ilinin en büyük ve gelişmiş ilçesidir. Konumu Ankara'nın 220 km kuzeyinde ve Karadeniz'in 90 km güneyindedir. Karabük ilçe merkezinin de 8 km kuzeyinde bulunmaktadır. Safranbolu şehir merkezi ile Karabük il merkezi bitişiktir. Ev örneklerine, Beypazarı, Göynük, Taraklı, Odunpazarı gibi Türkiye'nin birçok yerinde rastlanan Klasik Osmanlı kent mimarisini yansıtan tarihî Safranbolu evleri ile ünlü olan şehir, bu özelliği sayesinde 17 Aralık 1994 tarihinden beri Türkiye'de Dünya Miras Listesi'nde yer alan 9 kültürel varlıktan biridir ve turistik ilgi çekmektedir. Safranbolu ismini, bölgede yetişen ve nadir bir bitki olan safrandan alır. Safranbolu Evlerinin dışında görülmesi gereken yerler arasında Cinci Hanı, Eski Hükümet Konağı, Hindirlik Tepesi, Yemeniceler Arastası, Safranbolu Kent Müzesi, Bulak Mağrası, Hizar Mağrası sayılabilir.  

Safranbolu Konakları Safranbolu'nun ünlü evleri 18. ve 19. yüzyıl Türk toplumunun geçmişini, kültürünü, ekonomisini, teknolojisini ve yaşama biçimini yansıtan mimarlık bilgisi ile yapılmıştır. Şehirde bulunan yaklaşık 2. 000 geleneksel yapıdan 1. 008 adeti tescil edilmiş ve yasal koruma altına alınmıştır.

Safranbolu, Yörük köyü Safranbolu'nun küçük bir modeli olan Yörük Köyü, 1997'de koruma altına alınıp turizme açıldı. Her köşesi kültür varlığı olarak tescillenen eserlerle dolu bir yer. Köyde en eskisi 450 yıllık 93 Safranbolu konağı, 300 yıllık bir çamaşırhane var. Burası, özellikle ilk ve sonbahar aylarında hareketlenen, tur programlarının da popüler duraklarından biri. Yörük Köyü'nde hep uzaktan gördüğümüz Safranbolu evlerinin içini gezmek, köyün 750 yıllık tarihini ve yörüklerin yaşam tarzını yakından tanımak mümkün. Safranbolu'ya bağlı Yörük Köyü'nün kuruluşu, bazı kaynaklara göre 750 yıl, bazılarına göre 600 yıl öncesine dayanıyor. Ama köydeki en eski ev 450 yıllık. Yörük Köyü'nün tamamı, 1997'de Kültür Bakanlığı tarafından Kentsel Sit Alanına dahil edildi ve korumaya alındı. Köydeki 93 yapı, kültür varlığı olarak tescillendi. Yörük Köyü, Safranbolu'nun bir minyatürü gibi. Değişik zamanlarda yapılan, mimari açıdan farkları olan Safranbolu konaklarını gezebileceğiniz, yüzlerce yıl önce kullanılan ev eşyalarını, yöresel giysileri görebileceğiniz kocaman bir açık hava müzesi bu köy. Buraya ilk olarak, Oğuz boylarından Karakeçili aşiretinin kollarından birinin yerleştiği, 250 yıl kadar çadırlarda yaşadığı, Osmanlı döneminde yerleşik düzene geçtiği ve Yörük Köyü'nün de o zaman kurulduğu düşünülüyor.

Safranbolu, Hükümet Konağı Safranbolu’nun eski çarşısında hakim bir tepe üstündedir. Eski Hükümet Konağı Kastamonu Valisi Enis Paşa ile İlçe Kaymakamı Ahmet Bey öncülüğünde ilçe halkının maddi destekleriyle iki yıl içinde (1904-1906) tarihinde tamamen taştan yapılmış içi ferah ve aydınlanmasında olabildiğince gün ışığından yararlanmış tarihi bir yapıdır. Odaları büyük ve tavanı oldukça yüksektir. Tarihi yapı 800 m² kapalı bir alana ve bir de mahzen bölümüne sahiptir. Binada 1976 yılında yangın çıkmıştır. Binanın hemen arkasında safranbolu tarihi saat kulesi, cezaevi ve ufak bir mescit yer almaktadır.  Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyonu yaptırılan bina “Kent Tarih Müzesi” olarak Safranbolu Kaymakamlığımız tarafından hizmete açılmıştır. Şuan müze olarak kullanılan bina, 2 katlıdır. Alt katta Safranbolu‘da halkın kullandığı tarihi eser niteliğinde malzemeler, Safranbolu’nun eski resimleri, eski el yazması kitaplar yer almaktadır. Üst katta makam odası ve çeşitli eserler yer alır. En alt kalt yani mahsende farklı esnaf kolları, kullandıkları malzemelerle birlikte balmumu heykeller ve resimlerle tanıtılmaktadır

Safranbolu Kaymakamlar Evi Safranbolu evleri arasındaki en önemli olanlarından olan kaymakamlar evinin sahibi Safranbolu kışlası kumandanı Hacı Mehmet Efendi’dir. Tarihi mimarisini günümüze kadar koruyabilmiştir. 1979 yılında kamulaştırılıp restorasyonu tamamlanmıştır. 16. 12. 1981 tarihinde eğitim merkezi olarak hizmete açılmıştır. Safranbolu çarşısı içinde Hıdırlık yokuşu sokağı üzerinde bulunan yapı; kitle, plan ve cephe olarak özgün bir Türk evi niteliğindedir. Kaymakamlar evi günümüzde Müze olarak hizmet vermektedir.

Safranbolu Lokumu

Safranbolu lokumunun en büyük özelliği diğer lokumlara göre daha hafif olmasıdır. Yedikten sonra ağızda şekerli bir tat bırakmaz. Safranbolu, evleri kadar lokumu ile de meşhurdur. Şehrin birçok noktasında bulunan lokum dükkanları buraya gelen misafirlere lokum alma imkanı sunar. Safranbolu lokumu denildiğinde öne çıkan; İmren ve Safrantat markaları, Safranbolu'ya gelen ziyaretçilerin en fazla ziyaret ettiği lokum üreticileridir. Safranlı, fındıklı, çifte kavrulmuş antep fıstıklı, güllü, sade sakızlı, hindistan cevizli gibi çeşitleri vardır. Ayrıca yaprak helvası da çok rağbet görmektedir.

Sportif Etkinlikler

Avcılık ve Olta Balıkçılığı Karabük’ün % 60nın ormanlarla kaplı olması sebebiyle avcılık için uygun ortama sahiptir. Her tür av hayvanı bulunabilmekte ve Avcılar derneğince sürek avları düzenlenmektedir. İlin coğrafi yapısının dağlık olması sebebiyle doğal trekking alanları bulunmaktadır. Sorkun Yaylası, Ulu Yayla, Sarıçiçek Yaylası, Boduroğlu Yaylası, Avdan yaylalarında ve Safranbolu’nun içinden geçen Tokatlı ve Düzce Kanyonlarında sık sık trekking etkinlikleri düzenlenmektedir. Eflani İlçesindeki 3 adet gölette olta balıkçılığı yapılmaktadır.

Ne Yenir?

Karabük’ün turizm merkezi Safranbolu’da evlerin restorasyonu ile oluşturulmuş pek çok yeme-içme ve eğlence mekanları bulunmaktadır. Akşamları Çarşı bölgesinde yoğunlaşmış eğlence mekanlarında canlı müzik dinlenebilir. Gözleme, kuyu kebabı, yayım makarnası, su böreği ve ev baklavası bulunabilecek yöresel yemeklerdendir. Her zaman taze satılan, fındıklı, şamfıstıklı, güllü ve safranlı çeşitleri bulunan Safranbolu lokumu, Safranbolu Evleri kadar ünlüdür.

Ne Alınır?

Turizmin yoğun olduğu Safranbolu’da, el sanatları ve hediyelik eşyaların üretilerek satıldığı dükkanlar mevcuttur. Yemeni (ayağa giyilen bir tür deri ayakkabı), Bakırcılar çarşısındaki bakır eşyalar, ahşap oymalar bunların başında gelir. Çarşı bölgesindeki bütün sokaklarda ve Arastada hediyelik eşyaların bulunabileceği pek çok dükkan vardır. Kastamonu dokumalarından yapılmış giysi ve örtüler, ahşap, seramik ve deri eşyalar, Safranbolu evi maketleri alınabilecek hediyelik eşyalardandır.

Yapmadan Dönme

Safranbolu gezmeden,

Karabük Bulak Köyü Mencilis Mağarası’na gitmeden,

Sonbaharda Yenice Ormanlarında kamp yapıp, fotoğraf çekmeden,

Ulu yayla ve Sarıçiçek Yaylasında kamp yapmadan, Şeker Kanyonu ve Düzce Kanyonunda yürümeden,

Yenice Arberataum (Açık Hava Orman Müzesi)’ni görmeden,

Eskipazar Hadrianapolis antik kentini görmeden,

Eflani Göletlerinde balık tutmadan,

Ovacık Karakoyunlu Kral Mezarını görmeden,

Safranbolu’da Kuyu Kebabı, Zerde, Su Böreği ve gözleme yemeden,

Altın Safran Belgesel Film Festivalini izlemeden,

Dönmeyin...

  

 

Daha Fazla
TESİSLER
Zalifre Konakları (Safranbolu)
Zalifre Konakları (Safranbolu)
Karabük
Zalifre Konakları Karabük ilinin Safranbolu ilçesinde yer almaktadır. Safranbolu 17 Aralık 1994 tarihinden beri Türkiye'de yer alan Dünya Miras Listesindeki 9 kültürel varlıkt...
Kuşcu Konak (Safranbolu)
Kuşcu Konak (Safranbolu)
Karabük
Tesisimiz Safranbolu'nun tarihi ve zamanında üzüm bağlarıyla ünlü Bağlar semtindedir. 2 dönüm bahçe üzerine kuruludur. Binek araçlar için özel park yeri bulunmaktadır...
Güneş Konak Otel (Safranbolu)
Güneş Konak Otel (Safranbolu)
Karabük
250 yıllık geçmişi olan bir Osmanlı Konağıdır. Toplamda 6 oda olup tüm odalarında Banyo ve Wc bulunmaktadır. Konak doğalgazlı olup 24 saat sıcak su mevcuttur. Bahçeli ve kendine ai...
Safranbolu "Leyla Hanım Konağı"
Safranbolu "Leyla Hanım Konağı"
Karabük
Tarihi yapısı ve geleneksel evleriyle gözde turist merkezlerinden biri haline gelen Safranbolu’da yer alan Leyla Hanım Konağı, misafirlerine keyif dolu bir tatil yaşatıyor. Tes...
İnci Otel (Safranbolu)
İnci Otel (Safranbolu)
Karabük
Geleneksel evleri ile dünyaca tanınır hale gelen Safranbolu'da yer alan İnci Otel, misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. Tesis Safranbolu merkezde olup cafe, restoran ...
Konak Kervansaray (Safranbolu)
Konak Kervansaray (Safranbolu)
Karabük
Geleneksel evleri, hanları, konakları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Safranbolu'da konumlanan Konak Kervansaray Hotel tarihi doku içerisinde konaklamak isteyen misafirl...
Yorgancıoğlu Konakları (Safranbolu)
Yorgancıoğlu Konakları (Safranbolu)
Karabük
Geleneksel evleri ile dünyaca tanınır hale gelen Safranbolu'da yer alan Yorgancıoğlu Konak, misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. Tesisin, geleneksel Safranbolu evl...
Akbulut Konak (Safranbolu)
Akbulut Konak (Safranbolu)
Karabük
Geleneksel evleri ile dünyaca tanınır hale gelen Safranbolu’da yer alan Akbulut Konak, misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. Tesisin, geleneksel Safranbolu evlerinin iç ...
Çamlıca Konak Çarşıevi (Safranbolu)
Çamlıca Konak Çarşıevi (Safranbolu)
Karabük
Safranbolu butik otelleri arasında en iyilerinden birisi olan Çamlıca Konak Butik Otel uygun fiyat garantisi ile size bir aile ortamı sunuyor. Aile otelleri arasında kalınabilecek ...
Safrangold Pansiyon (Karabük)
Safrangold Pansiyon (Karabük)
Karabük
Karabük’te hizmet hayatına başlayan Safrangold Pansiyon ilk yılını bitirmiş olmanın gururu ve tecrübesini siz öğrencilerimizle birlike yaşamaktan gurur duyar. Karabük’ü...
Valide Gülşen Konağı (Safranbolu)
Valide Gülşen Konağı (Safranbolu)
Karabük
Valide Gülşen Konağı, sahip olduğu zengin kültürel mirası başarıyla koruyan Safranbolu’da misafirlerini ağırlıyor. Tesis, tarihi bir konakta hizmet veriyor. Tesisin geleneksel S...
Huma Hatun Konakları (Safranbolu)
Huma Hatun Konakları (Safranbolu)
Karabük
Hüma Hatun Konakları, yemyeşil bahçelerle çevrili, tarihi bir Osmanlı evinde hizmet veriyor. Tesisin, tarihi dokusuna hiçbir zarar verilmeden düzenlenmiş toplam 19 odası bulunu...
Gökgözoğlu Pansiyon (Safranbolu)
Gökgözoğlu Pansiyon (Safranbolu)
Karabük
Gökgözoğlu'nun odaları bir Safranbolu evi gibi döşenmiş ve geleneksel tarzda dekore edilmiştir. Tüm odalarda ısıtma, ahşap zemin ve özel banyo mevcuttur. Her sabah taze yum...
Ebrulu Konak (Safranbolu)
Ebrulu Konak (Safranbolu)
Karabük
Tarihi evleri ve muhteşem doğası ile ilgi çeken Safranbolu’da yer alan Ebrulu Konak, misafirlerine keyif dolu bir tatil yaşatıyor. Tarihi bir konakta hizmet veren tesisin odala...
Akçasu Konak (Safranbolu)
Akçasu Konak (Safranbolu)
Karabük
Geleneksel evleri ve harika doğası ile görenleri kendine hayran bırakan Safranbol'da yer alan Akçasu Konak Safranbolu, misafirlerine huzur dolu bir tatil vadediyor. Yemyeşil b...
Tek Kişilik 138 TL
Çift Kişilik 241 TL
Üç Kişilik 276 TL
Havuzlu Asmazlar Konak (Safranbolu)
Havuzlu Asmazlar Konak (Safranbolu)
Karabük
Cennetten bir köşe olan havuzlu salon ve taş havuzu dolduran su ile onun aslan ağzı musluğundan devamlı akan çağıltısı ruhlara sükûnet ve iç rahatlığı veriyor. Bununla bırakm...
Yavuzlar Otel (Safranbolu)
Yavuzlar Otel (Safranbolu)
Karabük
Otelimiz Safranbolu merkezde Devlet Hastanesi yanındadır. Tarihi Rum Mahallesi mevkiinde (KIRANKÖY) siz değerli misafirlerimize 2006 yılından bugüne butik otel olarak 18 oda ile...
Arpacıoğlu Otel (Safranbolu)
Arpacıoğlu Otel (Safranbolu)
Karabük
Geleneksel Safranbolu evlerinden birinde hizmet veren Arpacıoğlu Otel, misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. Tesis, merkezi konumu ile turizm amaçlı konaklamalarda avantaj ...
Dadibra Konak Hotel (Safranbolu)
Dadibra Konak Hotel (Safranbolu)
Karabük
Dadibra Konak Tarihi Çarşıya 500 metre, Safranbolu şehir merkezine 2,5 km uzaklıktadır.. Dadibra Konak Hotel'in ahşap zeminli odaları geleneksel tarzda dekore edilmiştir. ...
İmren Lokum Konak Boutique Hotel (Safranbolu)
İmren Lokum Konak Boutique Hotel (Safranbolu)
Karabük
Unesco Dünya Mirası Listesi’ndeki Safranbolu'da yer alan İmren Lokum Konak, misafirlerine tarihi ve doğal güzelliklerle çevrili bir ortamda konforlu bir konaklama imkanı sunuy...
Peri Konak (Safranbolu)
Peri Konak (Safranbolu)
Karabük
1800’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Peri Konak, aslına uygun olarak restore edilerek 2017 yılında konaklama hizmetine açılmıştır. Bölgenin yerel mimarisini yansıtan t...
Babahan Konakları (Safranbolu)
Babahan Konakları (Safranbolu)
Karabük
Babahan Konakları, eski Türk konakları ve tarihi dokusu ile öne çıkan Safranbolu'da konuklarını ağırlamaktadır. Tamamıyla otantik bir Türk konağı şeklinde dizayn edilmiş olan ...
Benan Konak (Safranbolu)
Benan Konak (Safranbolu)
Karabük
Karabük'ün tarihi ve turistik ilçelerinden Safranbolu'da, restore edilmiş tarihi bir konakta hizmet veren Benan Konak, ziyaretçilerine dört mevsim boyunca keyifli bir kon...
Çift Kişilik 414 TL
Üç Kişilik 448 TL