Bingöl Otelleri HARİTADA GÖSTER
 

BİNGÖL

Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat bölümünde yer almaktadır. Bingöl doğuda Muş, kuzeyde Erzincan ve Erzurum ,batıda Tunceli ve Elazığ ,güneyde ise Diyarbakır ili ile komşudur. Bu bölgenin adı efsanelere geçmiş bu yöreye “Bingöl” adını vermişlerdir. Kaleleri, kayak merkezi ve yüzen adası ile ilgi çeken bir ildir. 

Bingöl'ü de içine alan bu bölge, MÖ.1300'lerden başlayarak çeşitli uygarlıkların, kavimlerin göçlerine ve burada yerleşmelerine sahne olmuştur. Yöre tarih boyunca sırası ile Hitit, Urartu, Pers, Makedonya, Seleukos, Roma, Sasani ve Bizans egemenlikleri altına girmiştir. Hititler, MÖ 2000 yıllarında Fırat kenarında Urfa Mardin dolaylarında "Vasukani" şehrini kurmuşlardır. Bu tarihlerde Bingöl ve çevresi Hurrilerin egemenliği altındaydı. Hititlerin yeni krallık döneminde Kral olan "Şuppililuma"nın "Hurri" prensini damat edinmesi üzerine MÖ 1360 yılında, Harput, Bingöl ve Muş, Hitit egemenliği altına girmiştir. Roma İmparatorluğu'nda iç kavgaların başlamasından faydalanan Partlar, Küçük Asya'nın doğusunda yitirdikleri etkinliği yeniden kazanmaya başladılar. Bunun üzerine doğuya sefer yapan İmparator Tiberius burayı bir prens yönetiminde Roma İmparatorluğu'na bağlamıştır (MÖ 20). Yöre, M.S.VII. yüzyıla, Arap akınlarına kadar, Bizanslıların koruduğu Ermeni Prensleri'nce yönetilmiştir.

Malazgirt Savaşı (1071) sonrasında Selçuklu yönetimine giren Bingöl, İl sınırları içerisinde en yeni yerleşim birimi ve küçük bir köy durumunda idi. 1080-1121 yıllarında bölge Artukoğulları'nın eline geçmiştir. Akkoyunlu Uzun Hasan Trabzon Rum İmparatoru'nun Kızı Despina ile evlenince Genç ilçesinin yakınlarında ona bir saray yaptırdı. 1474 Otlukbeli Savaşı’nda Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet'e yenilince bölge Osmanlı hakimiyetine girdi. Fatih'in ölümünden kısa bir süre sonra Şah İsmail bölgeyi ele geçirdi. Ancak 1514 Çaldıran Savaşı’nda Yavuz Sultan Selim'e yenilince bölge yine Osmanlılar'ın eline geçti. 1515'te tamamen Osmanlı topraklarına katıldı.

Eski adı Çapakçur olan yerleşim 1848'de Diyarbekir sancağına bağlandı. 1880'de Bitlis'in vilayet olması üzerine bu vilayetin Genç sancağına bağlı bir kaza oldu. 1924'te Genç'in il merkezi yapılmasıyla, Çapakçur buraya bağlı bir ilçe durumuna getirildi. 1925'te geniş bir bölgeyi içerisine alan Şeyh Said Ayaklanması'nın önemli merkezleri Çapakçur, Kığı, Genç ve Solhan'dı. Çapakçur, 1927-1929 yılları arasında Genç'in ilçe yapılıp Elazığ'a bağlanmasıyla Elazığ'a, 1919'da da yeni oluşturulan Muş vilayetine bağlanmıştır. 1936'da Bingöl adı ile il merkezi yapılmıştır.

Gezilecek Yerler

Yüzen Ada Solhan İlçesinin Hazarşah Köyü Aksakal Mezrası mevkiinde bulunan bir doğa harikası olan Yüzen Ada çok ilginç olduğu, kadar çok da güzel bir yapıya sahiptir. Gölün ortasında bulunan ada, göl üzerinde serbest hareket etme kabiliyetine sahiptir.

Buzul Göller Türkiye de buzul gölleri 4. Jeolojik zamanda oluşmuştur. Buzul gölleri matematiksel konumdan ötürü sınırlı sayıdadır. Bingöl ilimizde de buzul göl bulunmaktadır. Eğer Bingöl ilini ziyaret edeceksiniz dünya harikası bu gölleri de görmenizi tavsiye ederiz.

Kığı Kalesi Bingöl, Kığı ilçesinin güneydoğusunda yer alan Kığı Kalesi kayalıklar üzerinde, Peri Suyu’na bakan yamaçlarda kurulmuştur. Kalenin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Roma döneminde, Bitlis’e akınlar düzenleyen Araplardan Ebu Zübeyde’nin komutanlarından Halit Bin Velit burasını Romalılardan almıştır. Büyük olasılıkla, stratejik yönden önemi olan bu kalenin Urartular zamanında yapıldığı, sonraki dönemlerde de büyük değişikliğe uğradığı sanılmaktadır.

ÇIR ŞELALESİ Uzun dere köyünün adını aldığı derenin, Çir taşı adi verilen 100 m. yükseklikteki kayalığın ortasından geçen güzel görünümlü bir şelaledir. Su 50 m. yükseklikten alt tarafı kayalık olan dere yatağına düşerken güzel bir görünüm arz etmektedir. Ilıca bucağı merkezine 8 km. uzaklıkta olan şelaleye iki ayrı yoldan gidilmektedir. Çir taşının olduğu bölgede ayrıca kayalıklar ve mağaralar bulunmaktadır. Bu kayalıklarda daha çok yırtıcı kuşlar yaşar.

Mürsel Paşa Anıtı Kiğı İlçesi’nin Çanakçı Köyünde bulunan Mürsel Paşa anıtı Osmanlı-Rus savaşı sırasında Karlıova yöresinde Bingöllü milis şehitleri anısına dikilmiştir. Kare bir kaide üzerinde dört köşe bir dikilitaş konumundadır.

Zağ Mağarası Bingöl, Murat Nehri kıyısında, Gökçeli ve Yenidal köyleri arasında sarp bir kayalıkta bulunan Zağ Mağarasının, Murat Nehri'ne bakan tarafı yerden 200-300 m. yükseklikte olup kayalar oyularak meydana getirilmiştir. Mağara, üç katlıdır ve her katında 26 oda bulunmaktadır. Katlar arası geçiş yuvarlak bacalarla, odadan odaya geçişler ise kapılarla sağlanmıştır. Birinci katta Zahire deposu olarak kullanıldığı sanılan kuyular, alt katta oturma odaları, en üst katta iki oda vardır. Mağara büyük zarar görmüşse de yine de 17 odası iyi bir durumda günümüze gelebilmiştir.

Yolçatı Kayak Merkezi Dört mevsimin yaşandığı Türkiye'de kış turizminin geliştiği yerlerden biridir Yolçatı Kayak Merkezi. Bingöl'de bulunan kayak merkezi, şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta olup; 950 metre uzunluğunda 44 askılı bir teleksi bulunmaktadır.

Bingöl Yolçatı Kayak Merkezi, ana yol güzergahında bulunduğu için kolaylıkla ulaşım imkanı vardır. Yolcu otobüsleriyle ve özel aracınızla gidebilirsiniz. Bölgede konaklayabileceğiniz otel de mevcuttur. Otelin 28 odası ve 100 kişi kapasiteli restoranı bulunmaktadır.

Kış aylarında tatil yapmayı planlıyorsanız Bingöl Yolçatı Kayak Merkezi'ni tercih edebilir ve kayak yapmanın tadını çıkarabilirsiniz

Turna Gölü Üç tarafı dağlarla çevrili düz bir arazide bulunan Turna Gölü, 38 hektarlık bir krater gölü. Kapladığı alanın 300 m2'den fazla olduğu belirtilen gölün 500 m2'ye kadar büyütülmesi planlanıyor. Henüz gerçek derinliği tespit edilemese de, Turna Gölü'nün derinliğinin 50 ya da 60 metreden fazla olduğu tahmin ediliyor.

Turna Gölü'nün en dikkat çekici özelliği ise Bingöl Yüzen Ada ismi verilen ada parçaları. Gölde toprak parçalarının ayrılmasıyla oluşan bu 3 ada, zeminden ve birbirinden bağımsız. Ortalama çapları 10'ar metre olan Bingöl Yüzen Ada, ittirilerek ya da rüzgarın etkisiyle hareket edebiliyorlar. Zaten bu adacıklara Yüzen Ada denmesinin nedeni de bu.

Böylesine sıra dışı bir tabiat olayına sahne olan Turna Gölü, her mevsim su seviyesini koruyabiliyor. İçinde hiçbir şekilde madeni tuz barındırmayan Turna Gölü'nün suyu oldukça berrak ve tatlı. Bingöl Merkez'e 45 km uzaklıkta, Hazarşah Köyü'nde bulunan Turna Gölü, olağanüstü bir doğal güzelliğe sahip.

SÜLBÜS DAĞI Volkanik bir dağ olan Sülbüs Dağı Yayladere ilçesi'nin Kuzey Batısında yer almaktadır. Tepesi her zaman karlı görülür. Sivri bir koni görünümündedir. Dağcılar buraya her yıl uğrarlar. Ayrıca bu dağda çeşitli av da yapılır. Dağın üstü düz olmakla beraber, uzaktan sivri görünür. Üstünde
Bir ziyaret vardır ve heybetli bir görünüm taşıdığı için çeşitli efsaneler yaşatır. Rivayete göre sülbüs adındaki genç bir delikanlı, starı adındaki güzel bir kıza aşık olur. Araya giren bir cadı bunların evlenmesine engel olur. Oğlan aşkından verem hastalığına yakalanarak ölür. Bu üzüntüye dayanamayan kız da çok geçmeden ölünce vasiyeti üzerine sevgilisinin yanına gömülür. Fakat cadı mezarlarının bile arasında dikenli bir ağaç şeklinde filizlenerek onları orada da ayırmak ister. ve bunların öteki dünya da bile birbirlerine kavuşmadıkları rivayet edilir.

Bingöl Yayladere İlçesi İl Merkezine 100 Km. uzaklıkta bulunmaktadır. Ulaşım Otobüs ve Minibüslerle sağlanmaktadır.

Kaleler

Sentarius Kalesi Murat Irmağı Vadisi’ndedir. Bingöl il merkezinin 20 km. çevresini denetlemek üzere yapılan üç önemli kaleden biridir. Urartu dönemine aittir.

Kral Kızı Kalesi (Dano-Hini) Genç ilçesinde yer alan kale Diyarbakır çayı ile Konsper Çayı’nın buluştuğu yerde bir tepeye yapılmıştır. Keynekler denen bu yer yıkıntı durumdadır. Söylentilere göre Pers Kralı Dano kaleyi kızı için yaptırmıştır.

Kiğı Kalesi İlçe merkezinin güneydoğusunda yer alan Kiğı Kalesi,çok sağlam bir yapıya sahiptir. Etrafı sarp kayalıklarla kaplıdır. Kale içinde bina harabeleri bulunmaktadır. Erzincan tarihinde bu kalenin Acemlerin akınına maruz kaldığı rivayet olunmaktadır. Kale’ye giren İranlıların halka büyük işkence yaptıkları, evleri yakıp yıktıkları, erkeklerin çoğunu öldürdüklerinden ve kadınlara kötü davrandıklarından bahsedilmektedir. Burayı terketmeye mecbur kalan ahalinin Kiğı’ya gelip Kaleli mahallesinde yerleştikleri ve bu mahallenin bu yüzden “Kaleli” adını aldığı tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır. Kale içindeki harebelerde zamanında yapılan kazılarda çeşitli ev ve süs eşyalarına rastlandığı söylenmektedir. Kale’nin Peri Suyu’na bakan yamaçları çok dik olduğundan bu yönden Kale’ye çıkmak oldukça güçtür. Kale’ye dar bir yol ile gidilmektedir. Kale etrafındaki düzlüklerde halen ziraat yapılmaktadır. Acemler’den önce İslamlar devrinde Hazreti Ömerül Faruk zamanında ehli islam eline geçen Kiğı, Müslümanlardan önce Roma hakimiyetinde bulunuyordu. Ebu Übeyde’nin Başkumandanlığı zamanında Halit Bin Velit, Kiğı Kalesi’ni Roma Hanedanından Kiğa’nın oğlu Talon’dan teslim almıştır.

Kiğı Camisi Kiğı Camii ilçenin en eski eserlerindendir. Minarenin üstünde Arap harfleriyle yazılı bir yazıdan; bu eserin, Bayındırlı Pir Ali Bey Bin İbrahim Bey tarafrından Hicri 700 tarihinde inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Ayrı bir kayıtta ise, bilahare yıkılan minarenin, Hacı Hasan tarafından tamir ettirildiği ve Pir Ali Bey oğlu Pilten Bey tarafından da caminin onarıldığı yazılmaktadır. Akkoyunlular devrine isabet eden bu tarihlerden de anlaşılacağı gibi Kiğı’nın bir Akkoyunlu şehri olduğu meydana çıkmaktadır. Cami tek minareli ve tek şerefelidir. Avlusunda Kiğı eşrafından Hacı Mehmet Efendi’nin (Zermek Şehzadelerinden) kabri bulunmaktadır. Bu zat ilmi ve üstün zekası ve silahşörlüğü ile de meşhurdur.

Mağaralar

Kiğı Çiçektepe Köyü Mağarası Mağara, Kiğı ilçesinin Çiçektepe köyünde, Sivri Dağı’nın eteğinde bulunmaktadır. Mağarada iki oda, at için yer, yemlik ve çocuk beşiği mevcuttur. Mağaranın bulunduğu yer oldukça eğimli bir yapıya sahiptir. Ayrıca Mağara önündeki mevcut yolla Erzincan’a gidildiği rivayet edilmektedir. Bu mağara, Kiğı’nın çok eski çağlardan beri insan topluluklarına mesken olduğunu göstermektedir.

Zağ Mağarası Zağ Mağarası, Murat Nehri kıyısında, Gökçeli ve Yenidal köyleri arasında sarp bir kayalıkta bulunmaktadır. Murat Nehri’ne bakan tarafı yerden 200-300 metre yükseklikte olup kayaların oyulmasıyla yapılmıştır. Mağara, üç kat üzerinde kurulmuştur. Her bir katında da 26 oda mevcuttur. Katlar arası geçiş yuvarlak bacalarla, odadan odaya geçişler ise kapılarla sağlanmıştır. Birinci katta Zahire deposu olarak kullanıldığı sanılan kuyular, alt katta oturma odaları, en üst katta iki haremlik odası mevcuttur. Mağara zaman içinde hasar görmüşse de şu anda 17 odası hala yapısını korumaktadır.

Kalkanlı Köyü Mağaraları Yayladere ilçesine bağlı Kalkanlı Köyü yakınlarında bulunan mağaralar, bir çok oyma sanatı ile süslenmiştir. Mağaralar ve mağaraların çevrelediği şelale turistik bir öneme sahiptir.

Kübik Mağarası Kübik mağarası, Karlıova ilçesinin Kübik Köyü yakınlarındadır. Içinde cilalı Taş ve Tunç Devrine ait bazı kalıntılar vardır. Duvarlarında bir takım oymalar ve işlemeler mevcuttur.

Mesire Yerleri

Bingöl’ün en önemli mesire yerlerinden başlıcaları  şunlardır: Soğuk çeşme, Erentepe köyünde bulunan Arzek çeşmesi, Celal çeşmesi, Vali Kurtuluş Sişmantürk çeşmesi, Vali Abdulkadir Sarı Parkı, DSİ Parkı, Alabalık Çiftliği, Solhan’da Hafit çeşmesi, Balpınar çeşmesi, Şeyh Ahmet deresi, Gayt Deresi, Birlik tesisleri, Çapakçur vadisi ve Mirzan köyüdür.

Türbeleri

Bingöl merkezi ile Kiğı, Karlıova ve Solhan ilçelerine bağlı köylerde türbeler bulunmaktadır. Bunların başında Şeyh Ahmet Efendi (Çan), Seyda Efendi (Merkez), Şeyh Ebubekir Efendi (Melekan), Şeyh Alaettin Efendi (Lotan), Şeyh Süleyman-i Kür (Uzunsavat) türbeleri gelmektedir.

Diğer Tarihi Yapıları

Ata Park Bingöl’e 10 km. uzaklıkta olup Bingöl-Elazığ karayolu üzerindedir. Çevresi gür meşe ağaçlarıyla kaplıdır. Yolun 500 m. alt tarafında boğazdan akan Gayt çayı görünüme ayrı bir güzellik verir. Çok ferahlatıcı, iç acıcı bir yer olup, suyuna ve havasına doyum olmamaktadır. Kaynak suyu çeşme haline getirilmiştir. Parkın bitişiğinde bulunan vadinin sol yanında lokanta ve bir çeşme vardır. Gür ormanlar içinde banklar kurulmuş, çocuklar için salıncaklar yapılmıştır. Sedire yakın olduğundan dolayı yaz aylarında yerli ve yabancılar için mükemmel bir dinlenme ve mesire yeridir.

Kerek Deresi Kiğı ilçesinin yakınında çevresi ağaçlarla kaplı bir mesire yeridir.

Dikpınar Ilıcası Genç ilçesine 30 kilometredir. Cilt hastalığına iyi gelir.

Horhor (Sabırtaşı) Kaplıcası Kiğı ilçesindedir. Suyu kükürtlü ve çok sıcaktır. Cilt hastalığına iyi gelir.

Çerme Kaplıcası Karlıova’nın Çerme köyündedir. Romatizmaya iyi gelir.

Mürsel Paşa Anıtı Kiğı İlçesi’nin Çanakçı Köyünde bulunan Mürsel Paşa anıtı Osmanlı-Rus savaşı sırasında Karlıova yöresinde Bingöllü milis şehitleri anısına dikilmiştir. Kare bir kaide üzerinde dört köşe bir dikilitaş konumundadır.

Adaklı Çeşmesi Adaklı ilçesindeki çeşmenin Akkoyunlu’lar zamanında yapıldığı sanılmaktadır. Akkoyunlular’ın diğer çeşmelerinde olduğu gibi bu çeşmenin de üzerinde bir koyun kabartması bulunmaktadır. Bunun dışında mimari yönden fazla bir özeliliği olmayan basit bir çeşmedir.

Kümbet (Genç) Bingöl Genç ilçesinde, 3 km. Uzaklıktaki tepenin yamacında bulunan iki künbetten biri yıkılarak günümüze gelememiştir. Diğeri kaide üzerinde, dikdörtgen planlı olup içerisine küçük bir kapı ile girilmektedir. Ancak bu yapı da yıkıldığından üst örtüsü hakkında yeterli bir bilgi bulunmamaktadır.

Dıştan sekizgen planlı türbe içten yuvarlak bir plan göstermektedir. Günümüze gelebilen kalıntılardan kesme taştan yapılmış olan kümbetin iç örtüsü moloz taştandandır. Üzerinin piramidal bir külahla örtülü olduğu çevredeki kalıntılardan anlaşılmaktadır. Baklavalı ve yıldız motifleriyle süslü girişin üzerinde kitabesi bulunuyorsa da bu kitabe günümüze gelememiştir. Türbenin altında ölünün gömüldüğü bir mumyalık vardır.

 

Bingöl İçmeleri Bingöl-Genç karayolunun 9.km. sindedir. Kış mevsimi hariç diğer mevsimlerde yerli ve yabancılar sabahtan aksama kadar su üzerinde büyük bir kalabalık oluşturmaktadır. Söz konusu suyun, kronik romatizma, kadın hastalıklarında ve böbrek taşlarını düşürmeye yaradığı tespit edilmiştir.

Kaplıcalar

Bingöl Kaplıcalarında Suyun Isısı : 47°C

Bingöl Kaplıcalarının PH Değeri : 6,1

Bingöl Kaplıcalarının Özellikleri : Sodyum, Bikarbonatlı, Sülfatlı, kısmen Klorürlü ve radyoaktif bir bileşime sahiptir.

Bingöl Kaplıcalarının Yararlanma Şekilleri : İçme ve banyo kürleri.

Bingöl Kaplıcalarının Tedavi Ettiği Hastalıklar : İstanbul Teknik Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Hlimatoloji  Ana Bilim Dalı  heyet raporlarına göre;

 

  • Kemik Hastalıkları,Kemik Erimesi ve Diş Çürüklerinin Tedavisinde: Ortopedik ameliyatlar sonrası tedaviler, eklem ve mafsal ağrıları,kireçlenme ve romatizmal hastalıklar (özellikle yumuşak doku ve dejeneratif hastalıklar)
  • Mide ve Bağırsak Hastalıkları Tedavilerinde: Gastrit, ülser, mide kasılmaları ve yanmaları. Bağırsak tembelliğinin giderilmesinde etkilidir.
  • İdrar Yolları Hastalıkları Tedavilerinde: Kronik idrar yolları enfeksiyonları. (Prostat, kısırlık, sistit v.s.)
  • Sinirsel Hastalıkların Tedavisinde: Stres ve depresyona bağlı psikolojik hastalıkları iyi gelmektedir.
  • Kalp ve Damar Hastalıkları Tedavisinde: Tansiyona bağlı hastalıkların tedavisinde yardımcıdır.
  • Gut Hastalığı Tedavisinde,
  • Şeker Hastalıkları Tedavisinde: Vücuttaki yaraların kısa sürede iyileştirilmesi ve damar daralmalarının gevşemesinde etkilidir.
  • Kadın Hastalıkları Tedavisinde: Müzmin kadın hastalıkları ve kısırlık tedavisinde destekleyicidir.
  • Beslenmeye Bağlı Flor Eksikliğinin Tedavisinde: Hamilelerde, diş hastalıklarında, diş eti problemlerinde ve kemik erimesinde faydalıdır.

Ne Yenir?

Yörede üretilen dut pekmezi ve Bingöl balı tadılmalıdır. Atapark ve Soğuk Çeşme mevkiinde yöresel yemekler yenebilir.

Ne Alınır? 

Yörede üretilen dut pekmezi ve Bingöl balı alınabilir.

Yapmadan Dönme...

Yüzen Ada’yı görmeden,

Bingöl Halkoyunlarını izlemeden,

Ata Park ve Soğuk Çeşmede yemek yemeden,

Bingöl Balı ve Dut Pekmezi satın almadan,

Dönmeyin...

 

 

 

Daha Fazla
TESİSLER
Kardelen Hotel Bitlis
Kardelen Hotel Bitlis
Bitlis
Misafirlerini Tatvan merkezine yürüme mesafesinde ağırlayan Tatvan Kardelen Hotel, hem iş hem de turizm ve eğlence odaklı konaklamalar için konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Te...
Büyük Bingöl Otel (Yenişehir)
Büyük Bingöl Otel (Yenişehir)
Bingöl
Ulaşım açısından elverişli konumuyla misafirlerine avantaj sağlayan Büyük Bingöl Oteli, şehirler arası otobüs terminaline 1 km mesafede konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. B...
Binkap Termal Hotel Bingöl
Binkap Termal Hotel Bingöl
Bingöl
Bingöl – Erzurum karayolunun 20. Kilometresinde Ilıcalar bölgesinde bulunan Binkap Termal otel, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki seçkin termalleri arasındadır.. Termal su...
Grand Berti Otel (Bingöl)
Grand Berti Otel (Bingöl)
Bingöl
Toplam 74 Oda Single ve Double olarak 71 Oda, 1 Engelli Odası, 2 Suit Oda olarak size hizmet vermekteyiz.Odalarımızda ayrıca kıymetli eşyalarınız için Safe Box bulunmaktadır. Tesis...