Balıkesir Otelleri HARİTADA GÖSTER
 

BALIKESİR

Balıkesir, Osmanlı Devletinin “93 harbi” diye anılan 1877-1878 yılındaki Osmanlı-Rus Savaşı ve 1912-1913 yıllarında Balkan Harbi’nde yenilmesi sonucu Balkanlardan çok sayıda göç almıştır. Rus ve Bulgarların katliamından kaçabilen pek çok insan Balıkesir ve civarına gelmiş ve yerleşmişlerdir. Ayrıca Rusların eline geçen Kafkasya toprakları ve özellikle Kırım’dan da kitleler halinde gelen insanlar bölgenin muhtelif yerlerinde iskan edilmiştir.

1914-1918 yılları arasında cereyan eden I.Dünya Harbi’ne giren Osmanlı Devleti askerlerinin çarpıştığı pek çok cepheden bir tanesi de, bölgedeki Çanakkale Savaşı Cephesi olmuştur. Bu savaş, ülkenin her tarafında olduğu gibi Balıkesir’i de menfi olarak etkilemiştir. I.Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan ve oldukça zayıf düşen Türklerin bu durumunu fırsat bilen Yunanlılar, gözlerini Batı Anadolu topraklarına dikmiştir. Yunanistan’ın buraları işgal etmesini diğer Avrupa Devletleri de desteklemiştir. İtilâf Devletleri’nin tehditleri altında bulunan ve yeterli askeri, silahı olmayan, devletinin de aciz kaldığını gören Türk Halkı, müdafaa cemiyetleri kurmaya başlamıştır. 15 Mayıs 1919’da İzmir’e giren Yunanlılar işgallerini Anadolu’nun içlerine doğru yaymaya başlamıştır.
Balıkesir bölgesinde ilk defa 29 Mayıs’ta Ayvalık işgal edilmiş ve Yunanlılara karşı ilk silahlı mücadele Ayvalık’ta gerçekleşmiştir. Bu arada Balıkesir’de 18 Mayıs’ta Vehbi (Bolak) Bey’in başkanlığında “Redd-i İlhak” heyeti oluşturulmuştur. Alaca Mescid’de oluşturulan 41 kişilik bu heyet hemen faaliyetlere başlamış 26-31 Temmuz 1919 ve 16-22 Eylül 1919 tarihlerinde yapılan I. ve II. Balıkesir Kongreleri neticesinde her bölgede Kuva-yi Milliye teşkilatları kurulmuştur.
Milli Mücadele için İstanbul’dan Balıkesir’e gelen yüzbaşı Kemal hemen askeri birlikler oluşturmaya başlamış. Bu birlikler işgali önlemek için yer yer Yunanlılarla çarpışmıştır. Soma ve Akhisar cephesi bunların en önemlisi olmuştur. Fakat yeterli asker ve silahı bulunmayan Milli kuvvetler; hem sayıca çok hem de teçhizat olarak güçlü Yunan karşısında ancak bir yıl dayanabilmiştir. Soma-Akhisar cephesinin dağılmasıyla, 22 Haziran 1920’den itibaren Yunan işgali içerilere doğru yayılmaya başlamış. Halka da çok eziyet eden Yunanlıların en büyük yardımcıları, daha önceden buralarda yaşayan yerli Rumlar olmuştur. Yıllarca beraber yaşayan bu insanlar, şartlar değişince daha önceden kendilerinden hiç bir kötülük görmedikleri Türklere ihanet etmiştir. Kazaları işgal eden Yunanlıları, Kuva-yi Milliye güçleri hiç bir zaman rahat bırakmamış, direniş ve baskınlarla onları yıldırmıştır. Bu arada Anadolu’da Türk Halkını Yunanlılar’a karşı direnmeye çağıran ve düzenli bir ordu kurmaya çalışan Mustafa Kemal’e Balıkesir’liler destek vermiş ve işbirliğinde bulunmuştur. Türk Milli Mücadelesinde tarihi açısından bu şehrin çok ayrı ve özel bir yeri olmuştur. Sakarya Zaferi’yle Anadolu topraklarının sahibi olduğunu bir defa daha ispatlayan Türkler, 9 Eylül 1922’de İzmir’de Yunanlılar’ın denize dökülmesiyle Kurtuluş Savaşı’ndan başarıyla çıkmıştır. Eylül ayının ilk haftasındaki 3-4 gün içinde bütün Balıkesir ve kazaları kurtulmuştur. Bu arada Osmanlı Devleti de yerini Türkiye Cumhuriyeti Devletine bırakarak tarih sahnesinden çekilmiştir.

Balıkesir'in Adının Menşei

Tarihçilere göre Balıkesir adı, Bizans İmparatoru Hadrianus' un av partilerinde kullanmak için yaptır­dığı Paleo Kastro (Eski Hisar) sözcüğünden kaynak­lanmıştır. Tarihi bir gerçekliği de bulunan bu ad, daha sonra halk etimolojisi sayesinde değişik riva­yet ve yorumlara da konu teşkil etmiştir. Bu riva­yetlerden birkaçı kısaca şöyledir; Balıkesir adı daha çok bal, balık, kesir ve hisar keli­meleri üzerinde yapılan oynamalarla izah edilmiştir. Bir rivayete göre Balıkesir'in adı eskiden Balık Hisar şeklindeymiş. Buradaki “balık” Eski Türk­çe'de “şehir, kale” veya “saray” anlamı taşımaktaymış. “Kale Şehri” anlamını veren bu rivayete göre bu ad, XI. yüzyıldan sonra kullanılmaz olmuştur. Gerçek­ten de Orta Asya' da “Beşbalık” gibi bazı Uygur Devri­ne ait yer isimlerinde “balık” kelimesinin şehir anla­mında kullanıldığı dikkati çekmiştir.
Diğer bir rivayete göre ise; Balıkesir adı, “balı kesir” yani “balı çok, bol” anlamındaki söz grubundan gel­miştir. Buna göre Balıkesir'in balının bol ve lez­zetli oluşu bu adı almasına sebep olmuştur. Başka bir rivayet ise; Balıkesir'in ilk kurulduğu yıllar­da buraya gelen bir yabancının iyi muamele görme­mesi üzerine “balı keser” yani “hatır, gönül tanımaz” adını verdiği şeklinde olmuştur. Buna göre “bal” Arapça' da “hatır, gönül” anlamına gelmiştir.

Bunların dışında bölgede bir süre hakim olan İran Hükümdarı “Balı Kisra” veya civardaki Yılanlı Dağ'ın eski adı olan “Balcea” yada “Pelecas'ın” Balıkesir adı­nın ilk şekli olduğu ileri sürülmüştür. Fakat bunlar uzak ihtimaller olarak değerlendirilmiştir. Bütün bu rivayetler içinde en kabul edileni, buraya yerleşen Türk Oymakları’nın Orta Asya hatıralarını canlı tutmak için koymuş olabilecekleri “Balık Hisar” adı olmuştur.
İlin “Balıkesir” adı dışında tarihte daha çok anılan bir adı daha olmuştur. Bu ad yörede bir süre hakim olan Karesioğulları Beyliği'nin kurucusu Karasi Bey' den kaynaklanan “Karesi” adı olmuştur. İl gerek beylik, ge­rekse Osmanlı Sancaklığı döneminde daha çok bu adla anılmıştır. Bir rivayete göre de Karesi Beyi’nin oturduğu kaleye “Beylik Hisar” adı verildiği için bu ad değişerek bugünkü Balıkesir şeklini almış olduğu söylenmiştir.
Balıkesir dolaylarında ilk defa adı geçen şehir Agiros (Achiraus)’dur. Daha sonraları İmparator Hadrianus burada bir şato yaptırmış, “Paleo” diye şöhret kazandırmıştır. Sonradan burada kurulan şehre, bu isimden bozma olarak “Balıkesir” dendiği bir çok tarihçiler tarafından kabul edilmiştir.
Bir söylentiye göre de bu havalinin “bal’ı kesir” “çok” olduğundan burada kurulan şehre “Balı-kesir” denmiştir.
Balıkesir adının, bölgeyi zapteden İranlı Devlet adamlarından “Balı- Kisra’nın” adından geldiği veya “Polikayseros’dan” bozma olduğunu söyleyenler de olmuştur.
Bazı tarih ve coğrafya kitaplarında Balıkesir’in yerinde “Balak Hisar” veya “Balık Hisar” yazıldığı görülmüştür. Türklerin Orta Asya’nın bir hatırası olarak, burada kurulan şehre “Balık Hisar” (Hisar Şehri) demiş olmaları da düşünülmüştür. Fakat bunu ispat etmek mümkün olmamıştır.
İbni Batuta ve diğer arap kaynaklarına göre, Balıkesir şehri Karesi Bey tarafından kurulmuştur. Karesi Vilayeti, 2. Meşrutiyetin ilanına müteakip, müstakil mutasarrıflık haline getirilmiş ve 1923 yılında, bir kanunla “Karesi” deyimi kaldırılarak “Balıkesir” sözü aynı zamanda Vilayetin de adı olmuştur.

Gezilecek Yerler

Cunda, Ayvalık, Altınoluk ve Avşa Adası gibi çok sayıda tatil bölgesi ile tanıyoruz Balıkesir'i. Özellikle yaz ayları, Balıkesir'in en çok ziyaret edildiği zaman dilimi. Ancak bu tatil yöreleri dışında da Balıkesir'de keşfedilmesi gereken sayısız doğal güzellik ve tarihi mekan yer alıyor. Balıkesir seyahatini dolu dolu geçirmek isteyenler, hazırladığımız Balıkesir gezilecek yerler listemize mutlaka bir göz atmalılar.

İda Dağı: Balıkesir gezilecek yerler listesinin en önemli noktalarından biri olan İda Dağı, Çanakkale ve Balıkesir şehirleri arasında uzanıyor. En yüksek tepesi 1774 metre uzunluğundaki Karateş tepesi olan İda Dağı'nın etrafı yemyeşil ormanlarla kaplı. Meşeden gürgene ve kestaneye kadar pek çok ağaç türü arasında kendinizi kaybedebilirsiniz.

Kazdağı Milli Parkı: Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağı Milli Parkı, sayısız ağaç türü ve efsane güzellikteki Şahinderesi Kanyonu ile kesinlikle görülmeye değer bir yer. Parka giriş ücretli olmakla birlikte, bir alan kılavuzu ile girmek durumundasınız.

Akçay: Edremit'in merkezine 10 km mesafede bulunan Akçay, Balıkesir Gezilecek Yerler listesinde yer alması gereken turistik duraklardan biri. İstanbul’a yakınlığı ile her yaz çok sayıda tatilciyi ağırlayan Akçay, ekonomik tatil dendiği zaman akla ilk gelen yerlerden biri aynı zamanda.

Altınoluk: Dünyanın en temiz ikinci havasına sahip olan Altınoluk, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunuyor. Eğlence yerleri ile de bilinen Altınoluk, zeytinlikleri ile de bir hayli meşhur.

Antandros Antik Kenti: İda Dağı eteklerinde bulunan Antandros Antik Kenti, Altınoluk'a 2 km mesafede yer alıyor. Tarihi M.Ö. 7. ve 8. yüzyıllara dayanan kent, mozaikleri ile ünlü. Troia savaşlarını anlatan belgelerde de ismine sıklıkla rastlanan Antandros Antik Kenti, Balıkesir gezilecek yerler listesinde mutlaka yer almalı.

Ayvalık: Ege Denizi’nin kıyısında, tarihi ve doğal zenginlikleri ile ülkemizin en önemli tatil merkezlerinden biri olan Ayvalık, Balıkesir gezilecek yerler listesinin olmazsa olmaz adreslerinden biri. Özellikle Sarımsaklı ve Cunda bölgeleri ile ünlü olan Ayvalık, uzun yaz tatillerinin gözde destinasyonlarından.

Erdek: Yaz turizminin en çok geliştiği bölgelerden biri olan Erdek, yemyeşil doğası ve masmavi denizi ile mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri Balıkesir'de. Erdek sadece yazın değil, kış mevsiminde de kafa dinleyebileceğiniz nadide bir adres.

Manyas Kuş Cenneti: Manyas, Gönen ve Bandırma arasında yer alan Manyas Kuş Cenneti, ülkemizin en küçük milli parkı olma özelliği taşıyor. 266 kuş türüne ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti'ni, 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Balıkesir Yeryüzü Şekil ve Bilgileri

Manyas Ovası: Alanı 110 km² olup, Manyas Gölü’nün güney taraflarında bulunan ve doğu batı istikametinde uzanan ova, alüvyonların Manyas Gölü’nün bugünkü seviyesine göre birikmesi ile meydana gelmiştir.

Madra Dağı: En yüksek zirvesi 1338 m., Marmara ve Ege’yi birbirinden ayırır su bölümü çizgisi oluşturur.İvrindi ilçesinin 4 km batısında, Musluk Dağı üzerinden Kazdağı’nın devamı olan Aykaya Dağı ile birleşir.

Koca Çay: Madra Dağları’ndan kaynaklanan akarsu, Manyas Gölü’ne dökülür. Daha sonra gölden çıkarak gölün suyunu Karadere vasıtasıyla Susurluk Çayı’na boşaltır.

Çataldağı (Kepez): Manyas havzasının güneyinde Susurluk - Mustafa Kemal Paşa çaylarının açtığı vadiler arasında iki zirveli bir masiftir. En yüksek yeri 1336 m.'dir.

Hodul Dağı: Biga Yarımadası’nın kuzeydoğusunda bulunan bu dağ geniş bir masif olup, en yüksek yeri 610 m.’yi bulur.

Karadağ: Gemlik ve Bandırma arasında bulunan zirveden aşağı Yeni Paleozoik, Mezosoik ve Tersiyer’e ait kayalardan örtülerden oluşmuş ve eteklerinde Neojen çökellerin bulunduğu 767 m yüksekliktedir.

Sularya, Gelçal (Keltepe) Dağları: Manyas’ın güneyinde Susurluk- Kocaçay vadilerinin arasında uzanan bir çift masif, doğuda Sularya (600 m.) Dağı adını alır. Gelçal Dağları da kütlevi olup, en yüksek yeri 881 m.’dir.

Kazdağları: Edremit Körfezi’nin kuzeyinde batı-güneybatı doğu-kuzeydoğu yönlü morfolojik uzanışı ile iki çöküntü arasındaki dağın en yüksek yeri Babadağ 1767 m. Bu dağ ilkçağ ve mitolojide İda Dağı olarak geçer.

Gönen Çayı: Kazdağları’nın kuzey eteklerinden doğan Gönen Çayı, Kalkım ve Pazarköy çevresindeki küçük dereler ile büyür ve güneybatı–kuzeydoğu doğrultusunda boğazdan geçer Gönen Ovasından Marmara Denizine dökülür

Susurluk Çayı: Balıkesir ili topraklarına Kütahya sınırlarından katılan Susurluk Çayı kuzeye dönerek Balıkesir Ovası’nın doğusundan geçer, Marmara Denizi’ne dökülür.

Kapıdağ: Eski bir kütle olan Kapıdağ Yarımadası’nın en yüksek yeri 803 m. olup , eskiden kıyıya yakın ve ada durumunda olan arazinin hem doğudan hem batıdan iki ayrı kordon ile karaya bağlanması ile oluşmuştur

Alaçam Dağları: Balıkesir’in güneydoğusundaki engebeyi oluşturan dağlar doğu ve batı yönünde uzanır. Kütahya sınırı ile Dursunbey’in güneyindeki saha , Sındırgı’nın kuzeyindeki sahayı kaplar. En yüksek yeri 1615 m.

Gönen Ovası: Denizden yüksekliği 30 m. olan ve Gönen Çayı’nın yatağı boyunca uzanan ova, Manyas Gölü çukurundan eski alüvyonlardan oluşan bir eşik ile Marmara Denizi’nden de 100 m’yi aşan bir sırtla ayrılmıştır.

Balıkesir Ovası: Alanı 140 km² olup, Batı Anadolu’da, Marmara Bölgesi’nin güney bölümünde, Edremit- İvrindi ovalarıyla birlikte batı doğu doğrultulu alçak bir ovadır.

Edincik Dağı: Bandırma ve Erdek körfezlerinin güney tarafında bulunan, güneyinde Neojene ait birimler , doğusunda billuri kalkerlerle, şistler, batısında ise amfibollu şistler bulunur.

Körfez Ovaları: Turfanda sebze ve meyve yetiştirilen ve Akdeniz ikliminin tipik şekli görülen bu ovalar; Edremit Ovası, Burhaniye Ovası ve Altınova’dan oluşmaktadır.

Havran Çayı: Uzunluğu 36 km. olan ve Madra Dağları’nın kuzey ve batı yamaçlarıyla, Kaz Dağları’nın güney kesimlerinden doğan küçük derelerin beslediği akarsu, ormanlarla kaplı vadiler içinden geçer.
Daha Fazla
TESİSLER
Cunda Demir Otel
Cunda Demir Otel
Balıkesir
Cunda'nın muhteşem atmosferini doyasıya yaşatan Cunda Demir Otel, güler yüzlü hizmeti ile evinizin konforunu tatile taşıyor. Tesis odalarında; Televizyon, uydu tv, saç kurut...
Cundalı Butik Otel
Cundalı Butik Otel
Balıkesir
Adını Cunda Alibey adasından alan CUNDALI BUTİK OTEL siz konuklarımıza deniz, doğa ve değirmen manzaralı sessiz, huzurlu, rahat bir aile otamında kendinizi evinizde hissettiren bir...
Poseidon Otel (Cunda)
Poseidon Otel (Cunda)
Balıkesir
Ayvalık'ın muhteşem bir doğaya ve tarihe sahip Cunda Adası'nda yer alan Cunda Poseidon Otel, misafirlerine huzur dolu bir tatil imkanı sunuyor. Sahile yürüme mesafesin...
Tek Kişilik 177 TL
Çift Kişilik 177 TL
Üç Kişilik 177 TL
Rainbow Tatil Köyü (Cunda)
Rainbow Tatil Köyü (Cunda)
Balıkesir
Cunda'da, denize sıfır konumda yer alan tesisimiz, Ayvalık otogarına 6 km, adanın merkezine ise 10 dakikalık yürüme mesafesinde. Deniz ve ada manzaralı, daire şeklinde tasar...
Çift Kişilik 300 TL
Üç Kişilik 300 TL
Dört Kişilik 340 TL
Beş Kişilik 480 TL
Altı Kişilik 440 TL
Taş Konak Otel (Cunda)
Taş Konak Otel (Cunda)
Balıkesir
Cunda Adası'nda hizmet veren Cunda Taş Konak Hotel, Ayvalık'a bir köprü ile bağlı olsada içinde özgürlüğü barındırır. Adanın kıyısında taştan yapılmış bu otelde Ege Deniz...
Güzel Yalı Butik Otel (Ayvalık)
Güzel Yalı Butik Otel (Ayvalık)
Balıkesir
Doğa ile iç içe bir konumda misafirlerini ağırlayan Güzelyalı Butik Otel, misafirlerine doğayla baş başa geçecek huzurlu bir tatil fırsatı sunuyor. Birbirinden farklı 8 odası b...
King Aegeus Otel (Cunda)
King Aegeus Otel (Cunda)
Balıkesir
1887 yılında Yunanlar tarafından yapılan eski eser niteliğindeki konak 2017 yılında restore edilerek butik otel şeklini almıştır. Ayvalık'ın Cunda Adası ilçesinde yer alan Ki...
Çift Kişilik 468 TL
Üç Kişilik 234 TL
Hotel Sare (Erdek)
Hotel Sare (Erdek)
Balıkesir
Sare Hotel, Ocaklar'ın güzel bir köşesinde kargaşa ve gürültüden uzak, doğa içerisinde saklanmış küçük bir vaha gibidir. Ocaklar'da her yere yürüme mesafesinde olup, çevr...
Nefes Hotel (Cunda)
Nefes Hotel (Cunda)
Balıkesir
Cunda'da hizmet veren Nefes Hotel, deniz ve şehir manzaralı odalar sunmaktadır. Nefes Hotel'in resepsiyonu 7 gün 24 saat açık tutulmaktadır. Nefes Hotel'in tüm od...
Sağlık Apart Pansiyon (Erdek)
Sağlık Apart Pansiyon (Erdek)
Balıkesir
Ev konforunda dekore edilmiş 8 oda ile misafirlerine hizmet veren tesisin tüm odalarında; televizyon, uydu yayını, kasa, banyo, duş, uyandırma servisi ve kablosuz internet erişimi ...
Mete Otel / Erdek
Mete Otel / Erdek
Balıkesir
Sektörde farklı bir çizgiye sahip olan Motel Otel kamp ve safari turları gibi aktiviteleri ile kalıplaşmış tatil anlayışını oldukça profesyonel ve iddialı biçimde ekarte ediyor. Bu...
Tek Kişilik 70 TL
Çift Kişilik 120 TL
Adrina Termal Health & Spa Hotel (Güre)
Adrina Termal Health & Spa Hotel (Güre)
Balıkesir
Yeşilin ve mavinin buluştuğu güzel bir noktada yer alan tesis, 39 dönümlük alan içerisinde, denize sıfır konumda bulunuyor. ...
Tek Kişilik 317 TL
Çift Kişilik 424 TL
Üç Kişilik 572 TL
Hotel Palmera Resort (Ayvalık)
Hotel Palmera Resort (Ayvalık)
Balıkesir
Sarımsaklı'nın masmavi denizi ve tertemiz havası eşliğinde hizmet veren tesis, kendine ait plaja yalnızca 50 m uzaklıkta yer alıyor. Tesisin 48 odası mevcut. Odalarda; tel...
Lambada Otel (Edremit)
Lambada Otel (Edremit)
Balıkesir
Lambada Otel, Ege Denizi kıyısındaki özel plajıyla Kaz Dağı Milli Parkı sınırında konaklama olanağı sunuyor. Otelde açık yüzme havuzu ve ücretsiz Wi-Fi bulunuyor. Otelin aydınlık k...
Çift Kişilik 320 TL
Üç Kişilik 440 TL
Aytaş Otel (Ayvalık)
Aytaş Otel (Ayvalık)
Balıkesir
Aytaş Hotel, deniz ve yeşili bir arada barındıran konumuyla Ayvalık'ın güzelliklerini gün boyu zengin mutfak çeşitlerini misafirlerine sunuyor....
Çift Kişilik 140 TL
Asya Pamukçu Termal Balıkesir
Asya Pamukçu Termal Balıkesir
Balıkesir
Yemyeşil bir alanda misafirlerini karşılayan Asya Pamukçu Termal, Balıkesir Merkez'e sadece 14 km uzaklıktadır. Otelde kapalı/açık yüzme havuzları, termal su kullanılan sıcak ...
Tek Kişilik 352 TL
Çift Kişilik 352 TL
Üç Kişilik 475 TL
Daidalos Butik Otel (Burhaniye)
Daidalos Butik Otel (Burhaniye)
Balıkesir
Daidalos Butik Otel, Burhaniye Taylıeli de yer alıyor. Birbirinden farklı ve konforlu odaları ile misafirlerine keyifli bir tatil yaşatıyor. Tesisin 12 odası bulunuyor. Odaları...
Saruhan Termal Otel (Güre)
Saruhan Termal Otel (Güre)
Balıkesir
Balıkesir'in Edremit ilçesinin termal bölgesi olan Güre'de hizmet veren Saruhan Termal Otel, denize yalnızca 50 metre uzaklıktadır. Tesis, açık ve kapalı yüzme havuzların...
Çift Kişilik 360 TL
Üç Kişilik 538 TL
Aeneas Boutique Hotel (Edremit)
Aeneas Boutique Hotel (Edremit)
Balıkesir
Kaz dağı eteğinde, denize yürüyüş mesafesinde konumlanan otelimiz, Dünya sağlık örgütünün ölçümlerine göre 0.21 oksijen oranı ile dünyada bir numara olan şahin deresi kanyonuna çok...
Cunda Sır Otel
Cunda Sır Otel
Balıkesir
Sahile kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunan tesiste geniş ve huzurlu bir bahçe bulunuyor. Tesiste Ayvalık'’ın taze ürünleri ile hazırlanan muhteşem kahvaltı servisin...
Oliva Pansiyon (Erdek)
Oliva Pansiyon (Erdek)
Balıkesir
Konsept olarak apart oda ve bungalov ev tarzında olan pansiyonumuzda, toplam 26 oda ve 50 yatak kapasitesi yer almaktadır. Odalarda gün boyu sıcak su, banyo, WC ve wireless interne...
Cunda Esen Otel
Cunda Esen Otel
Balıkesir
Ayvalık'ta bulunan Cunda Adasın da hizmet veren Cunda Esen Hotel, misafirlerini doğal güzelliklerle çevrili, huzurlu bir atmosferde ağırlıyor. Tesiste toplam 21 oda mevcut....
Çift Kişilik 0 TL
Hotel Sarayevo (Ayvalık)
Hotel Sarayevo (Ayvalık)
Balıkesir
Otelimiz, Ayvalık, Sarımsaklı bölgesinde hizmet vermektedir. Otelimizin denize olan uzaklığı 35 metredir. Otelimizin öne çıkan özelliklerinden biri sıcak bir aile ortamı vaat etme...
Battalos Küçük Otel (Cunda)
Battalos Küçük Otel (Cunda)
Balıkesir
Curcuna ve ses kirliliğinden uzak ama sahile 200 metre mesafede büyük bir zeytinlik hayal edin… Hamaklar, minder köşeleri, balkonlu odalar... Tesisimiz kış aylarında kalori...
Hotel Billurcu (Ayvalık)
Hotel Billurcu (Ayvalık)
Balıkesir
Masmavi denizi ve tertemiz havası ile öne çıkan Sarımsaklı'da hizmet veren Hotel Billurcu, alışveriş ve eğlence mekanlarına yakın konumu ve konforlu odaları ile hizmet veriyor...
Çift Kişilik 173 TL
Elaia Thermal Hotel (Güre)
Elaia Thermal Hotel (Güre)
Balıkesir
Güre Köyü mevkiinde konumlanan tesis, yeşillikler içerisindeki konumunun yanı sıra sunduğu özel hizmeti ve konforuyla misafirlerine termal keyfini yaşatıyor....
Tek Kişilik 142 TL
Çift Kişilik 142 TL
Bay Nihat Lale Otel (Cunda)
Bay Nihat Lale Otel (Cunda)
Balıkesir
Sahile sadece 50 metre mesafedeki Bay Nihat Otel Lale, spa küveti bulunan klimalı odalarla hizmet vermektedir. Tesis genelinde ücretsiz Wi-Fi erişimi sunulmaktadır. Tesis modern t...
Tek Kişilik 200 TL
Çift Kişilik 250 TL
Üç Kişilik 330 TL
Harakop Butik Otel (Cunda)
Harakop Butik Otel (Cunda)
Balıkesir
Cunda'nın en özel köşelerinden birinde konumlanan Harakop Butik Otel, misafirlerine gürültüden uzak, yalıtılmış bir dünya yaratıyor. Tesis sahile 20 m yürüme mesafesinde yer a...
Tek Kişilik 250 TL
Çift Kişilik 250 TL
Etap Altınel Hotel (Sarımsaklı)
Etap Altınel Hotel (Sarımsaklı)
Balıkesir
Ege Denizi'nin tam kıyısında yer alan otel, Ayvalık kent merkezine 1 km mesafede konumlanıyor. Sade dekore edilen odalarında klima, uydu TV, mini buzdolabı ve balkon bulunan o...
Ali Baba Butik Otel (Gündoğdu)
Ali Baba Butik Otel (Gündoğdu)
Balıkesir
Gündoğdu'da yer alan Ali Baba Butik Otel, ücretsiz Wi-Fi erişimine ve restorana sahiptir. Konuklar, tesis bünyesindeki restoranın keyfini çıkarabilir.Tesis plaja 1 dakikalık y...
İda Natura Otel (Kazdağları)
İda Natura Otel (Kazdağları)
Balıkesir
Muhteşem doğası ile Kaz Dağları Milli Parkı eteği, Kızıl Keçilik köyünde konumlanan İda Natura Otel, eşsiz dağ manzarası ve ahşap bungalow evleri ile sizlere doğal ve sağlıklı bir ...
Çift Kişilik 210 TL
Üç Kişilik 304 TL
Hotel Erol (Cunda)
Hotel Erol (Cunda)
Balıkesir
Otelimiz oda kahvaltı hizmet vermekte olup, gün içerisinde havuz başı cafemiz Chéf Elis'te a la carte menümüzdenve barımızdan faydalanabilirsiniz. Plaj localarım...
Tek Kişilik 468 TL
Çift Kişilik 468 TL
Üç Kişilik 0 TL
Obam Termal Resort Otel & Spa (Sındırgı)
Obam Termal Resort Otel & Spa (Sındırgı)
Balıkesir
Muhteşem bir doğaya sahip, kızılçamların ve yeşil ormanların çevrelediği Obam Termal Resort Otel & SPA, travertenleri ve Simav Çayı üzerindeki gölü gören manzarası ile misafirl...
Tek Kişilik 314 TL
Çift Kişilik 419 TL
Üç Kişilik 674 TL
Dört Kişilik 899 TL
Ayka Otel (Ayvalık)
Ayka Otel (Ayvalık)
Balıkesir
Yeşilin ve mavinin en güzel tonları, kilometrelerce uzanan altın renkli kumsalıyla turizm cenneti Sarımsaklı'da hizmet veren Ayka Otel; plaja 400 m mesafede huzurlu ve konforl...
Murat Kaptan Apart (Marmara Adası)
Murat Kaptan Apart (Marmara Adası)
Balıkesir
Murat Kaptan Apart Hotel, Balıkesir'in Marmara Adası'nda misafirlerine tadına doyamayacakları bir tatil vadediyor. Marmara Adası Merkez'de yer alan Gündoğdu'da ...
Mahzen Otel (Ayvalık)
Mahzen Otel (Ayvalık)
Balıkesir
Ayvalık Küçükköy'ün merkezinde, 1800'lü yıllardan kalma antik bir yağ mahzeni olan ailemize ait taş evimiz artık Mahzen Butik Otel olarak hizmet vermektedir. Özüne sadık ...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 200 TL
Üç Kişilik 300 TL
Entur Termal Otel (Edremit)
Entur Termal Otel (Edremit)
Balıkesir
Otelimizde 2 suit, 4 sigarasız oda ve 59 normal oda ile toplam 130 yatak kapasitesi ile hizmetinizdedir. Restaurantımız 200 kişi kapasiteli olup, siz değerli müşterilerimize açı...
Tek Kişilik 246 TL
Çift Kişilik 246 TL
Üç Kişilik 380 TL
Club Afrodit Tatil Köyü (Edremit)
Club Afrodit Tatil Köyü (Edremit)
Balıkesir
Plaja birkaç adım uzaklıkta yer alan Club Afrodit Tatil Köyü, misafirlerini Altınoluk'ta, Kaz Dağları'nın eteklerinde ağırlıyor. Tesisin doğa ve deniz manzaralı odala...
Çınar Avlu Köy Evi (Edremit)
Çınar Avlu Köy Evi (Edremit)
Balıkesir
Odalarımız 2 ve 3 kişilik olup her odanın kendine ait banyosu mevcuttur. Kahvaltı serpme servis edilir ve saat sınırlaması yoktur. Otel misafirleri piknik alanlarından ücretsiz fay...
Gül Plaj Hotel (Erdek)
Gül Plaj Hotel (Erdek)
Balıkesir
Tarihçemizi anlattığımız kısa filmimizi izledikçe güzel ülkemizin yakın tarihine de kısa bir gezinti yapacak ve 60’lı yıllarını tekrar hatırlayacaksınız. Bildiğiniz Gülpa...
Sarmaşık Butik Otel (Edremit)
Sarmaşık Butik Otel (Edremit)
Balıkesir
Balıkesir'in huzur verici tatil beldesi Akçay'da bulunan Sarmaşık Butik Otel keyif dolu bir tatil fırsatı sunuyor. Plaj, tesise 4 km mesafede yer alıyor. 9 oda ile hiz...
Tek Kişilik 220 TL
Çift Kişilik 220 TL
Kulüp Laka 1969 (Ayvalık)
Kulüp Laka 1969 (Ayvalık)
Balıkesir
Ayvalığımızın en nezih ve sakin yeri olan Çamlık Laka lokasyonunda konuklarımızın yorgunluğunu atarak sakinliğin ve doğanın tadını çıkaracağı modern konsepti ile huzur kokan butik ...
Çift Kişilik 200 TL
Bıyıklı Beach & Otel (Cunda)
Bıyıklı Beach & Otel (Cunda)
Balıkesir
Bıyıklı Pansiyon, Cunda Adası'nın gözlerden uzak bir koyunda, manastırlarla çevrili bir tabiat parkında yer almaktadır. Yunan mimarisi ile dekore edilmiş olan pansiyon, güzel ...
Bahar Motel (Avşa)
Bahar Motel (Avşa)
Balıkesir
Avşa Adası'nın sakin ve huzurlu bölgesi Avşa Plajın'da konumlanan Bahar Motel, tarih ve doğanın iç içeliğinin büyüleyici güzelliğini yaşayabileceğiniz konforlu bir tatil ...
Ayvalık Konakları 52
Ayvalık Konakları 52
Balıkesir
Ayvalık Konakları 52, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer almaktadır. Ayvalık Konakları 52 tüm yıl açık olup kusursuz bir hizmet anlayışı ile misafirlerini ağırlamaktadır. ...
Marmada Otel (Marmara Adası)
Marmada Otel (Marmara Adası)
Balıkesir
Marmada Hotel, Marmara Adası'nın muhteşem deniz ve doğa manzarasına hakim son teknolojilerle donanımlı 24 odası, gerek tatil, gerekse iş amaçlı seyahat eden misafirlerin tüm i...
Cunda Marina Otel
Cunda Marina Otel
Balıkesir
Kuzey Ege'nin en güzel kıyılarından Cunda'da hizmet veren Cunda Marina Hotel, misafirlerine doğayla baş başa kalabilecekleri renkli bir tatil imkanı sunuyor. Cunda'n...
İnciler Otel (Altınoluk)
İnciler Otel (Altınoluk)
Balıkesir
Edremit – Altınoluk'ta denize yürüme mesafesinde yer alan İnciler Otel, ahşap dekorasyonun hakim olduğu odaları ve deniz manzaralı kafesi ile konuklarına konfor dolu bir...
Çınar Koyu Apart (Avşa)
Çınar Koyu Apart (Avşa)
Balıkesir
ÇINAR KOYU Avsa adasının en gözde en nezih en güzel koyudur. Avşa Çınar Koyu Apart da kumsal sessizlik doğal ortam masmavi tertemiz bir deniz burada aradığınız huzuru bulacaksınız....
Altın Çeşmeli Konak (Altınoluk)
Altın Çeşmeli Konak (Altınoluk)
Balıkesir
Adını bahçe duvarındaki tarihi çeşmeden alan Çeşmeli Konak’ın dilden dile anlatılan öyküsü köyün bir dönemine de ışık tutuyor. Tarihi mekanların günümüzde de konforlu bir şık...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 200 TL
Üç Kişilik 200 TL
Dört Kişilik 250 TL
Nisi Butik Otel (Cunda)
Nisi Butik Otel (Cunda)
Balıkesir
Ayvalık'ta bulunan Cunda Adası'nda hizmet veren tesis, misafirlerini doğal güzelliklerle çevrili, huzurlu bir atmosferde ağırlıyor. Nisi Hotel; Ayvalık Otogarı’na 12 k...
Çift Kişilik 500 TL
Özsoy Hotel (Akçay)
Özsoy Hotel (Akçay)
Balıkesir
Balıkesir'in en güzel tatil ilçelerinden biri olan Edremit'in şirin sahil kasabası Akçay'da faaliyet gösteren Özsoy Hotel Akçay, panoramik deniz manzaralı bir terasa...
Tek Kişilik 60 TL
Çift Kişilik 120 TL
Üç Kişilik 150 TL
Asbella Otel (Akçay)
Asbella Otel (Akçay)
Balıkesir
Balıkesir'in tertemiz denizi ve bol oksijenli havası ile ünlü ilçesi Edremit'in Akçay beldesinde misafirlerini ağırlayan Asbella Otel, ev rahatlığında bir konaklama olana...
 Merkez Otel (Burhaniye)
Merkez Otel (Burhaniye)
Balıkesir
Burhaniye Merkez Otel, şehrin en iyi konumunda ve en merkezi yerinde bulunmaktadır. Şehrin her noktasına hızlı ve kolay ulaşıma sahip konumu ile gönül rahatlığıyla tercih edilmekte...
Tek Kişilik 90 TL
Çift Kişilik 140 TL
Üç Kişilik 200 TL
Hattusa Vacation Club Thermal (Kazdagları)
Hattusa Vacation Club Thermal (Kazdagları)
Balıkesir
Şirin tatil beldesi Akçay'da yer alan Hattuşa Vacation Termal Club Kazdağları, özel plaj alanı, açık yüzme havuzu ve spa olanaklarıyla misafirlerine unutulmaz bir tatil yaşatı...
Bisera Hotel (Erdek)
Bisera Hotel (Erdek)
Balıkesir
Erdek sahilinde konumlanan Bisera Hotel Erdek; sevdiklerinizle rahat ve özgür bir tatil sunuyor. Denize sıfır konumdaki tesisin önünde özel plajı bulunuyor. Plajda misafirlere ücre...
Zehra Teyzenin Evi Butik Otel (Cunda)
Zehra Teyzenin Evi Butik Otel (Cunda)
Balıkesir
Cunda'nın muhteşem doğasını doyasıya yaşama imkanı tanıyan Zehra Teyzenin Evi Butik Otel, misafirlerini sımsıcak bir hizmetle renkli bir tatil sunuyor. Tesisin geçmişin ruhun...
Çift Kişilik 234 TL
Sarı Golden Sea Pansiyon (Ören)
Sarı Golden Sea Pansiyon (Ören)
Balıkesir
Ören'in merkezinde, denize kısa bir yürüme mesafesinde yer alan apartımız, Burhaniye otogarı'na 4 km, Burhaniye Hava alanı'na ise 10 km uzaklıkta. 48 yatak kapasi...
Sunlight Otel (Marmara Adası)
Sunlight Otel (Marmara Adası)
Balıkesir
Hizmet kalitemizin yanında, benzerlerinde göremeyeğiniz nitelikte; her odamızda nefis deniz manzarası, 24 saat sıcak su, LCD Televizyon, Uydu TV yayını,split Klima, Minibar, Oda se...
Tek Kişilik 160 TL
Çift Kişilik 160 TL
Üç Kişilik 260 TL
Dört Kişilik 280 TL
Mercanay Butik Otel (Cunda)
Mercanay Butik Otel (Cunda)
Balıkesir
Misafirlerini Cunda Adası'nda ağırlayan Mercanay Butik Otel, güler yüzlü hizmetiyle eğlence dolu bir tatil deneyimi sunuyor. Tesis denize 100 m mesafede bulunuyor. Merc...
Tek Kişilik 159 TL
Çift Kişilik 159 TL
Gökyüzü Butik Otel (Edremit)
Gökyüzü Butik Otel (Edremit)
Balıkesir
Balıkesir'in ilçesi Edremit'de bulunan Gökyüzü Butik Otel, misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Tesis, ev konforunda keyifli bir tatil geçirmenizi sağlıyo...
Tek Kişilik 0 TL
Çift Kişilik 0 TL
Kutlugün Sahil Otel (Akçay)
Kutlugün Sahil Otel (Akçay)
Balıkesir
Akçay'da denizin kıyısında yer alan tesis; kendine ait kum plajı, deniz manzaralı terası ve geniş bahçesiyle keyifli bir tatil için doğru adres. Altınkum Plajı'na sadece...
Otel Alya (Cunda)
Otel Alya (Cunda)
Balıkesir
Otel Alya'nın kış bahçesi şeklinde tasarlanmış ve etrafı camlarla çevrilmiş bir restoranı bulunmaktadır. Dinlenme köşesi, büyük ekranda TV izlemek, sabah kahvenizi yudumlamak ...
Tek Kişilik 84 TL
Çift Kişilik 107 TL
Üç Kişilik 140 TL
Cunda Doğa Otel
Cunda Doğa Otel
Balıkesir
Cunda Adası'nda hizmet veren Cunda Doğa Hotel, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere huzurlu bir tatil yaşatıyor. Sahile yalnızca 150 m uzaklıktaki tesis, Cunda merkeze ...
Tuana Otel (Erdek)
Tuana Otel (Erdek)
Balıkesir
Erdek'te konumlanan Tuana Otel Erdek, ferah odaları, geniş bahçesi, güler yüzlü servisi ve lezzetli menüsü ile ev konforunda hizmet veriyor. Tesisin tüm odalarında; klima, ba...
Çift Kişilik 130 TL
Zeytin Otel (Altınoluk)
Zeytin Otel (Altınoluk)
Balıkesir
Zeytin Otel, Altınoluk'ta misafirlerini ağırlamaktadır. Harika bir doğa, yemyeşil ağaçlar ve rengarenk çiçeklerle çevrili bir bahçeye sahiptir. Tesisin huzur dolu bahçesinde m...
Tek Kişilik 154 TL
Üç Kişilik 154 TL
Tunç Otel (Ayvalık)
Tunç Otel (Ayvalık)
Balıkesir
Muhteşem denizi ve doğasıyla ünlü Ayvalık'ta bulunan Ayvalık Tunç Otel, misafirlerini huzurlu bir atmosferde ağırlıyor. Denize kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunan otel, geniş...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 210 TL
Yasemin Hotel (Erdek)
Yasemin Hotel (Erdek)
Balıkesir
Şehrin karmaşasından uzak, çam ormanları içerisinde konaklama imkanı sunan Yasemin Hotel, Erdek Ocaklar mevkiinde yer alıp, deniz manzaralı havuzuyla Marmara'nın büyüleyici gü...
Paris Hotel & Apart (Güre)
Paris Hotel & Apart (Güre)
Balıkesir
OTELİMİZ İZMİR ÇANAKKALE YOLU ÜZERİNDE, DENİZ KENARINA 50 METRE MESAFEDE BULUNMAKTADIR. ODALARIMIZDA SICAK SU, LCD TV, UYDU VE ÜCRETSİZ WİFİ VARDIR. AYRICA OTELİMİZE AİT MÜŞTERİLER...
Çift Kişilik 75 TL
Üç Kişilik 100 TL
Altı Kişilik 75 TL
Moda Pansiyon (Ayvalık)
Moda Pansiyon (Ayvalık)
Balıkesir
Ayvalık merkezinde denize 150 m yürüme mesafesinde yer alan Ayvalık Moda Pansiyon, siz ziyaretçilerine tarihi Rum evinde otantik bir konaklama hizmeti sunmaktadır. Her sabah organi...
Rota Otel (Cunda)
Rota Otel (Cunda)
Balıkesir
Cunda Adası'nın muhteşem atmosferini kusursuz hizmet anlayışı ile birleştiren Cunda Rota Otel; yemyeşil bir bahçe içinde huzurlu bir tatil vaat ediyor. Açık havuza sahip tesis...
Tek Kişilik 187 TL
Çift Kişilik 187 TL
Hotel Asya (Akıncılar)
Hotel Asya (Akıncılar)
Balıkesir
Balıkesir Şehir merkezinde bulunan Asya Hotel, turistik geziler ve iş seyahatleriniz için, konforlu ve huzuru bir konaklama imkanı sağlıyor. Tesiste 65 oda mevcut. Odalarda; mi...
Tek Kişilik 140 TL
Çift Kişilik 200 TL
Üç Kişilik 250 TL
Panderma Port Otel (Bandırma)
Panderma Port Otel (Bandırma)
Balıkesir
Osmanlı devleti döneminde, 1857-1858 yıllarında, tütün ve alkolün içki dağıtımı amacıyla depo ağırlıklı olarak kullanılan bina, 2011 yılında şirketimizce, Bandırma Belediyesi&rsquo...
Tek Kişilik 110 TL
Çift Kişilik 180 TL
Ramada Resort Thermal & Spa (Kazdağları)
Ramada Resort Thermal & Spa (Kazdağları)
Balıkesir
Ramada Resort Kazdağları Thermal & Spa, Kazdağlarının eteklerindedir ve Ege Denizi'ne 2 km. mesafede yer almaktadır. 5 yıldızlı olan tesis; Kuzey Ege bölgesinin ilk ve tek...
Tek Kişilik 263 TL
Çift Kişilik 349 TL
Üç Kişilik 638 TL
Ömer Deniz Motel (Avşa Adası)
Ömer Deniz Motel (Avşa Adası)
Balıkesir
Motelimiz 1988 yılından günümüze dek Avşa adasında denize sıfır konumuyla hizmet vermektedir. İlk başlarda günün koşulları neticesinde pansiyon tarzı hizmet sunmakta iken, ülkemizd...
Çift Kişilik 120 TL
Üç Kişilik 150 TL
Beş Kişilik 250 TL
Orchis Butik Otel (Ayvalık)
Orchis Butik Otel (Ayvalık)
Balıkesir
24 oda ile misafirlerine hizmet veren tesisin tüm odalarında; LCD TV, kasa, duş, merkezi klima, uydu yayını, gardrop ve kablosuz internet erişimi mevcut. Ege'nin taze lezzetl...
Albatross Dağ Evleri Butik Otel (Güre)
Albatross Dağ Evleri Butik Otel (Güre)
Balıkesir
Albatross Dağ Evleri Butik Otel, Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenleri Kazdağları'nda ağırlıyor. Muhteşem doğayı misafirlerinin ayakları a...
Tek Kişilik 280 TL
Divas Butik Hotel (Burhaniye)
Divas Butik Hotel (Burhaniye)
Balıkesir
2016 yılında hizmete başlayan ve Balıkesir'in gözde tatil beldelerinden Ören'’de yer alan Divas Butik Hotel Ören; sunduğu olanaklar ve bulunduğu konum itibari ile misafir...
Nilüfer Butik Otel (Ayvalık)
Nilüfer Butik Otel (Ayvalık)
Balıkesir
Nilüfer Butik Otel, Ayvalık Merkez'de konaklama olanağı sunmaktadır. Otel'in tüm konaklama birimlerinde; düz ekran TV, balkon, çalışma masası, klima ve mini bar yer almak...
Cunda Fora Butik Otel
Cunda Fora Butik Otel
Balıkesir
Ayvalık'ın gözde tatil merkezi Cunda adasında yer alan Cunda Fora Otel; müzelere, plajlara ve muhteşem deniz manzarasına sahip Aşıklar Tepesi'ne olan yakınlığıyla misafir...
Tek Kişilik 210 TL
Çift Kişilik 234 TL
Kidalyo Hotel (Ayvalık)
Kidalyo Hotel (Ayvalık)
Balıkesir
Klasik Ayvalık mimarisine uygun bir taş evde hizmet veren tesis, huzurlu bir Ege tatili için en uygun adreslerden biri. Tesisin toplam 8 odası bulunuyor. Odalarda; uydu yayını,...
Tek Kişilik 140 TL
Çift Kişilik 200 TL
Üç Kişilik 250 TL