Ankara Otelleri HARİTADA GÖSTER
 

ANKARA

Tarihçe

Ankara adının kaynağı kesin olarak bilinememektedir. Belgelere dayanmayan ve günümüze kadar gelen söylentilere göre; tarihte bahsedilen ilk adı Galatlar tarafından verilen ve Yunanca çapa anlamına gelen Ankyra’dır. Bu isim zamanla değişerek Ancyre, Engüriye, Engürü, Angara, Angora ve nihayet Ankara olmuştur. Helenistik dönemde Galat boylarından Tektosag’ların başkenti olan Ankara, Roma döneminde taşra örgütünün başkenti, Bizans döneminde imparatorların konakladığı önemli bir kent, Osmanlı döneminde ise Anadolu Eyaleti’nin merkezi olmuştur. İlk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kent çevresinde yapılan araştırmalarda bulunan tarih öncesi izler, şehrin insanoğlunun yerleşik düzene geçtiği dönemlerde kurulduğunu göstermiştir. Buluntular ve araştırmacıların yaptıkları incelemeler, Ankara’da Hititlerin, Friglerin, Lidyalıların ve Galatların yaşamış olduklarını göstermiştir. Şehrin yerleşik düzeni çok eskilere dayanmasına rağmen tarihi, ancak; Hitit devrinden itibaren takip edilebilmiştir.
Ankara’nın doğusunda bulunan Çorum ili sınırları içinde Boğazköy’de (Hattuşa) yapılan kazılarda, şehirle ilgili önemli ipuçları elde edilmiştir. Bir kısım yabancı tarihçilere göre Hitit eserlerinde sıkça rastlanan Ankuwa, muhtemelen bugünkü Ankara şehrinin bulunduğu yerde olduğu düşünülmektedir. Hititlerden sonra yöreye Frigleri hâkim olmuştur. Eski çağ kaynaklarındaki bir efsaneye göre de Ankara’yı büyük Frig kralı Midas kurmuştur. Şehir merkezi Ulus’ta yapılan kazılarda, Friglerin oturduğuna dair kesin bilgiler elde edilmiştir. Frig devletinin yıkılmasında birinci derecede rol oynayan Kimmer istilasından sonra Ankara Lidyalıların eline geçmiştir. Fakat bu hâkimiyet Pers kralı Kyros’un bütün Anadolu ile birlikte Ankara’yı da zapt etmesi üzerine çok çabuk sona ermiştir. Aradan iki asır geçtikten sonra Büyük İskender, Anadolu’daki Pers hâkimiyetine son vermiştir. İmparator Augustos’un Ankara’yı kesin olarak almasından sonra burası bir eyalet olarak gelişmiş, mabetler, pazaryerleri, yollar ve suyolları yapılmıştır.
Ankara 334–1073 yılları arasında Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında kalmıştır. Bu süre zarfında da Hıristiyanlığın Anadolu’daki önemli bir merkezi olmuştur. VII. yüzyıldaki Sasani akınlarından sonra Araplar şehri bir süre ellerinde tutmuşlardır. Ankara’nın kaderi Bizans ordularının Selçuklu Sultanı Alpaslan tarafından 1071 yılında mağlup edilmesiyle sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi ile tayin edilmiştir. Bu galibiyet sonucunda 1073 yılında Ankara şehri Türklerin eline geçmiştir. Ankara’nın Türklerin eline geçmesi son derece önemlidir. Çünkü Ankara Kalesi askeri bakımdan önemli bir konumdaydı. Diğer taraftan, Ege liman kentlerinden başlayarak Mezopotamya ve diğer doğu ülkelerine kadar uzanan önemli yollar üzerinde bulunan bölge, aynı zamanda doğal kaynaklar açısından zengin olduğundan stratejik olarak önem arz etmiştir. Ankara’nın en parlak devri Alâaddin Keykubat zamanında olmuştur. Bu dönemde şehir askeri bakımdan tahkim edilmiş, cami ve medrese gibi dini ve ilmi eserlerle de imar edilmiştir.
Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında şehir, Moğolların istilasına uğramış, tüm çabalara rağmen istilanın önüne geçilememiştir. Sultan Gıyasettin Keyhüsrev Moğol saldırıları karşısında Ankara Kalesine sığınmıştır. Moğol saldırıları sonunda Selçuklu devleti zayıf düşmüş ve bu durum, Anadolu’nun İlhanlılar devletinin egemenliği altına girmesine kadar sürmüştür. Ankara bir süre İlhanlıların gönderdiği valilerin, sonra da Eretna oğullarının yönetimi altında kalmıştır. 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa, şehri Osmanlı ülkesine katmıştır. Yıldırım Beyazıt devrine kadar önemli bir olay olmamıştır. Ankara Savaşı’ndan sonra şehrin kaderi de değişmiştir. Timur Ankara’dan ayrıldığı sırada, Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Mehmet Çelebi padişahlığını ilan etmiş ve böylece Ankara’yı da almıştır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Anadolu’da bir eyalet örgütü kurulmuş ve Ankara bu Anadolu eyaletlerinden birinin merkezi olmuştur. Şehir 17. y.y. başlarında Celali Ayaklanması sırasında isyancıların eline düşmüştür. II. Mahmut’a isyan eden Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın kısa bir zaman hâkimiyetine giren Ankara, tekrar Osmanlıların eline geçmiş ve artık hiçbir istilaya uğramadan bir Osmanlı vilayeti olarak kalmıştır.
Balkan Savaşı sonunda Rumeli vilayetlerinin çoğunun kaybedilmesiyle, batıdaki Türk sınırları İstanbul’a çok yaklaşmıştı. İstanbul Boğazı’nın ele geçirilmesi de oldukça kolaylaşmıştı. Bu yüzden devlet merkezinin İstanbul’da kalması tehlikeli ve sakıncalı görülerek, başkentin Anadolu içinde başka bir şehre taşınılması düşünülmüştür. Savaş yıllarında en çok saldırı batıdan gerçekleşmişti ve Ankara bu saldırılara hayli uzak kalıyordu. 27 Aralık 1919 tarihinde, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi” Ankara’ya gelerek 29 Aralık 1919’da yayımlanan bir tebliğ ile bütün mebuslara toplantının Ankara’da yapılacağını duyurmuştur. Bu genelgeden sonra 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin merkezi Ankara olarak ilan edilmiştir. 13 Ekim 1923 tarihinde çıkarılan bir kanun ile Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur. Başkent seçildiği yıllarda Ankara çok az sayıda binası olan küçük, yoksul ve çorak bir şehirdi. İstiklal Savaşımızın hazırlanıp sevk ve idare edildiği bir merkez olarak Milli Mücadelemizin sembolü haline gelen bu tarihi şehir, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra, giderek büyümüş, yepyeni, büyük ve modern bir görünüm kazanmıştır.

Ankara ili, doğuda Kırıkkale, kuzeydoğuda Çankırı, kuzeybatıda Bolu, batıda Eskişehir, güneyde Konya, güneydoğuda Kırşehir ve Aksaray ile komşudur.
1355 kilometre uzunluğu ile, tamamı Türkiye toprakları üzerinde yer alan en büyük nehir olan Kızılırmak ilin doğusunu, 824 kilometre ile Türkiye'deki en büyük nehirlerden olan Sakarya Nehri ise, ilin batısını sulamaktadır. Sakarya Nehri'nin kollarından Ankara Çayı, il merkezinden geçer. İlin güneyinde ise 1300 km² ile ülkenin en büyük ikinci gölü, %32,4 tuz oranıyla da dünyanın en tuzlu ikinci gölü olan Tuz Gölüvardır. Ayrıca Tuz Gölü'nün de içinde bulunduğu havza, Türkiye'nin en büyük kapalı havzasıdır.
Ovalık bir alanda kurulan ilin yüzölçümünün yaklaşık %50'sini tarım alanları, %28'ini ormanlık ve fundalık alanlar, %12'sini çayır ve meralar, %10'unu ise tarım dışı araziler teşkil etmektedir. İlin en yüksek noktası 2015 m. yüksekliğindeki Elmadağ, en geniş ovası 3789 km²'lik yüzölçümü ile Polatlı Ovası, en büyük gölü yaklaşık 490 km²'lik yüzölçümü ile Tuz Gölü'nün il içindeki alanı, en uzun akarsuyu yaklaşık 151 km'lik uzunluğu ile Sakarya Nehri'nin il içindeki bölümü, en büyük barajı ise 83.8 km²'lik yüzölçümü ile Sarıyar Barajı olup, il geneli itibarıyla 14 doğal göl, 136 sulama göleti ve 11 baraj bulunmaktadır.

Gezilecek Yerler

Anıtkabir Başkente geldiğinizde ilk ziyaret etmeniz gereken yer hiç şüphesiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yattığı Anıtkabir'dir. Dünya çapında bilinen önemli lider Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı bugün yabancı turistler tarafından da ziyaret edilmektedir.

Tunalı Hilmi Caddesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Tunalı Hilmi Caddesi, çok sayıda mağaza, restoran ve kafeye ev sahipliği yapması ile şehrin nabzını tutan yerlerden biri sayılıyor.

Kızılay Meydanı Şehrin en merkezi yerlerinden biri olan Kızılay Meydanı'na Ankara ziyaretiniz sırasında mutlaka yolunuz düşecektir. Bu meydandan kolay ulaşım olanakları ile şehri keşfetmeye de başlayabilirsiniz.

Müzeler Bünyesinde merak uyandıran ve mutlaka seyahat planına dahil edilmesi gereken çok sayıda müze bulunan Ankara'da ziyaret edilmesi gereken yerleri sıralayacak olursak; Türk Hava Kurumu Müzesi, Ankara Oyuncak Müzesi, ODTÜ Müzesi, Ankara Tabiat Tarihi Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara Cumhuriyet Müzesi, Müze Köşk, Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ni listemize ekleyebiliriz.

Göller ve Parklar Konum olarak İç Anadolu Bölgesi'nde yer almasına rağmen Ankara göller ve parkları ile oldukça ünlüdür. Bölgenin dünya başkentleri arasında en çok yeşile sahip şehirlerden biri olması da bundan kaynaklıdır. Seyahatinizde mutlaka görmeniz gereken yerler ise; Eymir Gölü, Göksu Parkı, Ulus Gençlik Parkı, Soğuksu Milli Parkı, Mogan Gölü, Seğmenler Parkı, Kuğulu Park'tır.

Tarihi Yerler Hititler ve Frigler'e kadar uzanan bir tarihe ev sahipliği yapan şehirde hal böyle olunca bünyesinde de pek çok tarihi durak yer alıyor. Bu duraklar arasında en bilinenleri ve sıklıkla ziyaret edilenleri ise şu şekilde; Ankara Kalesi, Hitit Güneş Kursu Anıtı, Camlı Köşk Zafer Anıtı, Başköy Kalesi, Augustus Tapınağı, Kayabaşı Mozaiği, Güvenpark Anıtı’dır.

Beypazarı Hıdırlık Tepesi Her yıl düzenlenen Beypazarı Uçurtma Şenliği'ne de ev sahipliği yapan Beypazarı Hıdırlık Tepesi, muhteşem bir manzaraya sahiptir. Tepe, il merkezine yaklaşık 100 km mesafede yer alsa da bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin oldukça dikkatini çeken yerlerin de başında geliyor.Daha Fazla
TESİSLER
Sheraton Ankara Hotel & Convention Center
Sheraton Ankara Hotel & Convention Center
Ankara
Sheraton Ankara Hotel & Convention Center; bakanlıklara, büyükelçiliklere ve alışveriş merkezlerine olan yakınlığı ile hem iş, hem de gezi amaçlı konaklamalar için ideal noktad...
Grand Ankara Hotel (Kavaklıdere)
Grand Ankara Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Hem iş hem de eğlence amaçlı dizayn edilen Grand Ankara Hotel, şehrin en popüler yerlerinden biri olan Çankaya bölgesinde ideal bir lokasyona sahip. Buradan konuklar şehrin tüm ola...
Swissotel Ankara (Çankaya)
Swissotel Ankara (Çankaya)
Ankara
Başkent Ankara'nın kalbinde yer alan Swissotel Ankara, Çankaya'da Esenboğa Havalimanı'na 30 dakikalık bir mesafede misafirlerini ağırlamaktadır. Çankaya Başbakanlık ...
Tek Kişilik 0 TL
Çift Kişilik 0 TL
JW Marriott Hotel Ankara
JW Marriott Hotel Ankara
Ankara
Şehir merkezinde bulunan JW Marriott Hotel Ankara, sunduğu konfor ve olanaklarla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalara hitap ediyor. Şehrin içinde şehirden uzak bir gün geçir...
Ankara HiltonSA
Ankara HiltonSA
Ankara
Ankara'nın en önemli iş otelleri arasında ter alan Hilton Ankara, farklı büyüklüklerde 14 toplantı salonu ile de çeşitli toplantı, etkinlik ve organizasyonlara ev sahipliği ya...
Radisson Blu Hotel Ankara (Ulus)
Radisson Blu Hotel Ankara (Ulus)
Ankara
Ankara – Ulus'ta merkezi bir konumda yer alan Radisson Blu Hotel Ankara, bünyesindeki tam donanımlı toplantı odası ve sunduğu konforlu hizmetler ile hem iş hem seyahat a...
Wyndham Ankara (Yenimahalle)
Wyndham Ankara (Yenimahalle)
Ankara
Ankara’nın iş, siyaset ve alışveriş merkezi olan Söğütözü’nde, Ankara iş dünyasının buluşma noktasıyız. Bizim gibi işini tutku ile yapanların neye ihtiyaçları olduğunu ...
Lugal A Luxury Collection Hotel (Kavaklıdere)
Lugal A Luxury Collection Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara merkezindeki Lugal A Luxury Collection Hotel Ankara yakınında Seğmenler Parkı, Kocatepe Camii ve Kuğulu Park bulunur. Ayrıca yakında Botanik Park ve Atakule yer alır. Lug...
The Green Park Hotel Ankara (Çankaya)
The Green Park Hotel Ankara (Çankaya)
Ankara
Çankaya'da yer alan The Green Park Ankara, Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezine 4 km mesafedeki merkezi konumuyla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir a...
Park Inn by Radisson Ankara (Oran)
Park Inn by Radisson Ankara (Oran)
Ankara
İş ve alışveriş merkezlerine yakın bir konumda bulunan Park Inn By Radisson Ankara Çankaya, AŞTİ Otogarı'na 12 km, Esenboğa Havalimanı'na ise 35 km mesafede konumlanıyor....
Hilton Garden Inn Ankara Gimat
Hilton Garden Inn Ankara Gimat
Ankara
Şehrin sanatsal, kültürel ve ticaret merkezlerine yakın konumda bulunan Hilton Garden Inn Ankara Gimat, Ankara Yenimahalle'de yer alıyor.Şık ve modern 176 oda ile hizmet veren...
Anadolu Hotels Downtown (Beştepeler)
Anadolu Hotels Downtown (Beştepeler)
Ankara
Ankara'da yer alan Anadolu Hotels Downtown Ankara, kapalı yüzme havuzunun yanı sıra spa ve sağlıklı yaşam merkezi sunmaktadır. Wi-Fi erişimi ücretsizdir. Bu tesis Armada alışv...
Büyük Anadolu Thermal Hotel
Büyük Anadolu Thermal Hotel
Ankara
Termal suyun tazeleyen dokunuşunu; geniş yeşil alanları, kendinizi evinizde hissedeceğiniz konforlu odaları, muhteşem havuzları ve eğlenceli aquaparkıyla birleştiren Büyük Anadolu ...
Holiday Inn Ankara
Holiday Inn Ankara
Ankara
TBMM, büyükelçilikler, bakanlıklar ve popüler caddelere yürüme mesafesinde yer alan Holiday Inn Kavaklıdere, modern mimarisi ve fransız balkonlu odalarıyla kendinizi evinizdeymiş g...
Hotel İçkale (Çankaya)
Hotel İçkale (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın merkezi noktalarından Maltepe'de yer alan 5 yıldızlı Hotel İçkale, Anıtkabir ve Ankara Kalesi gibi noktalara yakın konumda misafirlerini ağırlıyor. Tesis, hem ...
Grannos Thermal Hotel & Convention Center (Haymana)
Grannos Thermal Hotel & Convention Center (Haymana)
Ankara
Ankara, Haymana'da hizmet veren Grannos Thermal Hotel & Convention Center, misafirlerini termal suyun şifalı dokunuşu ve konforlu konaklama ayrıcalığıyla buluşturuyor. Tes...
Latanya Hotel Ankara
Latanya Hotel Ankara
Ankara
Latanya Hotel Ankara, Ankara'nın Kavaklıdere ilçesinde yedi katında yedi farklı konsept ile misafirlerine kendilerini özel hissedecekleri konforlu bir konaklama imkanı sunuyor...
Demonti Otel (Kavaklıdere)
Demonti Otel (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara Kavaklıdere'de bulunan Demonti Otel, alışveriş, kültür ve iş merkezlerine yakın mesafede konumlanıyor. Deneyimli personeli ve özenli hizmet anlayışı ile tesis, misafirl...
Büyükhanlı Park Hotel (Çankaya)
Büyükhanlı Park Hotel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın seçkin semti Çankaya'da yer alan Büyükhanlı Park Hotel, merkezi konumu ve sunduğu olanaklar ile hem iş hem turizm odaklı seyahat edenlere güzel bir konaklama f...
Alba Ankara Otel (Çankaya)
Alba Ankara Otel (Çankaya)
Ankara
Tesisin modern bir dekorasyonu olan odalarında; LCD TV, uydu yayını, klima, minibar, kablosuz internet ve balkon bulunuyor. Tesis içerisindeki spa merkezinde yer alan hamam ve saun...
Cassiel Hotel (Çankaya)
Cassiel Hotel (Çankaya)
Ankara
Ankara'da yer alan Cassiel Hotel, iş, kültür ve turizm merkezlerine yakınlığı ile misafirlerine rahat bir tatil yaşatıyor. Tesisin kalite ve konforu bir araya getiren odalar...
Turist Otel (Ulus)
Turist Otel (Ulus)
Ankara
Ankara Ulus'ta yer alan Turist Hotel, merkezi konumuyla misafirlerine hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Toplam 119 oda ile ...
İlci Residence Hotel (Maltepe)
İlci Residence Hotel (Maltepe)
Ankara
İlci Residence Hotel, başkent Ankara'nın Maltepe Mevkii'nde misafirlerini ağırlıyor. Metro istasyonu tesise kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunuyor. Tesisin modern ve ...
Metropolitan Hotels (Balgat)
Metropolitan Hotels (Balgat)
Ankara
Alışveriş merkezleri, havalimanı, ticaret odası ve fuar merkezleri'ne yakınlığıyla dikkat çeken Metropolitan Hotel Ankara; Ankara'nın Balgat mevkiinde iş ve tatil amaçlı ...
Grand Sera Otel (Altındağ)
Grand Sera Otel (Altındağ)
Ankara
Grand Sera Otel’i siz değerli misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 48 odaya sahiptir. İster iş gezisi ister seyahat amaçlı olsun mutlaka aradığınız özellikleri ote...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 140 TL
Üç Kişilik 165 TL
Ataköşk Hotel (Çankaya)
Ataköşk Hotel (Çankaya)
Ankara
Çankaya mevkiinde bulunan Ataköşk Group Hotel; misafirlerine iş seyahatleri süresince çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, konforlu bir konaklama imkanı sunuyor.Tesisin mode...
Midas Hotel (Çankaya)
Midas Hotel (Çankaya)
Ankara
Midas Hotel, Ankara Tunus Caddesi’nde bulunan, kusursuz hizmetiyle yüzünüzü gülümsetecek ve merkezi konumuyla öncelikli tercihiniz olacak bir şehir otelidir. 4 yıldızlı oteli...
Tek Kişilik 690 TL
Dafne Otel (Çankaya)
Dafne Otel (Çankaya)
Ankara
Düğün, konser ve özel toplantılar için bünyesinde bulunan 350 kişilik Banket Salonu ile hizmet veren Dafne Hotel'in Ankara'nın simgesel şehir manzarasını izleyebileceğini...
Ck Farabi Hotel (Güvenevler)
Ck Farabi Hotel (Güvenevler)
Ankara
CK Farabi Hotel, Ankara'nın nezih noktalarından Çankaya'da misafirlerini ağırlıyor. Tesis, hem iş hem eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere hitap ediyor. Tesisin mo...
Tek Kişilik 241 TL
Çift Kişilik 310 TL
Grand Work Otel (Çankaya)
Grand Work Otel (Çankaya)
Ankara
Tesisin geniş ve konforlu odalarında; LCD TV, uydu yayını, kettle, kablosuz internet, gardırop ve klima bulunuyor. Ayrıca tesiste; ücretsiz özel otopark ve 24 saat açık resepsiyon ...
Manhattan Hotel (Altındağ)
Manhattan Hotel (Altındağ)
Ankara
Manhattan Hotel, başkent Ankara'nın Altındağ ilçesinde konforlu ve modern odalarında misafirlerini ağırlamaktadır. 4 yıldızlı bu tesis, oda kahvaltı, yarım pansiyon veya tam p...
Koza Millenyum Hotel & Spa (Çankaya)
Koza Millenyum Hotel & Spa (Çankaya)
Ankara
Büyükelçiliklere, Çankaya Köşkü'ne, TBMM'ye yürüme mesafesinde yer alan Koza Millenyum Hotel & Spa, misafirlerine konforlu ve özgün bir konaklama alternatifi sunuyor....
Atalay Hotel (Ulus)
Atalay Hotel (Ulus)
Ankara
Turizm Bakanlığı 4 yıldız işletme belgesine sahip otelimizde, yerli- yabancı, grup- münferit misafirlerimizi ağırlamaktayız.Atalay Hotel, uluslararası standartlarda hizmet vermeyi ...
Tek Kişilik 130 TL
Çift Kişilik 188 TL
Üç Kişilik 240 TL
Marinem Otel (Çankaya)
Marinem Otel (Çankaya)
Ankara
Ankara Kızılayda bulunan Marinem Kızılay Hotel, Kızılay metro istasyonuna 300 metre mesafede sunduğu konfor ve olanaklar ile hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalara hitap ediyo...
Gürkent Hotel (Çankaya)
Gürkent Hotel (Çankaya)
Ankara
Kızılay Meydanı ve Gençlik Parkı gibi yerlere yakın konumda bulunan Gür Kent Hotel, hem iş hem eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere rahat bir konaklama imkanı veriyor. Merkezi...
Royal Carine Hotel (Ulus)
Royal Carine Hotel (Ulus)
Ankara
Ulaşım açısından elverişli konumuyla misafirlerine avantaj sağlayan Royal Carine Otel, iş, alışveriş ve eğlence merkezlerine kolaylıkla ulaşabileceğiniz özel bir konuma sahiptir. R...
Gazi Park Hotel (Yenimahalle)
Gazi Park Hotel (Yenimahalle)
Ankara
Söğütözü'nde, Atatürk Orman Çiftligi'nin yanı başında konumlanan Gazi Park Hotel, iş ve alışveriş merkezlerine yakın konumuyla misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı...
Demora Hotel (Çankaya)
Demora Hotel (Çankaya)
Ankara
Demora Hotel, Anadolu'nun tarihsel motifleri ile modern çağın çizgilerini birleştiren dekorasyonu ve konforlu odaları ile dikkat çekiyor. Tesiste 70 oda mevcut. Odalarda; mini...
Hotel Midi (Çankaya)
Hotel Midi (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan ve iş ya da seyahat amaçlı konaklamalar için uygun olan Hotel Midi Ankara, misafirlerine lüks bir hizmet sunmaktadır. Tesis pek çok iş me...
Tek Kişilik 552 TL
Çift Kişilik 552 TL
Üç Kişilik 552 TL
Risiss Hotel (Çankaya)
Risiss Hotel (Çankaya)
Ankara
Tüm noktaların kesiştiği Türkiye’nin kalbi Kızılay, Ankara’nın heryerinden ve şehirlerarası otobüs terminali, tren garı ve havaalanından ulaşımın kolay olduğu otelimiz,...
Royal Anka Otel (Çankaya)
Royal Anka Otel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın en işlek caddelerinden olan GMK Bulvarı'nın üzerinde, Maltepe'nin merkezinde yer alan Otelimiz, Havaalanına 25 km., Otogara 5 km. uzaklıktadır. Ayrıca Oto...
Doğa Residence Otel (Çankaya)
Doğa Residence Otel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın en işlet ilçelerinden Kızılay'da bulunan Doğa Residence Hotel, sahip olduğu merkezi konumla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir altern...
Prestige Thermal Hotel & Spa (Ayaş)
Prestige Thermal Hotel & Spa (Ayaş)
Ankara
Prestige Thermal Hotel & Spa, Ayaş, doğal güzellikler ve termal suyu ile huzur verici bir tatili misafirlerine sunuyor. Termomineralli suyu ile misafirlerine rahatlatıcı ve kon...
Midas Hotel Termal & Spa (Haymana)
Midas Hotel Termal & Spa (Haymana)
Ankara
HEM RUHSAL,HEM BEDENSEL OLARAK HOŞÇA VAKİT GEÇİRİRKEN YORGUNLUK VE STRESİNİZDEN ARINABİLECEĞİNİZ TERMAL HAVUZLAR,AÇIK CE KAPALI YÜZME HAVUZLARI, SAUNA VE HAMAMLAR SİZİ BEKLEMEKTEDİ...
Başak Termal Hotel (Kızılcahamam)
Başak Termal Hotel (Kızılcahamam)
Ankara
Başak Termal Otel Ankara, Kızılcahamam bölgesinde bulunmaktadır. Tesis yarım pansiyon konseptinde hizmet vermektedir. Tesiste bulunan ala carte restaurant, kapalı restaurantta yeme...
Abdullah  Resort  Otel (Polatlı)
Abdullah Resort Otel (Polatlı)
Ankara
Ankara Polatlı'da bulunan Abdullah Resort Hotel, hem iş hem de tatil amaçlı seyahatlerde misafirlerine merkezi bir lokasyonda konaklama imkanı sunuyor. Tesiste; 3 suit, 1 ...
Samm  Hotel (Çankaya)
Samm Hotel (Çankaya)
Ankara
Kuğulu Park'a 1,7 km uzaklıkta yer alan Hotel Samm Bistro Spa, Ankara Esenboğa Hava alanı'na arabayla 25 dakikalık mesafededir.Hacı Bayram ve Augustus Tapınağı'na ar...
Ab-ı Hayat Termal Otel (Kızılcahamam)
Ab-ı Hayat Termal Otel (Kızılcahamam)
Ankara
Ankara'nın 80 km kuzeyindeki termal bölgesi Kızılcahamam'da faaliyet gösteren Ab-ı Hayat Termal Hotel, erkekler ve kadınlar için ayrı termal havuzlara, Türk hamamlarına v...
Rota Bulvar Hotel (Kızılay)
Rota Bulvar Hotel (Kızılay)
Ankara
Rota Bulvar Hotel, Başkent Ankara'nın her noktasına eşit mesafede bulunan ve şehir merkezi kabul edilen Kızılay'da yer alıyor. Tesis, misafirlerin önemli iş, alışveriş ve...
Çelikhan Otel (Altındağ)
Çelikhan Otel (Altındağ)
Ankara
Çelikhan Hotel Ankara'nın Ulus Semtinde, Çankırı Caddesi girişinde bulunmaktadır. Konum olarak eğlence merkezleri, iş merkezleri ve tarihi turistik mekânların tam ortası...
Minas Otel (Altındağ)
Minas Otel (Altındağ)
Ankara
Minas Hotel, konum avantajlarını en iyi şekilde taşıyarak hem iş amaçlı seyahet eden hemde Başkenti keşfetmek için gelen misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunuyor. Çamaşırhane, tel...
Hotel Abro Sezenler (Kızılay)
Hotel Abro Sezenler (Kızılay)
Ankara
Hotel Abro Sezenler, başkent Ankara'nın her noktasına eşit mesafede bulunan ve şehir merkezi kabul edilen Kızılay'da yer alıyor. Tesis, English Country tarzında döşen...
Boss Otel (Sincan)
Boss Otel (Sincan)
Ankara
Ankara, Sincan'da hizmet veren Boss Hotel Sincan; sunduğu olanaklar ile hem iş hem eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere rahat bir konaklama imkanı veriyor. 58 oda ile m...
Almer Hotel (Ulus)
Almer Hotel (Ulus)
Ankara
Şehir merkezinde bulunan Almer Hotel Ankara, sunduğu konfor ve olanaklarla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalara hitap ediyor. Şehrin içinde şehirden uzak bir gün geçirmek is...
Ümit Pembe Köşk Otel (Çankaya)
Ümit Pembe Köşk Otel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın ilçesi Çankaya’'da misafirlerini ağırlayan Ümit Pembe Köşk Hotel, modern ve sade dizayn edilmiş odalarında misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor....
Berlitz Hotel (Ulus)
Berlitz Hotel (Ulus)
Ankara
Berlitz Hotel, Ulus'ta elverişli bir konuma sahiptir. Tüm odalarda WiFi erişimi ücretsizdir. Günün 24 saati açık resepsiyon oda servisi sağlamaktadır. Tüm odalarda klima, mini...
Alfin Hotel (Kızılay)
Alfin Hotel (Kızılay)
Ankara
Bürokrasi ve iş dünyasının kalbi Ankara'da yer alan Alfin Hotel, misafirlerini merkezi nokta olan Kızılay'da ağırlıyor. Tesis hem iş hem eğlence amaçlı seyahat edenlere g...
Grand Midyat Hotel (Çankaya)
Grand Midyat Hotel (Çankaya)
Ankara
Hotelimiz Ankara Kızılay merkezde olup Ankaray ve Metro’ya 100 mt. TBMM, Başbakanlık, Bakanlıklar, Danıştay, Yargıtay, KKK, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genel Kurmay Bşk. TOB...
Meyra Palace (Çankaya)
Meyra Palace (Çankaya)
Ankara
Meyra Palace, Ankara’da hem iş hem de eğlence amaçlı konaklamalarınız için ideal bir alternatif sunuyor. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenerek dekore edilen 177 odalı ...
Muratbey Konağı (Kale)
Muratbey Konağı (Kale)
Ankara
Geçmiş ile bugünü buluşturan tesisin odalarında; LCD TV, uydu yayını, minibar, klima, buklet banyo ürünleri ve kablosuz internet bulunuyor. 24 saat açık resepsiyon ve ücretsiz otop...
Sevecen Hotel (Hacettepe)
Sevecen Hotel (Hacettepe)
Ankara
Tesisin sade bir anlayış ile dekore edilmiş olan odalarında; ses yalıtımı, kablosuz internet, merkezi ısıtma ve buklet banyo ürünleri ye alıyor. 24 saat açık resepsiyon ve bagaj mu...
Cinnah Otel (Çankaya)
Cinnah Otel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın merkezi noktalarından Çankaya'da yer alan Cinnah Hotel; iş ve eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere konforlu bir konaklama imkanı veriyor. 77 oda ile misafir...
Tek Kişilik 312 TL
Çift Kişilik 338 TL
Üç Kişilik 645 TL
Hotel Houston (Kavaklıdere)
Hotel Houston (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara Kavaklıdere'de misafirlerini ağırlayan Hotel Houston Kavaklıdere, iş ve alışveriş merkezlerine yakın konumu ile dikkat çekiyor. Tesisin çağdaş mimarinin esintilerin...
Dream Life Otel (Kızılay)
Dream Life Otel (Kızılay)
Ankara
Hotel Dream Life, şehrin merkezi sayılan Kızılay’da yer alıyor. Alışveriş merkezleri ve tarihi alanlara yakınlı ile misafirlerine avantaj sağlayan tesis şık ve modern 35 oda ile hi...
Business Grand Hotel (Çankaya)
Business Grand Hotel (Çankaya)
Ankara
Siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Otelimiz Ankara'nın en merkezi yerinde olup, metroya, hızlı trene, Kızılay'a ve eğlence merkezlerine yürüme...
Şifa Hayat Suyu Termal Otel (Kızılcahamam)
Şifa Hayat Suyu Termal Otel (Kızılcahamam)
Ankara
Ankara'nın popüler termal bölgesi Kızılcahamam'da faaliyet gösteren Hotel Şifa Hayat Suyu, çam ormanları ile çevrili huzur dolu bir ortama sahiptir. Tesis, bir kapalı ter...
Best Westernn Hotel 2000‎ (Kavaklıdere)
Best Westernn Hotel 2000‎ (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara, Kavaklıdere Mevkii’nde bulunan Best Western Hotel 2000, alışveriş, kültür ve iş merkezlerine yakın mesafede konumlanıyor. Tesiste standart, superior ve süit olmak üzere...
Şahinbey Otel (Ulus)
Şahinbey Otel (Ulus)
Ankara
Şahinbey Otel, Ankara'nın Ulus bölgesinde konumlanmıştır. Hisarpark Caddesi'nde bulunan tesis, 2 yıldızlıdır ve huzurlu, güvenli, konforlu hizmet anlayışını benimsemiştir...
Regency Hotel (Kızılay)
Regency Hotel (Kızılay)
Ankara
Kızılay Metro İstasyonu'na 300 metre uzaklıktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sadece 1 km, Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanlığı'na ise birkaç adım uzaklıktad...
Kayıboyu Otel (Beypazarı)
Kayıboyu Otel (Beypazarı)
Ankara
Otelimiz 2007 yılından itibaren hizmetinize açılmıştır. Açık hava müzesi Beypazarı'nda, Turizm ve Kültür Bakanlığı'ndan belgeli tek otel olup iki yıldızlıdır. 30 Odamız v...
Mostar Hotel (Ulus)
Mostar Hotel (Ulus)
Ankara
Mostar Hotel, Ankara' nın merkezi Ulus' ta bulunmaktadır. Tarihi yerlere yürüme mesafesindedir....
Akar International Hotel (Maltepe)
Akar International Hotel (Maltepe)
Ankara
Akar İnternational Hotel; Anıtkabir ve Ankara Kalesi gibi tarihi merkezlere yakın konumu ve sunduğu zengin olanaklar ile hem iş hem turizm amaçlı seyahat eden misafirlere güzel bir...
Deva Termal Otel (Kızılcahamam)
Deva Termal Otel (Kızılcahamam)
Ankara
Kızılcahamam'da hizmet veren Deva Termal Otel, termal suyun tazeleyen dokunuşu ile konforlu konaklama ayrıcalığını buluşturuyor. Tesisin toplam 17 odası bulunuyor. Odalarda...
Hotel Abro Necatibey (Çankaya)
Hotel Abro Necatibey (Çankaya)
Ankara
Otelimiz Ankara'nın merkezi Kızılay Necatibey Caddesi üzerinde; bakanlıklara, iş merkezlerine, mağazalara, restaurantlara, turizm acentalarına, konser salonlarına, sinema ve t...
Bianco Boutique Hotel (Çankaya)
Bianco Boutique Hotel (Çankaya)
Ankara
Boutique Hotel'in, merkezi konumu, Bakanlıklara, Büyükelçiliklere ve Alışveriş Merkezlerine olan yakınlığı ile hem iş, hem de gezi amaçlı konaklamalar için ideal noktadadır. T...
Koru Hotel (Çankaya )
Koru Hotel (Çankaya )
Ankara
Koru Otel Çankaya; merkezi konumu ile bütün Büyükelçiliklere, Bakanlıklara, Türkiye Büyük Millet Meclisine aynı zamanda Ankara'da gündüz ve gece hayatının kalbi Arjantin Cadde...
Klasman Otel (Altındağ)
Klasman Otel (Altındağ)
Ankara
Klasman Hotel, 2003 yılından bu yana turizm sektöründe tecrübeli ve kaliteli hizmetini, uluslararası çağdaş otelcilik anlayışı, kesintisiz değişim ve atılım ilkesiyle birleştirerek...
Peracity Hotel (Altındağ)
Peracity Hotel (Altındağ)
Ankara
Peracity Hotel, Ankara, Altındağ Mevkii'nde bulunmaktadır. Otel 47 odalı ve 5 katlıdır. Odalar süit, standart tek kişilik oda, standart üç kişilik odadan oluşmaktadır. Otel, t...
Ergen Hotel (Çankaya)
Ergen Hotel (Çankaya)
Ankara
Kocatepe Camii'ne sadece 300 metre uzaklıktaki Hotel Ergen, Başbakanlık'a yürüme mesafesinde merkezi bir konumda yer alır. Otel, konuklarına kablolu TV ve minibar ile don...
Tunalı Hotel (Kavaklıdere)
Tunalı Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Bu otel, Ankara'nın kalbinde, Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde yer almaktadır. Ankara şehir merkezine 2 km uzaklıkta bulunan Hotel Tunalı, ücretsiz Wi-Fi internet erişimi ve düz ...
White Tail Dağevi (Çankaya)
White Tail Dağevi (Çankaya)
Ankara
Ankara'ya 22km. uzaklıkta bulunan, dört mevsim doğanın eşsiz güzelliklerini, şehrin stresinden uzak nefis dağ havasını kaliteli hizmet anlayışıyla bir arada siz seçkin konukla...
Güleryüz Otel (Ulus)
Güleryüz Otel (Ulus)
Ankara
Güleryüz Hotel Ankara’nın merkezi Ulus’ta bulunmaktadır. Tarihi yerlere yürüme mesafesindedir. Başkentte organize edilen fuarlara ev sahipliği yapan , Altınpark Fuar Me...
First Apart Hotel (Kızılay)
First Apart Hotel (Kızılay)
Ankara
Kızılay Meydanı'na sadece 250 metre mesafedeki First Apart Hotel genelinde ücretsiz Wi-Fi erişimi mevcuttur. Tesiste 24 saat resepsiyon hizmeti verilmektedir. Metro istasyonu ...
Hotel Pino (Çankaya)
Hotel Pino (Çankaya)
Ankara
Hotel Pino, Gaziosmanpaşa'da iyi lokasyonuyla Bakanlıklar, Büyükelçilikler, Kamu Kuruluşları ile birçok yerli ve yabancı kuruluşun merkez ofislerine kısa sürede ulaşım imk&aci...
Siyav Otel (Bakanlıklar)
Siyav Otel (Bakanlıklar)
Ankara
Ankara'nın en merkezi semtlerinden Çankaya'da konumlanan Siyav Otel, misafirlerine şehir merkezinde konforlu bir konaklama alternatifi sunuyor. Toplam 32 oda ile misafi...
Asal Hotel (Ulus)
Asal Hotel (Ulus)
Ankara
2003 yılından beri Ankara'da merkezi bir konumda misafirlerini ağırlayan Asal Hotel Ankara, sağladığı olanaklarla hem iş hem de tatil amaçlı konaklamalar için tercih edilebile...
Saffron Hotel (Maltepe)
Saffron Hotel (Maltepe)
Ankara
Saffron Otel Ankara, Çankaya ilçesine bağlı Maltepe semtinde konuklarını yıl boyunca ağırlamaktadır. Modern bir binada hizmet veren tesisin tüm ortak alanları ve konaklama birimler...
Inn 65 Budget Hotel (Çankaya)
Inn 65 Budget Hotel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın iş, siyaset ve alışveriş merkezi olan Çankaya mevkinde konumlanan Inn 65 Budget, özellikle iş seyahatleri için tercih edilebilecek bir konaklamalarda konforlu bir t...
Tek Kişilik 325 TL
Çift Kişilik 325 TL
Üç Kişilik 501 TL
Tzob Otel (Yenimahalle)
Tzob Otel (Yenimahalle)
Ankara
Ankara'nın Yenimahallede yer alan Tzob Akman Otel , modern dekorasyona sahip odaları ile konforlu bir konaklama sunuyor. Tesis , Anka Park’a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,...
Aldino Hotel (Kavaklıdere)
Aldino Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Kavaklıdere'de misafirlerini ağırlayan Hotel Aldino; misafirlerine konforlu odalarda konaklama imkanı sunuyor. Tesis ayrıca toplantı ve balo salonları ile de özel organizasyon...
Seğmen Hotel (Kavaklıdere)
Seğmen Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Otelimiz Ankaran'ın en modern ve nezih semtlerinden olan Kavaklıdere Büklüm Sokak üzerinde bulunmaktadır. TBMM, tüm Bakanlıklar, resmi kuruluşlar, büyükelçilikler, iş merkezle...
Best Hotel (Kavaklıdere)
Best Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Hotel Best'in konforlu ve ferah odalarının tümünde manzaralı bir balkon ve özel banyo bulunmaktadır. Birimlerdeki banyolar ise havlu, saç kurutma makinesi, ücretsiz banyo malz...
Limak Ambassadore Hotel (Çankaya)
Limak Ambassadore Hotel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alan Limak Ambassadore Hotel, misafirlerine ferah odalarıyla konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Lüksü ve konforu bir arada sunan tes...
Suna Hotel (Ulus)
Suna Hotel (Ulus)
Ankara
Ankara şehir merkezinde bulunan Suna Hotel, Roma Hamamı kalıntılarına sadece 250 metre mesafededir. Ulus semtine 700 metre uzaklıkta bulunan otel, konuklarına ücretsiz Wi-Fi erişim...
İpekyolu Konağı (Beypazarı)
İpekyolu Konağı (Beypazarı)
Ankara
Beypazarı İpekyolu Konağı, Ankara'nın tarihi dokusu ile göze çarpan ilçesi Beypazarı'nda konuklarını ağırlamaktadır. Merkezi bir konuma sahip olan bu konforlu konak, gele...
Güvenay Business Hotel (Çankaya)
Güvenay Business Hotel (Çankaya)
Ankara
Ankara’nın iş ve şehir amaçlı konaklama standardına yeni bir konfor ve anlayış sunmak için planlanan otelimiz Başkentimizin merkezinde,Anıtkabir’e yürüme mesafesinde, B...
Tek Kişilik 1035 TL
Çift Kişilik 1380 TL
Üç Kişilik 1863 TL
Madi Otel (Ulus)
Madi Otel (Ulus)
Ankara
Madi Otel Türkiye'nin tatil denildiğinde akla gelen ilk yerlerinde ki; modern, ekonomik, konforlu ve birbirinden farklı konseptlerde tasarlanmış tesisleri ile yurt içinden - y...
Reda Palas Otel (Kızılay)
Reda Palas Otel (Kızılay)
Ankara
Reda Palas; kaliteli hizmet anlayışı ve konforlu odaları ile Ankara'nın en merkezi semti Kızılay'da hizmet veriyor. Kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek donanıma ...
Adıgüzel Termal Otel (Haymana)
Adıgüzel Termal Otel (Haymana)
Ankara
Adıgüzel Termal Otel Ankara’ya 75 km uzaklıkta olan kaplıcalar diyarı Haymana İlçesinde 2012 yılında hizmete başlamıştır. Otelimizde 78 oda, restoran, çocuk oyun alanı, yetiş...
No 19 Boutique Hotel (Çankaya)
No 19 Boutique Hotel (Çankaya)
Ankara
Ankara, Çankaya'da bulunan No 19 Boutique Hotel, hem iş hem de tatil amaçlı seyahatlerde misafirlerine merkezi bir lokasyonda konaklama imkanı sunuyor. Tesiste 34 oda mevc...
Grand Flaş Otel (Ulus)
Grand Flaş Otel (Ulus)
Ankara
Grand Flaş Otel Odalarımızda Uydu Tv, mini bar, emanet kasası, çay ve kahve servisi, konforlu ve modern misafir odalarımızda 7/24 Saat sıcak suyu bulunmaktadır...
Argentum Hotel (Çankaya)
Argentum Hotel (Çankaya)
Ankara
Argentum Roof, şık ve modern dizayn edilmiş odalarında misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Tesisin terasının olduğu 4. katta bulunan Argentum Roof, misafirlere çay...
Rescate Butik Otel
Rescate Butik Otel
Ankara
Ankara'nın merkezi bölgesi Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı konutuna, tüm elçiliklere ve önemli alışveriş merkezlerine kısa mesafededir. Ankara'nın en merkezi bölgesi Çan...
Ankara Royal Hotel (Kavaklıdere)
Ankara Royal Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
TBMM, büyükelçilikler, bakanlıklar ve popüler caddelere yürüme mesafesinde yer alan Ankara Royal Hotel, modern mimarisi ve odalarıyla kendinizi evinizdeymiş gibi hissedeceğiniz kon...
Notte Hotel (Kavaklıdere)
Notte Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara, Kavaklıdere'de bulunan Notte Hotel Ankara, güler yüzlü personeli ve özenli hizmet anlayışı ile hem iş hem de tatil amaçlı seyahatlerde misafirlerine konforlu bir konak...
Gordion Hotel (Kavaklıdere)
Gordion Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara'nın merkezinde, Bakanlıklar’da bulunan Gordion Hotel, misafirlerine konforlu bir konaklama alternatifi sunuyor. Gordion Hotel; TBMM'ye 750 m, Kızılay Meydanı ve me...
Tek Kişilik 310 TL
Çift Kişilik 379 TL
Üç Kişilik 448 TL
Dört Kişilik 545 TL
Etap Mola Hotel (Kızılay)
Etap Mola Hotel (Kızılay)
Ankara
Ankara'nın merkezi noktası Kızılay'da yer alan Hotel Etap Mola Ankara, hem iş hem eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere, rahat bir konaklama imkanı veriyor. Tesis, konu...
Akpınar Hotel (Altındağ)
Akpınar Hotel (Altındağ)
Ankara
Ankara'nın Cebeci semtinde bulunan Hotel Akpınar, konuklarına modern olanaklarla donatılmış klimalı konaklama birimleri, günün 24 saati resepsiyon hizmeti ve tüm alanlarında ü...
Latifoğlu Hotel (Bakanlıklar)
Latifoğlu Hotel (Bakanlıklar)
Ankara
Şehir merkezinde yer alan Latifoğlu Hotel, düz ekran TV ve ücretsiz Wi-Fi erişimi ile donatılmış ses yalıtımlı odalara sahiptir. Günün 24 saati resepsiyon hizmeti sunan otelin büny...
Tüfad Prestige Hotel (Kavaklıdere)
Tüfad Prestige Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
ÇANKAYA MERKEZDE BULUNAN OTELİMİZ HİLTON VE SHERATON OTELE 5 DK, ELÇİLİKLERE YÜRÜME MESAFESİNDEDİR.. ...
Angora Hotel (Altındağ)
Angora Hotel (Altındağ)
Ankara
1999 yılından bu yana Ankara'nın hareketli semtlerinden biri olan Ulus'ta 96 konforlu odasıyla misafirlerine hizmet veren Angora Hotel; iş merkezleri, resmi kurum-kuruluş...
Check Inn Hotel (Çankaya)
Check Inn Hotel (Çankaya)
Ankara
İllüstratörlerin özel koleksiyonları ile otel genelini ve odaları süsleyerek, teknoloji ve sanatı iç içe sunan Check Inn Ankara, şehir merkezine ve Güvenpark'a 5 km mesafede k...
Tek Kişilik 430 TL
Hotel MDS (Polatlı)
Hotel MDS (Polatlı)
Ankara
Polatlı Mds Hotel Polatlı Şehir Merkezindedir.Tesis tüm resmi kurumlara yakın olup; Polatlı YHT ve Polatlı tren garı ,Polatlı otobüs terminaline oldukça yakındır. 35 odalıdır.Tesi...
Uzun Jolly Hotel (Dışkapı)
Uzun Jolly Hotel (Dışkapı)
Ankara
Otelin Konumu Ankara Uzun Jolly Hotel, Ankara konaklamanızda, Ankara Roma Hamamı ve Hacı Bayram Camisi ile birkaç dakika mesafede misafirlerimize hizmet vermektedir. Bu otel Ankara...
Vivaldi Park Hotel (Çankaya)
Vivaldi Park Hotel (Çankaya)
Ankara
Vivaldi Park Hotel'in tüm konaklama birimlerinde; klima, düz ekran uydu TV, su ısıtıcısı, buzdolabı, çalışma masası, çay-kahve makinesi, eşya dolabı, kasa, mini bar ve direkt ...
Ontur Butik Otel (Gaziosmanpaşa)
Ontur Butik Otel (Gaziosmanpaşa)
Ankara
Çankaya'da bulunan Ontur Butik Otel, modern mimari tarzı ve kişiye özel hizmet anlayışı ile iş ve tatil amaçlı seyahatler için konforlu bir konaklama alternatifi sunuyor. ...
Tek Kişilik 483 TL
Çift Kişilik 621 TL
Özkonak Hotel (Hacettepe)
Özkonak Hotel (Hacettepe)
Ankara
Yenilenmiş bir binada hizmet veren Özkonak Hotel, Ankara'da yer almaktadır. Tüm odalarda ücretsiz Wi-Fi erişimi sağlanmaktadır. Günün 24 saati açık olan resepsiyon, oda servis...
Sergah Hotel (Ulus)
Sergah Hotel (Ulus)
Ankara
Başkent Ankara'nın tam kalbinde Ulus'ta yer alan Sergah Hotel, 3. yüzyıldan kalan roma hamamının tam karsısında, Ankara kalesine, eski meclis ve müzelere yürüme mesafesin...
Buğday Hotel (Altındağ)
Buğday Hotel (Altındağ)
Ankara
Buğday Hotel'in sade döşenmiş odalarında klima ve halı zemin yer almaktadır. Odalarda düz ekran uydu TV ve sabun ile şampuanın bulunduğu özel banyo mevcuttur. Çatı terasınd...
Ankara Gold Otel (Kavaklıdere)
Ankara Gold Otel (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara şehir merkezinde TBMM'ye yürüme mesafesinde yer alan Ankara Gold Otel, modern konforlu odaları ile hizmet veriyor. Tesiste, özel tasarlanmış 49 oda mevcut. Odaların...
Ürofiz Termal Otel (Haymana)
Ürofiz Termal Otel (Haymana)
Ankara
Ankara, Haymana'da hizmet veren Ürofiz Termal Otel; termal suyun şifalı dokunuşuyla konforlu konaklama ayrıcalığını buluşturuyor. 28 derecedeki sıcaklığı ve içerdiği yüksek mi...
İsmira Hotel (Kızılay)
İsmira Hotel (Kızılay)
Ankara
İzmir'in merkezinde, Alsancak'ta yer alan İsmira Hotel, Ege Denizi'ne 500 m mesafede bulunuyor ve alışveriş, iş merkezlerine yakın konumu ile dikkat çekiyor. Tür...
Koyunlu Otel (Ulus)
Koyunlu Otel (Ulus)
Ankara
Ankara Kalesi'ne 700 metre mesafedeki Koyunlu Hotel bünyesinde şehir manzaralı bir teras, ücretsiz otopark ve tüm alanlarda ücretsiz Wi-Fi mevcuttur. Odalarda uydu TV, klim...
Niza Park Otel (Çankaya)
Niza Park Otel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın merkezi noktalarından Çankaya'da yer alan Niza Park Otel Ankara, avantajlı lokasyonu ile misafirlerine rahat bir konaklama fırsatı sunuyor. Tesisin geleneksel ...
Grand Duman Hotel (Ulus)
Grand Duman Hotel (Ulus)
Ankara
Merkezi bir noktada yer alan Grand Duman Hotel, yaşam alanlarında sunduğu pratik ve konforlu çözümler ile misafirlerine keyifli bir konaklama imkanı sunuyor. Tesiste 66 oda mev...
A Studio Apartment (Çankaya)
A Studio Apartment (Çankaya)
Ankara
Kızılay bölgesine 3 km'den kısa bir mesafede yer alan A Studio Apartment, özel mutfak ve ücretsiz Wi-Fi ile modern daireler içermektedir. Tesis bünyesinde ücretsiz özel otopar...
Çift Kişilik 193 TL
Üç Kişilik 276 TL
Murat Otel (Kavaklıdere)
Murat Otel (Kavaklıdere)
Ankara
Anıtkabir'e sadece 3 km mesafedeki bu otel, ücretsiz Wi-Fi erişimi ve klima, LCD TV ve minibar ile donatılmış konforlu konaklama birimleri sunmaktadır.Murat Hotel'in tüm ...
Anıt Park Otel (Anıttepe)
Anıt Park Otel (Anıttepe)
Ankara
Ankara'nın Çankaya semtinde faaliyet gösteren Anıt Park Otel, hem iş hem de turistik seyahat amacıyla şehre gelenleri büyük bir keyifle ağırlamaktadır. Tesisin tüm alanlarında...
Marya Hotel Ankara
Marya Hotel Ankara
Ankara
Başkentin kalbinde, Çankaya'da yer alan Hotel Marya, şehrin hemen her noktasına kolaylıkla ulaşım sağlanabilen bir konuma sahip. Tesiste 48 oda mevcut. Odaların hepsinde; ...
Ankara Plaza Hotel (Kavaklıdere)
Ankara Plaza Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
TBMM, büyükelçilikler, bakanlıklar ve popüler caddelere yürüme mesafesinde yer alan Ankara Plaza Hotel; hem iş, hem de gezi amaçlı konaklamalar için ideal noktada bulunuyor. Şı...
Golden Boutique Hotel (Kavaklıdere)
Golden Boutique Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara'nın en merkezi semtlerinden Kavaklıdere'de konumlanan Golden Boutique Hotel, misafirlerine şehir merkezinde konforlu bir konaklama alternatifi sunuyor. Tesisin 41 ...
Enerji Otel (Kızılay)
Enerji Otel (Kızılay)
Ankara
Otelimiz Ankara’nın merkezi ve alışveriş bölgelerinden biri olan Kızılay – Bayındır 1 sokak’ ta yer almaktadır.. Modern görünümü ile 76 odasıyla , konfor ve e...
Efes Otel (Altındağ)
Efes Otel (Altındağ)
Ankara
Ankara'nın tarihi semti Ulus'ta hizmet veren Ankara Efes Otel; ulaşım noktalarına yakın konumu ile misafirlerine avantaj sağlıyor. 36 oda ile misafirlerine hizmet vere...
Rest Hotel (Ulus)
Rest Hotel (Ulus)
Ankara
Ankara şehir merkezinde faaliyet gösteren Rest Hotel bir terasa sahiptir. Otelin tüm alanlarında ücretsiz Wi-Fi erişimi mevcuttur. Tesis bünyesinde ücretsiz özel otopark da vardır....
Akyüz Hotel (Ulus)
Akyüz Hotel (Ulus)
Ankara
Ankara-Ulus'ta yer alan Akyüz Otel, iş ya da gezi amaçlı şehirde bulunan konuklarına konfor dolu bir konaklamanın kapılarını açmaktadır. Tüm birimleri ihtiyaçlarınız ön planda...
Eyna Otel (Altındağ)
Eyna Otel (Altındağ)
Ankara
Eyna Hotel, Ankara'nın merkezinde, havaalanına 25 km uzaklıkta, değerli konuklarımızla buluşmak için hizmete girmiştir. Eyna Hotel, alış veriş merkezlerine, AKM, cafe ve re...
Ulaşan Hotel (Gölbaşı)
Ulaşan Hotel (Gölbaşı)
Ankara
Ulaşan Otel Ankara tesisinde açık yüzme havuzu, sauna ve çocuk havuzu bulunur. Gölbaşı şehrindeki otel tesisinde restoran, havuz başı barı ve bar/oturma salonu vardır.Alana park et...
Bey Konak Hotel (Beypazarı)
Bey Konak Hotel (Beypazarı)
Ankara
Ankara – Beypazarı'nda tarihi bir konakta siz ziyaretçilerini ağırlayan Bey Konak Pansiyon & Restaurant, özenle dekore edilmiş, otantik konaklama birimlerinde dört m...
Sonno Hotel (Çankaya)
Sonno Hotel (Çankaya)
Ankara
Sonno Boutique Hotel Ankara, İtalyan tarzı mimarisiyle misafirlerine geniş odalarında konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Tesisin şık ve sıcak çizgilerle tasarlanan 30 odası bul...
Inn14 Hostel (Çankaya)
Inn14 Hostel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın iş, siyaset ve alışveriş merkezlerinden Çankaya'da hizmet veren Inn 14 Ankara; sıradışı tasarımı ve sunduğu olanaklar ile misafirlerine avantaj sağlıyor. Mi...
Çift Kişilik 303 TL
The Corner Hotel (Sincan)
The Corner Hotel (Sincan)
Ankara
Ankara, Sincan'da hizmet veren The Corner Hotel Sincan; sunduğu olanaklar ile hem iş hem eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere rahat bir konaklama imkanı veriyor. 68 oda...
Tek Kişilik 1276 TL
Çift Kişilik 1932 TL
Üç Kişilik 2415 TL
Seven Deep Hotel (Kavaklıdere)
Seven Deep Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara'nın, iş ve ticari hayatının en merkezi lokasyonu olan Tunalı Hilmi Caddesi ve Kızılay'ın kesiştiği noktada bulunan otelimiz, TBMM’ye, Büyükelçiliklere, bakan...
Starton Otel (Kızılay)
Starton Otel (Kızılay)
Ankara
Hotel Starton, başkent Ankara'nın en merkezi ilçesi olan Çankaya'ya bağlı Kızılay'da konuklarını ağırlamaktadır. Ankara kalbi Kızılay'da bulunan tesisin tüm bin...
Strazburg Hotel (Çankaya)
Strazburg Hotel (Çankaya)
Ankara
Elverişli lokasyon avantajı sunan Strazburg Hotel; misafirlerine konforlu bir konaklama alternatifi sunuyor. Tesisin tüm odalarında; klima, LCD TV, uydu yayını, duş, banyo ve ka...
Cadence Design Hotel (Çankaya)
Cadence Design Hotel (Çankaya)
Ankara
Türkiye'nin başkenti Ankara'nın kalbinde Cadence Design Hotel kalitesini yaşayın. TBMM, bakanlıklar ve elçiliklere komşu olan Cadence Design Hotel, iş ya da turistik sey...
Keykan Hotel (Kızılay)
Keykan Hotel (Kızılay)
Ankara
Ankara’ nın merkezi Kızılay’ da bulunan tesis, kusursuz hizmet anlayışı ve güler yüzlü personeli ile misafirlere; kendi evinizdeymiş gibi hissedebileceğiniz rahatlığı v...
Hotel Spor (Ulus)
Hotel Spor (Ulus)
Ankara
Otelimiz Ankara'nın merkezi Ulus'ta olması dolayısıyla tarihi, turistik ve devlet idare merkezlerine oldukça yakındır. Tarihi Ankara Kalesi otelimize taksi ile ulaşımda y...
Tac Mahal Hotel (Altındağ)
Tac Mahal Hotel (Altındağ)
Ankara
Sarr Tac Mahal Hotel, başkent Ankara'nın merkez ilçelerinden biri olan Ulus'ta konuklarını karşılamaktadır. Tüm yıl açık olup misafirlerini kusursuz bir hizmet anlayışı i...
Neva Palas Hotel (Küçükesat)
Neva Palas Hotel (Küçükesat)
Ankara
Ankara, Kızılay Mevkii'nde bulunan Neva Palas; sunduğu konfor ve olanaklarla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalara hitap ediyor. Kızılay, Tunalı Hilmi Caddesi ve alı...
Canbek Hotel (Ulus)
Canbek Hotel (Ulus)
Ankara
Şehrin iş ve alışveriş merkezinde yer alan Canbek Hotel'in resepsiyonu 24 saat hizmetinizdedir. Tesis bünyesinde ücretsiz özel otopark vardır. Otelin klimalı odaları ücretsiz ...
Hotel Kayra (Kızılay)
Hotel Kayra (Kızılay)
Ankara
Kızılay'da merkezi bir konumda bulunan tesis, Kızılay Metro Durağı’na 550 m mesafede hizmet veriyor. Modern bir dekorasyona sahip 40 odada; minibar, merkezi ısıtma, LCD TV...
Cimcime Sultan Kaplıcası (Haymana)
Cimcime Sultan Kaplıcası (Haymana)
Ankara
Cimcime Sultan Termal Otel Haymana’nın ilk kaplıca oteli olup, Haymana Belediyesi bünyesinde siz değerli konuklarımıza hizmet vermektedir. Ankara’ya 74 km uzaklıkta ola...
Evodak Apartment (Çankaya)
Evodak Apartment (Çankaya)
Ankara
Ankara'da yer alan Evodak Apartment, Anıtkabir Atatürk Müzesi'ne 2,1 km uzaklıktadır. Tesis, Anıtkabir'e 2,1 km mesafededir. Tesis genelinde WiFi erişimi ücretsizdir...
Etap Altınel Hotel (Çankaya)
Etap Altınel Hotel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Tandoğan semtinde yer alan Altınel Ankara Hotel, şehrin merkezinde konaklama imkanı sunmaktadır. Bir fitness merkezine sahip olan Altınel Ankara ...
Nobel Hotel (Altındağ)
Nobel Hotel (Altındağ)
Ankara
Ankara, Ulus Mevkii'nde konumlanan Nobel Hotel Ankara, merkezi konumun avantajlarını en iyi şekilde taşıyor. Tarihi yerlere yürüme mesafesinde olan tesis, misafirlerine konfor...
Amar Otel (Çankaya)
Amar Otel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın merkezi noktalarından Çankaya'da bulunan Amar Hotel, misafrilerine iş, alışveriş ve eğlence merkezlerinin yanı başında, konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. ...
Taç Hotel (Ulus)
Taç Hotel (Ulus)
Ankara
Ankara-Merkez'de bulunan Taç Hotel, eğlence mekanlarına yakın konumuyla misafirlerine rahat bir tatil imkanı sunuyor. Tesis, Esenboğa Havaalanı'na 27 km, AŞTİ 'ye sa...
İlksan Deha Otel (Çankaya)
İlksan Deha Otel (Çankaya)
Ankara
Ankara'da merkezi bir konumda bulunan, İlksan Deha Hotel, Kızılay Meydanı'na 2 km mesafededir. Otel, konuklarına klimalı konaklama birimleri, günün 24 saati resepsiyon hi...
Melih Otel (Ulus)
Melih Otel (Ulus)
Ankara
Ankara'nın Ulus semtinde yer alan Melih Hotel'de teras bulunmaktadır. Tüm birimlerde düz ekran uydu TV vardır. Resepsiyon 24 saat açıktır. Hotel Melih'in sade bir şe...
İkbalhan Otel (Polatlı)
İkbalhan Otel (Polatlı)
Ankara
Kurulduğumuz 2006 yılından bugüne kadar ki hedeflerimiz, sıcak bir ortam, kusursuz servis ve uygun fiyatları konuklarımıza sunmak oldu. İKBALHAN OTEL, Polatlı Atatürk Caddesi&rsqu...
Class Otel (Kavaklıdere)
Class Otel (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara, Kavaklıdere'de bulunan Class Hotel, hem iş hem de tatil amaçlı seyahatlerde misafirlerine merkezi bir lokasyonda, huzurla konaklama imkanı sunuyor. Tunalı Hilmi al...
Saydes Otel ve Konuk Evi (Altındağ)
Saydes Otel ve Konuk Evi (Altındağ)
Ankara
SAYDES Otel & Konukevleri, SAYDES bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve temel amacı SAYDES üyeleri ve diğer misafirlerimize çok avantajlı konaklama imkanları sunmaktır. Bu k...
Selam Hotel (Kurtuluş)
Selam Hotel (Kurtuluş)
Ankara
Otelimiz 2000 yılında hizmete açılmıştır. Ankara'ya 100 km uzaklıkta olan Beypazarı ilçesinde hizmet vermektedir. Şehir merkezinde bulunan otelimiz turistik alanlara yakınlığı...
Newgate Hotel (Çankaya)
Newgate Hotel (Çankaya)
Ankara
Ankara’nın merkezinde tarihi, turistik, iş ve eğlence alanlarına yakın konumda hizmet veren New Gate Hotel, özel konseptle hazırlanan konforlu odaları ve sunduğu olanaklarla ...
N'evo Studios Otel (Çankaya)
N'evo Studios Otel (Çankaya)
Ankara
Modern bir mimariye sahip olan N'evo Studios özel mini mutfak, klima ve ücretsiz Wi-Fi içeren, zevkli bir şekilde dekore edilmiş odalar sunmaktadır. Tesis yemyeşil küçük bir b...
SC Inn Hotels (Çankaya)
SC Inn Hotels (Çankaya)
Ankara
TBMM, büyükelçilikler, bakanlıklar ve popüler caddelere yürüme mesafesinde yer alan Sc Inn Hotel Ankara; misafirlerine konforlu odalarda konaklama imkanı sunuyor. 72 şık oda ile...
Beypalas Hotel (Beypazarı)
Beypalas Hotel (Beypazarı)
Ankara
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde şehir merkezinde yer alan otelimiz 3 DELUX oda, 12 DOUBLE oda ve 24 adet TRIPLE oda ile sabah kahvaltısı dahil konseptte hizmet vermektedir. M...
Maltepe 2000 Hotel (Maltepe)
Maltepe 2000 Hotel (Maltepe)
Ankara
Başkent Ankara'nın Maltepe Mevki'nde yer alan Maltepe 2000 Hotel, misafirlerine konforlu bir konaklama fırsatı sunuyor. Tesisin canlı renklerle tasarlanmış olan odalarınd...