Ankara Otelleri HARİTADA GÖSTER
 

ANKARA

Tarihçe

Ankara adının kaynağı kesin olarak bilinememektedir. Belgelere dayanmayan ve günümüze kadar gelen söylentilere göre; tarihte bahsedilen ilk adı Galatlar tarafından verilen ve Yunanca çapa anlamına gelen Ankyra’dır. Bu isim zamanla değişerek Ancyre, Engüriye, Engürü, Angara, Angora ve nihayet Ankara olmuştur. Helenistik dönemde Galat boylarından Tektosag’ların başkenti olan Ankara, Roma döneminde taşra örgütünün başkenti, Bizans döneminde imparatorların konakladığı önemli bir kent, Osmanlı döneminde ise Anadolu Eyaleti’nin merkezi olmuştur. İlk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kent çevresinde yapılan araştırmalarda bulunan tarih öncesi izler, şehrin insanoğlunun yerleşik düzene geçtiği dönemlerde kurulduğunu göstermiştir. Buluntular ve araştırmacıların yaptıkları incelemeler, Ankara’da Hititlerin, Friglerin, Lidyalıların ve Galatların yaşamış olduklarını göstermiştir. Şehrin yerleşik düzeni çok eskilere dayanmasına rağmen tarihi, ancak; Hitit devrinden itibaren takip edilebilmiştir.
Ankara’nın doğusunda bulunan Çorum ili sınırları içinde Boğazköy’de (Hattuşa) yapılan kazılarda, şehirle ilgili önemli ipuçları elde edilmiştir. Bir kısım yabancı tarihçilere göre Hitit eserlerinde sıkça rastlanan Ankuwa, muhtemelen bugünkü Ankara şehrinin bulunduğu yerde olduğu düşünülmektedir. Hititlerden sonra yöreye Frigleri hâkim olmuştur. Eski çağ kaynaklarındaki bir efsaneye göre de Ankara’yı büyük Frig kralı Midas kurmuştur. Şehir merkezi Ulus’ta yapılan kazılarda, Friglerin oturduğuna dair kesin bilgiler elde edilmiştir. Frig devletinin yıkılmasında birinci derecede rol oynayan Kimmer istilasından sonra Ankara Lidyalıların eline geçmiştir. Fakat bu hâkimiyet Pers kralı Kyros’un bütün Anadolu ile birlikte Ankara’yı da zapt etmesi üzerine çok çabuk sona ermiştir. Aradan iki asır geçtikten sonra Büyük İskender, Anadolu’daki Pers hâkimiyetine son vermiştir. İmparator Augustos’un Ankara’yı kesin olarak almasından sonra burası bir eyalet olarak gelişmiş, mabetler, pazaryerleri, yollar ve suyolları yapılmıştır.
Ankara 334–1073 yılları arasında Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında kalmıştır. Bu süre zarfında da Hıristiyanlığın Anadolu’daki önemli bir merkezi olmuştur. VII. yüzyıldaki Sasani akınlarından sonra Araplar şehri bir süre ellerinde tutmuşlardır. Ankara’nın kaderi Bizans ordularının Selçuklu Sultanı Alpaslan tarafından 1071 yılında mağlup edilmesiyle sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi ile tayin edilmiştir. Bu galibiyet sonucunda 1073 yılında Ankara şehri Türklerin eline geçmiştir. Ankara’nın Türklerin eline geçmesi son derece önemlidir. Çünkü Ankara Kalesi askeri bakımdan önemli bir konumdaydı. Diğer taraftan, Ege liman kentlerinden başlayarak Mezopotamya ve diğer doğu ülkelerine kadar uzanan önemli yollar üzerinde bulunan bölge, aynı zamanda doğal kaynaklar açısından zengin olduğundan stratejik olarak önem arz etmiştir. Ankara’nın en parlak devri Alâaddin Keykubat zamanında olmuştur. Bu dönemde şehir askeri bakımdan tahkim edilmiş, cami ve medrese gibi dini ve ilmi eserlerle de imar edilmiştir.
Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında şehir, Moğolların istilasına uğramış, tüm çabalara rağmen istilanın önüne geçilememiştir. Sultan Gıyasettin Keyhüsrev Moğol saldırıları karşısında Ankara Kalesine sığınmıştır. Moğol saldırıları sonunda Selçuklu devleti zayıf düşmüş ve bu durum, Anadolu’nun İlhanlılar devletinin egemenliği altına girmesine kadar sürmüştür. Ankara bir süre İlhanlıların gönderdiği valilerin, sonra da Eretna oğullarının yönetimi altında kalmıştır. 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa, şehri Osmanlı ülkesine katmıştır. Yıldırım Beyazıt devrine kadar önemli bir olay olmamıştır. Ankara Savaşı’ndan sonra şehrin kaderi de değişmiştir. Timur Ankara’dan ayrıldığı sırada, Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Mehmet Çelebi padişahlığını ilan etmiş ve böylece Ankara’yı da almıştır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Anadolu’da bir eyalet örgütü kurulmuş ve Ankara bu Anadolu eyaletlerinden birinin merkezi olmuştur. Şehir 17. y.y. başlarında Celali Ayaklanması sırasında isyancıların eline düşmüştür. II. Mahmut’a isyan eden Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın kısa bir zaman hâkimiyetine giren Ankara, tekrar Osmanlıların eline geçmiş ve artık hiçbir istilaya uğramadan bir Osmanlı vilayeti olarak kalmıştır.
Balkan Savaşı sonunda Rumeli vilayetlerinin çoğunun kaybedilmesiyle, batıdaki Türk sınırları İstanbul’a çok yaklaşmıştı. İstanbul Boğazı’nın ele geçirilmesi de oldukça kolaylaşmıştı. Bu yüzden devlet merkezinin İstanbul’da kalması tehlikeli ve sakıncalı görülerek, başkentin Anadolu içinde başka bir şehre taşınılması düşünülmüştür. Savaş yıllarında en çok saldırı batıdan gerçekleşmişti ve Ankara bu saldırılara hayli uzak kalıyordu. 27 Aralık 1919 tarihinde, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi” Ankara’ya gelerek 29 Aralık 1919’da yayımlanan bir tebliğ ile bütün mebuslara toplantının Ankara’da yapılacağını duyurmuştur. Bu genelgeden sonra 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin merkezi Ankara olarak ilan edilmiştir. 13 Ekim 1923 tarihinde çıkarılan bir kanun ile Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur. Başkent seçildiği yıllarda Ankara çok az sayıda binası olan küçük, yoksul ve çorak bir şehirdi. İstiklal Savaşımızın hazırlanıp sevk ve idare edildiği bir merkez olarak Milli Mücadelemizin sembolü haline gelen bu tarihi şehir, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra, giderek büyümüş, yepyeni, büyük ve modern bir görünüm kazanmıştır.

Ankara ili, doğuda Kırıkkale, kuzeydoğuda Çankırı, kuzeybatıda Bolu, batıda Eskişehir, güneyde Konya, güneydoğuda Kırşehir ve Aksaray ile komşudur.
1355 kilometre uzunluğu ile, tamamı Türkiye toprakları üzerinde yer alan en büyük nehir olan Kızılırmak ilin doğusunu, 824 kilometre ile Türkiye'deki en büyük nehirlerden olan Sakarya Nehri ise, ilin batısını sulamaktadır. Sakarya Nehri'nin kollarından Ankara Çayı, il merkezinden geçer. İlin güneyinde ise 1300 km² ile ülkenin en büyük ikinci gölü, %32,4 tuz oranıyla da dünyanın en tuzlu ikinci gölü olan Tuz Gölüvardır. Ayrıca Tuz Gölü'nün de içinde bulunduğu havza, Türkiye'nin en büyük kapalı havzasıdır.
Ovalık bir alanda kurulan ilin yüzölçümünün yaklaşık %50'sini tarım alanları, %28'ini ormanlık ve fundalık alanlar, %12'sini çayır ve meralar, %10'unu ise tarım dışı araziler teşkil etmektedir. İlin en yüksek noktası 2015 m. yüksekliğindeki Elmadağ, en geniş ovası 3789 km²'lik yüzölçümü ile Polatlı Ovası, en büyük gölü yaklaşık 490 km²'lik yüzölçümü ile Tuz Gölü'nün il içindeki alanı, en uzun akarsuyu yaklaşık 151 km'lik uzunluğu ile Sakarya Nehri'nin il içindeki bölümü, en büyük barajı ise 83.8 km²'lik yüzölçümü ile Sarıyar Barajı olup, il geneli itibarıyla 14 doğal göl, 136 sulama göleti ve 11 baraj bulunmaktadır.

Gezilecek Yerler

Anıtkabir Başkente geldiğinizde ilk ziyaret etmeniz gereken yer hiç şüphesiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yattığı Anıtkabir'dir. Dünya çapında bilinen önemli lider Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı bugün yabancı turistler tarafından da ziyaret edilmektedir.

Tunalı Hilmi Caddesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Tunalı Hilmi Caddesi, çok sayıda mağaza, restoran ve kafeye ev sahipliği yapması ile şehrin nabzını tutan yerlerden biri sayılıyor.

Kızılay Meydanı Şehrin en merkezi yerlerinden biri olan Kızılay Meydanı'na Ankara ziyaretiniz sırasında mutlaka yolunuz düşecektir. Bu meydandan kolay ulaşım olanakları ile şehri keşfetmeye de başlayabilirsiniz.

Müzeler Bünyesinde merak uyandıran ve mutlaka seyahat planına dahil edilmesi gereken çok sayıda müze bulunan Ankara'da ziyaret edilmesi gereken yerleri sıralayacak olursak; Türk Hava Kurumu Müzesi, Ankara Oyuncak Müzesi, ODTÜ Müzesi, Ankara Tabiat Tarihi Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara Cumhuriyet Müzesi, Müze Köşk, Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ni listemize ekleyebiliriz.

Göller ve Parklar Konum olarak İç Anadolu Bölgesi'nde yer almasına rağmen Ankara göller ve parkları ile oldukça ünlüdür. Bölgenin dünya başkentleri arasında en çok yeşile sahip şehirlerden biri olması da bundan kaynaklıdır. Seyahatinizde mutlaka görmeniz gereken yerler ise; Eymir Gölü, Göksu Parkı, Ulus Gençlik Parkı, Soğuksu Milli Parkı, Mogan Gölü, Seğmenler Parkı, Kuğulu Park'tır.

Tarihi Yerler Hititler ve Frigler'e kadar uzanan bir tarihe ev sahipliği yapan şehirde hal böyle olunca bünyesinde de pek çok tarihi durak yer alıyor. Bu duraklar arasında en bilinenleri ve sıklıkla ziyaret edilenleri ise şu şekilde; Ankara Kalesi, Hitit Güneş Kursu Anıtı, Camlı Köşk Zafer Anıtı, Başköy Kalesi, Augustus Tapınağı, Kayabaşı Mozaiği, Güvenpark Anıtı’dır.

Beypazarı Hıdırlık Tepesi Her yıl düzenlenen Beypazarı Uçurtma Şenliği'ne de ev sahipliği yapan Beypazarı Hıdırlık Tepesi, muhteşem bir manzaraya sahiptir. Tepe, il merkezine yaklaşık 100 km mesafede yer alsa da bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin oldukça dikkatini çeken yerlerin de başında geliyor.Daha Fazla
TESİSLER
Midas Hotel
Midas Hotel
Ankara
Midas Hotel, Ankara Tunus Caddesi’nde bulunan, kusursuz hizmetiyle yüzünüzü gülümsetecek ve merkezi konumuyla öncelikli tercihiniz olacak bir şehir otelidir. 4 yıldızlı oteli...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 200 TL
Bey Konak Hotel
Bey Konak Hotel
Ankara
Ankara – Beypazarı'nda tarihi bir konakta siz ziyaretçilerini ağırlayan Bey Konak Pansiyon & Restaurant, özenle dekore edilmiş, otantik konaklama birimlerinde dört m...
Tek Kişilik 70 TL
Çift Kişilik 140 TL
Koza Millenyum Hotel & Spa
Koza Millenyum Hotel & Spa
Ankara
Büyükelçiliklere, Çankaya Köşkü'ne, TBMM'ye yürüme mesafesinde yer alan Koza Millenyum Hotel & Spa, misafirlerine konforlu ve özgün bir konaklama alternatifi sunuyor....
Tek Kişilik 140 TL
Çift Kişilik 180 TL
Üç Kişilik 240 TL
Swissotel Ankara
Swissotel Ankara
Ankara
Başkent Ankara'nın kalbinde yer alan Swissotel Ankara, Çankaya'da Esenboğa Havalimanı'na 30 dakikalık bir mesafede misafirlerini ağırlamaktadır. Çankaya Başbakanlık ...
Tek Kişilik 469 TL
Çift Kişilik 493 TL
Grand Midyat Hotel
Grand Midyat Hotel
Ankara
Hotelimiz Ankara Kızılay merkezde olup Ankaray ve Metro’ya 100 mt. TBMM, Başbakanlık, Bakanlıklar, Danıştay, Yargıtay, KKK, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genel Kurmay Bşk. TOB...
Tek Kişilik 185 TL
Çift Kişilik 180 TL
Ankara HiltonSA
Ankara HiltonSA
Ankara
Ankara'nın en önemli iş otelleri arasında ter alan Hilton Ankara, farklı büyüklüklerde 14 toplantı salonu ile de çeşitli toplantı, etkinlik ve organizasyonlara ev sahipliği ya...
Tek Kişilik 469 TL
Çift Kişilik 516 TL
Hotel Abro Necatibey
Hotel Abro Necatibey
Ankara
Otelimiz Ankara'nın merkezi Kızılay Necatibey Caddesi üzerinde; bakanlıklara, iş merkezlerine, mağazalara, restaurantlara, turizm acentalarına, konser salonlarına, sinema ve t...
Tek Kişilik 70 TL
Çift Kişilik 110 TL
Beypalas Hotel
Beypalas Hotel
Ankara
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde şehir merkezinde yer alan otelimiz 3 DELUX oda, 12 DOUBLE oda ve 24 adet TRIPLE oda ile sabah kahvaltısı dahil konseptte hizmet vermektedir. M...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 253 TL
Üç Kişilik 311 TL
Ck Farabi Hotel
Ck Farabi Hotel
Ankara
CK Farabi Hotel, Ankara'nın nezih noktalarından Çankaya'da misafirlerini ağırlıyor. Tesis, hem iş hem eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere hitap ediyor. Tesisin mo...
Tek Kişilik 239 TL
Çift Kişilik 304 TL
The Green Park Hotel Ankara
The Green Park Hotel Ankara
Ankara
Çankaya'da yer alan The Green Park Ankara, Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezine 4 km mesafedeki merkezi konumuyla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir a...
Tek Kişilik 434 TL
Çift Kişilik 434 TL
Atalay Hotel
Atalay Hotel
Ankara
Turizm Bakanlığı 4 yıldız işletme belgesine sahip otelimizde, yerli- yabancı, grup- münferit misafirlerimizi ağırlamaktayız.Atalay Hotel, uluslararası standartlarda hizmet vermeyi ...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 176 TL
Üç Kişilik 220 TL
Marsi Hotel
Marsi Hotel
Ankara
Marsi Hotel, sade tarzda dekore edilmiş , klimalı odalar sunmaktadır. Wi-Fi erişimi tesis genelinde ücretsizdir. Yorgunluk atmak için otel bünyesindeki saunadan yararlanabilirsiniz...
Tek Kişilik 75 TL
Çift Kişilik 120 TL
Muratbey Konağı
Muratbey Konağı
Ankara
Geçmiş ile bugünü buluşturan tesisin odalarında; LCD TV, uydu yayını, minibar, klima, buklet banyo ürünleri ve kablosuz internet bulunuyor. 24 saat açık resepsiyon ve ücretsiz otop...
Tek Kişilik 85 TL
Çift Kişilik 160 TL
Üç Kişilik 210 TL
Dört Kişilik 260 TL
Tüfad Prestige Hotel
Tüfad Prestige Hotel
Ankara
ÇANKAYA MERKEZDE BULUNAN OTELİMİZ HİLTON VE SHERATON OTELE 5 DK, ELÇİLİKLERE YÜRÜME MESAFESİNDEDİR.. ...
Tek Kişilik 165 TL
Çift Kişilik 155 TL
Üç Kişilik 230 TL
Marinem Otel
Marinem Otel
Ankara
Delüks Marinem Hotel merkezinde Ankara şehrinde ses geçirmez konaklama imkanı sunar. Ankara şehrinde bir kermeni, camiyi, kaleyin yanı sıra Kizilay metro istasyonunun yakınındaki ...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 200 TL
Üç Kişilik 300 TL
Dört Kişilik 350 TL
Alba Ankara Otel
Alba Ankara Otel
Ankara
Tesisin modern bir dekorasyonu olan odalarında; LCD TV, uydu yayını, klima, minibar, kablosuz internet ve balkon bulunuyor. Tesis içerisindeki spa merkezinde yer alan hamam ve sa...
Tek Kişilik 180 TL
Çift Kişilik 235 TL
Ankara Jolly Hotel
Ankara Jolly Hotel
Ankara
Otelin Konumu Ankara Uzun Jolly Hotel, Ankara konaklamanızda, Ankara Roma Hamamı ve Hacı Bayram Camisi ile birkaç dakika mesafede misafirlerimize hizmet vermektedir. Bu otel Ankara...
Tek Kişilik 93 TL
Çift Kişilik 140 TL
Seğmen Hotel
Seğmen Hotel
Ankara
Otelimiz Ankaran'ın en modern ve nezih semtlerinden olan Kavaklıdere Büklüm Sokak üzerinde bulunmaktadır. TBMM, tüm Bakanlıklar, resmi kuruluşlar, büyükelçilikler, iş merkezle...
Tek Kişilik 125 TL
Çift Kişilik 110 TL
Gürkent Hotel
Gürkent Hotel
Ankara
Kızılay Meydanı ve Gençlik Parkı gibi yerlere yakın konumda bulunan Gür Kent Hotel, hem iş hem eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere rahat bir konaklama imkanı veriyor. Merke...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 150 TL
Royal Carine Hotel
Royal Carine Hotel
Ankara
Ulus'ta şehrin merkezinde bulunan Royal Carine Otel, kamu kurumlarına yürüyüş mesafesinde, Kızılay'a , elçiliklere ve alışveriş merkezlerine 5 dakikalık mesafede, Tren ga...
Tek Kişilik 95 TL
Çift Kişilik 140 TL
Üç Kişilik 200 TL
Dafne Otel
Dafne Otel
Ankara
Düğün, konser ve özel toplantılar için bünyesinde bulunan 350 kişilik Banket Salonu ile hizmet veren Dafne Hotel'in Ankara'nın simgesel şehir manzarasını izleyebileceğini...
Tek Kişilik 135 TL
Çift Kişilik 180 TL
Ankara Hotel Pino
Ankara Hotel Pino
Ankara
Hotel Pino, Gaziosmanpaşa'da iyi lokasyonuyla Bakanlıklar, Büyükelçilikler, Kamu Kuruluşları ile birçok yerli ve yabancı kuruluşun merkez ofislerine kısa sürede ulaşım imk&aci...
Tek Kişilik 110 TL
Çift Kişilik 160 TL
Üç Kişilik 180 TL
Dört Kişilik 180 TL
Gazi Park Hotel
Gazi Park Hotel
Ankara
Söğütözü'nde, Atatürk Orman Çiftligi'nin yanı başında konumlanan Gazi Park Hotel, iş ve alışveriş merkezlerine yakın konumuyla misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı...
Tek Kişilik 165 TL
Çift Kişilik 225 TL
Üç Kişilik 300 TL
Doğa Residence Otel
Doğa Residence Otel
Ankara
Ankara'nın en işlet ilçelerinden Kızılay'da bulunan Doğa Residence Hotel, sahip olduğu merkezi konumla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir altern...
Çift Kişilik 184 TL
Dört Kişilik 288 TL
Grand Work Otel
Grand Work Otel
Ankara
Tesisin geniş ve konforlu odalarında; LCD TV, uydu yayını, kettle, kablosuz internet, gardırop ve klima bulunuyor. Ayrıca tesiste; ücretsiz özel otopark ve 24 saat açık resepsiyon ...
Tek Kişilik 180 TL
Çift Kişilik 240 TL
Üç Kişilik 280 TL
Grand Sera Otel
Grand Sera Otel
Ankara
Grand Sera Otel’i siz değerli misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 48 odaya sahiptir. İster iş gezisi ister seyahat amaçlı olsun mutlaka aradığınız özellikleri ote...
Tek Kişilik 95 TL
Çift Kişilik 140 TL
Üç Kişilik 175 TL
Demora Hotel
Demora Hotel
Ankara
Demora Hotel, Anadolu'nun tarihsel motifleri ile modern çağın çizgilerini birleştiren dekorasyonu ve konforlu odaları ile dikkat çekiyor. Tesiste 70 oda mevcut. Odalarda; mi...
Tek Kişilik 170 TL
Çift Kişilik 220 TL
Cadence Design Hotel
Cadence Design Hotel
Ankara
Türkiye'nin başkenti Ankara'nın kalbinde Cadence Design Hotel kalitesini yaşayın. TBMM, bakanlıklar ve elçiliklere komşu olan Cadence Design Hotel, iş ya da turistik sey...
Tek Kişilik 180 TL
Çift Kişilik 180 TL
Midas Hotel Haymana Termal Spa
Midas Hotel Haymana Termal Spa
Ankara
HEM RUHSAL,HEM BEDENSEL OLARAK HOŞÇA VAKİT GEÇİRİRKEN YORGUNLUK VE STRESİNİZDEN ARINABİLECEĞİNİZ TERMAL HAVUZLAR,AÇIK CE KAPALI YÜZME HAVUZLARI, SAUNA VE HAMAMLAR SİZİ BEKLEMEKTEDİ...
Çift Kişilik 280 TL
Üç Kişilik 470 TL
Hotel İçkale
Hotel İçkale
Ankara
Ankara'nın merkezi noktalarından Maltepe'de yer alan 5 yıldızlı Hotel İçkale, Anıtkabir ve Ankara Kalesi gibi noktalara yakın konumda misafirlerini ağırlıyor. Tesis, hem ...
Tek Kişilik 140 TL
Çift Kişilik 190 TL
Üç Kişilik 240 TL
Dört Kişilik 550 TL
Demonti Otel
Demonti Otel
Ankara
Ankara Kavaklıdere'de bulunan Demonti Otel, alışveriş, kültür ve iş merkezlerine yakın mesafede konumlanıyor. Deneyimli personeli ve özenli hizmet anlayışı ile tesis, misafirl...
Tek Kişilik 165 TL
Çift Kişilik 200 TL
Üç Kişilik 240 TL
Saydes Otel ve Konuk Evi
Saydes Otel ve Konuk Evi
Ankara
SAYDES Otel & Konukevleri, SAYDES bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve temel amacı SAYDES üyeleri ve diğer misafirlerimize çok avantajlı konaklama imkanları sunmaktır. Bu k...
Tek Kişilik 95 TL
Çift Kişilik 180 TL
Üç Kişilik 240 TL
Eyna Otel
Eyna Otel
Ankara
Eyna Hotel, Ankara'nın merkezinde, havaalanına 25 km uzaklıkta, değerli konuklarımızla buluşmak için hizmete girmiştir. Eyna Hotel, alış veriş merkezlerine, AKM, cafe ve re...
Tek Kişilik 100 TL
Çift Kişilik 160 TL
Üç Kişilik 198 TL
Dört Kişilik 260 TL
Hotel Midi
Hotel Midi
Ankara
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan ve iş ya da seyahat amaçlı konaklamalar için uygun olan Hotel Midi Ankara, misafirlerine lüks bir hizmet sunmaktadır. Tesis pek çok iş me...
Tek Kişilik 250 TL
Çift Kişilik 300 TL
Üç Kişilik 350 TL
Şifa Hayat Suyu Termal Otel
Şifa Hayat Suyu Termal Otel
Ankara
Ankara'nın popüler termal bölgesi Kızılcahamam'da faaliyet gösteren Hotel Şifa Hayat Suyu, çam ormanları ile çevrili huzur dolu bir ortama sahiptir. Tesis, bir kapalı ter...
Tek Kişilik 90 TL
Çift Kişilik 150 TL
Üç Kişilik 220 TL
İkbalhan Otel
İkbalhan Otel
Ankara
Kurulduğumuz 2006 yılından bugüne kadar ki hedeflerimiz, sıcak bir ortam, kusursuz servis ve uygun fiyatları konuklarımıza sunmak oldu. İKBALHAN OTEL, Polatlı Atatürk Caddesi&rsqu...
Tek Kişilik 110 TL
Çift Kişilik 170 TL
Üç Kişilik 220 TL
Ankara Efes Otel
Ankara Efes Otel
Ankara
Ankara'nın tarihi semti Ulus'ta hizmet veren Ankara Efes Otel; ulaşım noktalarına yakın konumu ile misafirlerine avantaj sağlıyor. 36 oda ile misafirlerine hizmet vere...
Tek Kişilik 90 TL
Çift Kişilik 130 TL
Üç Kişilik 150 TL
Abdullah  Resort  Otel
Abdullah Resort Otel
Ankara
Ankara Polatlı'da bulunan Abdullah Resort Hotel, hem iş hem de tatil amaçlı seyahatlerde misafirlerine merkezi bir lokasyonda konaklama imkanı sunuyor. Tesiste; 3 suit, 1 ...
Tek Kişilik 130 TL
Çift Kişilik 170 TL
Üç Kişilik 230 TL
Samm  Hotel
Samm Hotel
Ankara
Kuğulu Park'a 1,7 km uzaklıkta yer alan Hotel Samm Bistro Spa, Ankara Esenboğa Havaalanı'na arabayla 25 dakikalık mesafededir.Hacı Bayram ve Augustus Tapınağı'na ara...
Tek Kişilik 175 TL
Çift Kişilik 250 TL
Ümit Pembe Köşk Otel
Ümit Pembe Köşk Otel
Ankara
Ankara'nın ilçesi Çankaya’da misafirlerini ağırlayan Ümit Pembe Köşk Hotel, modern ve sade dizayn edilmiş odalarında misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Te...
Tek Kişilik 115 TL
Çift Kişilik 150 TL
Üç Kişilik 185 TL
Tac Mahal Hotel
Tac Mahal Hotel
Ankara
Sarr Tac Mahal Hotel, başkent Ankara'nın merkez ilçelerinden biri olan Ulus'ta konuklarını karşılamaktadır. Tüm yıl açık olup misafirlerini kusursuz bir hizmet anlayışı i...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 180 TL
Üç Kişilik 240 TL
Dört Kişilik 420 TL
Beş Kişilik 420 TL
Ürofiz Termal Otel
Ürofiz Termal Otel
Ankara
Ankara, Haymana'da hizmet veren Ürofiz Termal Otel; termal suyun şifalı dokunuşuyla konforlu konaklama ayrıcalığını buluşturuyor. 28 derecedeki sıcaklığı ve içerdiği yüksek mi...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 230 TL
Üç Kişilik 300 TL
Başak Termal Hotel
Başak Termal Hotel
Ankara
Başak Termal Otel Ankara, Kızılcahamam bölgesinde bulunmaktadır. Tesis yarım pansiyon konseptinde hizmet vermektedir. Tesiste bulunan ala carte restaurant, kapalı restaurantta yeme...
Tek Kişilik 130 TL
Çift Kişilik 230 TL
Üç Kişilik 300 TL
Ergen Hotel
Ergen Hotel
Ankara
Kocatepe Camii'ne sadece 300 metre uzaklıktaki Hotel Ergen, Başbakanlık'a yürüme mesafesinde merkezi bir konumda yer alır. Otel, konuklarına kablolu TV ve minibar ile don...
Tek Kişilik 85 TL
Çift Kişilik 130 TL
Üç Kişilik 165 TL
Dört Kişilik 185 TL
Ab-ı Hayat Termal Otel
Ab-ı Hayat Termal Otel
Ankara
Ankara'nın 80 km kuzeyindeki termal bölgesi Kızılcahamam'da faaliyet gösteren Ab-ı Hayat Termal Hotel, erkekler ve kadınlar için ayrı termal havuzlara, Türk hamamlarına v...
Tek Kişilik 100 TL
Çift Kişilik 160 TL
Üç Kişilik 240 TL
Dört Kişilik 400 TL
The Corner Hotel
The Corner Hotel
Ankara
Ankara, Sincan'da hizmet veren The Corner Hotel Sincan; sunduğu olanaklar ile hem iş hem eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere rahat bir konaklama imkanı veriyor. 68 oda...
Tek Kişilik 180 TL
Çift Kişilik 250 TL
Üç Kişilik 300 TL
Büyükhanlı Park Hotel
Büyükhanlı Park Hotel
Ankara
Ankara'nın seçkin semti Çankaya'da yer alan Büyükhanlı Park Hotel, merkezi konumu ve sunduğu olanaklar ile hem iş hem turizm odaklı seyahat edenlere güzel bir konaklama f...
Tek Kişilik 220 TL
Çift Kişilik 230 TL
Üç Kişilik 270 TL
Ankara Risiss Hotel
Ankara Risiss Hotel
Ankara
Tüm noktaların kesiştiği Türkiye’nin kalbi Kızılay, Ankara’nın heryerinden ve şehirlerarası otobüs terminali, tren garı ve havaalanından ulaşımın kolay olduğu otelimiz,...
Tek Kişilik 100 TL
Çift Kişilik 150 TL
Melih Otel
Melih Otel
Ankara
Ankara'nın Ulus semtinde yer alan Melih Hotel'de teras bulunmaktadır. Tüm birimlerde düz ekran uydu TV vardır. Resepsiyon 24 saat açıktır. Hotel Melih'in sade bir şe...
Tek Kişilik 58 TL
Çift Kişilik 89 TL
Üç Kişilik 120 TL
Royal Anka Otel
Royal Anka Otel
Ankara
Ankara'nın en işlek caddelerinden olan GMK Bulvarı'nın üzerinde, Maltepe'nin merkezinde yer alan Otelimiz, Havaalanına 25 km., Otogara 5 km. uzaklıktadır. Ayrıca Oto...
Tek Kişilik 127 TL
Çift Kişilik 173 TL
Üç Kişilik 276 TL
A Studio Apartment
A Studio Apartment
Ankara
Kızılay bölgesine 3 km'den kısa bir mesafede yer alan A Studio Apartment, özel mutfak ve ücretsiz Wi-Fi ile modern daireler içermektedir. Tesis bünyesinde ücretsiz özel otopar...
Çift Kişilik 152 TL
Üç Kişilik 195 TL