Ankara Otelleri HARİTADA GÖSTER
 

ANKARA

Tarihçe

Ankara adının kaynağı kesin olarak bilinememektedir. Belgelere dayanmayan ve günümüze kadar gelen söylentilere göre; tarihte bahsedilen ilk adı Galatlar tarafından verilen ve Yunanca çapa anlamına gelen Ankyra’dır. Bu isim zamanla değişerek Ancyre, Engüriye, Engürü, Angara, Angora ve nihayet Ankara olmuştur. Helenistik dönemde Galat boylarından Tektosag’ların başkenti olan Ankara, Roma döneminde taşra örgütünün başkenti, Bizans döneminde imparatorların konakladığı önemli bir kent, Osmanlı döneminde ise Anadolu Eyaleti’nin merkezi olmuştur. İlk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kent çevresinde yapılan araştırmalarda bulunan tarih öncesi izler, şehrin insanoğlunun yerleşik düzene geçtiği dönemlerde kurulduğunu göstermiştir. Buluntular ve araştırmacıların yaptıkları incelemeler, Ankara’da Hititlerin, Friglerin, Lidyalıların ve Galatların yaşamış olduklarını göstermiştir. Şehrin yerleşik düzeni çok eskilere dayanmasına rağmen tarihi, ancak; Hitit devrinden itibaren takip edilebilmiştir.
Ankara’nın doğusunda bulunan Çorum ili sınırları içinde Boğazköy’de (Hattuşa) yapılan kazılarda, şehirle ilgili önemli ipuçları elde edilmiştir. Bir kısım yabancı tarihçilere göre Hitit eserlerinde sıkça rastlanan Ankuwa, muhtemelen bugünkü Ankara şehrinin bulunduğu yerde olduğu düşünülmektedir. Hititlerden sonra yöreye Frigleri hâkim olmuştur. Eski çağ kaynaklarındaki bir efsaneye göre de Ankara’yı büyük Frig kralı Midas kurmuştur. Şehir merkezi Ulus’ta yapılan kazılarda, Friglerin oturduğuna dair kesin bilgiler elde edilmiştir. Frig devletinin yıkılmasında birinci derecede rol oynayan Kimmer istilasından sonra Ankara Lidyalıların eline geçmiştir. Fakat bu hâkimiyet Pers kralı Kyros’un bütün Anadolu ile birlikte Ankara’yı da zapt etmesi üzerine çok çabuk sona ermiştir. Aradan iki asır geçtikten sonra Büyük İskender, Anadolu’daki Pers hâkimiyetine son vermiştir. İmparator Augustos’un Ankara’yı kesin olarak almasından sonra burası bir eyalet olarak gelişmiş, mabetler, pazaryerleri, yollar ve suyolları yapılmıştır.
Ankara 334–1073 yılları arasında Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında kalmıştır. Bu süre zarfında da Hıristiyanlığın Anadolu’daki önemli bir merkezi olmuştur. VII. yüzyıldaki Sasani akınlarından sonra Araplar şehri bir süre ellerinde tutmuşlardır. Ankara’nın kaderi Bizans ordularının Selçuklu Sultanı Alpaslan tarafından 1071 yılında mağlup edilmesiyle sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi ile tayin edilmiştir. Bu galibiyet sonucunda 1073 yılında Ankara şehri Türklerin eline geçmiştir. Ankara’nın Türklerin eline geçmesi son derece önemlidir. Çünkü Ankara Kalesi askeri bakımdan önemli bir konumdaydı. Diğer taraftan, Ege liman kentlerinden başlayarak Mezopotamya ve diğer doğu ülkelerine kadar uzanan önemli yollar üzerinde bulunan bölge, aynı zamanda doğal kaynaklar açısından zengin olduğundan stratejik olarak önem arz etmiştir. Ankara’nın en parlak devri Alâaddin Keykubat zamanında olmuştur. Bu dönemde şehir askeri bakımdan tahkim edilmiş, cami ve medrese gibi dini ve ilmi eserlerle de imar edilmiştir.
Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında şehir, Moğolların istilasına uğramış, tüm çabalara rağmen istilanın önüne geçilememiştir. Sultan Gıyasettin Keyhüsrev Moğol saldırıları karşısında Ankara Kalesine sığınmıştır. Moğol saldırıları sonunda Selçuklu devleti zayıf düşmüş ve bu durum, Anadolu’nun İlhanlılar devletinin egemenliği altına girmesine kadar sürmüştür. Ankara bir süre İlhanlıların gönderdiği valilerin, sonra da Eretna oğullarının yönetimi altında kalmıştır. 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa, şehri Osmanlı ülkesine katmıştır. Yıldırım Beyazıt devrine kadar önemli bir olay olmamıştır. Ankara Savaşı’ndan sonra şehrin kaderi de değişmiştir. Timur Ankara’dan ayrıldığı sırada, Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Mehmet Çelebi padişahlığını ilan etmiş ve böylece Ankara’yı da almıştır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Anadolu’da bir eyalet örgütü kurulmuş ve Ankara bu Anadolu eyaletlerinden birinin merkezi olmuştur. Şehir 17. y.y. başlarında Celali Ayaklanması sırasında isyancıların eline düşmüştür. II. Mahmut’a isyan eden Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın kısa bir zaman hâkimiyetine giren Ankara, tekrar Osmanlıların eline geçmiş ve artık hiçbir istilaya uğramadan bir Osmanlı vilayeti olarak kalmıştır.
Balkan Savaşı sonunda Rumeli vilayetlerinin çoğunun kaybedilmesiyle, batıdaki Türk sınırları İstanbul’a çok yaklaşmıştı. İstanbul Boğazı’nın ele geçirilmesi de oldukça kolaylaşmıştı. Bu yüzden devlet merkezinin İstanbul’da kalması tehlikeli ve sakıncalı görülerek, başkentin Anadolu içinde başka bir şehre taşınılması düşünülmüştür. Savaş yıllarında en çok saldırı batıdan gerçekleşmişti ve Ankara bu saldırılara hayli uzak kalıyordu. 27 Aralık 1919 tarihinde, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi” Ankara’ya gelerek 29 Aralık 1919’da yayımlanan bir tebliğ ile bütün mebuslara toplantının Ankara’da yapılacağını duyurmuştur. Bu genelgeden sonra 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin merkezi Ankara olarak ilan edilmiştir. 13 Ekim 1923 tarihinde çıkarılan bir kanun ile Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur. Başkent seçildiği yıllarda Ankara çok az sayıda binası olan küçük, yoksul ve çorak bir şehirdi. İstiklal Savaşımızın hazırlanıp sevk ve idare edildiği bir merkez olarak Milli Mücadelemizin sembolü haline gelen bu tarihi şehir, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra, giderek büyümüş, yepyeni, büyük ve modern bir görünüm kazanmıştır.

Ankara ili, doğuda Kırıkkale, kuzeydoğuda Çankırı, kuzeybatıda Bolu, batıda Eskişehir, güneyde Konya, güneydoğuda Kırşehir ve Aksaray ile komşudur.
1355 kilometre uzunluğu ile, tamamı Türkiye toprakları üzerinde yer alan en büyük nehir olan Kızılırmak ilin doğusunu, 824 kilometre ile Türkiye'deki en büyük nehirlerden olan Sakarya Nehri ise, ilin batısını sulamaktadır. Sakarya Nehri'nin kollarından Ankara Çayı, il merkezinden geçer. İlin güneyinde ise 1300 km² ile ülkenin en büyük ikinci gölü, %32,4 tuz oranıyla da dünyanın en tuzlu ikinci gölü olan Tuz Gölüvardır. Ayrıca Tuz Gölü'nün de içinde bulunduğu havza, Türkiye'nin en büyük kapalı havzasıdır.
Ovalık bir alanda kurulan ilin yüzölçümünün yaklaşık %50'sini tarım alanları, %28'ini ormanlık ve fundalık alanlar, %12'sini çayır ve meralar, %10'unu ise tarım dışı araziler teşkil etmektedir. İlin en yüksek noktası 2015 m. yüksekliğindeki Elmadağ, en geniş ovası 3789 km²'lik yüzölçümü ile Polatlı Ovası, en büyük gölü yaklaşık 490 km²'lik yüzölçümü ile Tuz Gölü'nün il içindeki alanı, en uzun akarsuyu yaklaşık 151 km'lik uzunluğu ile Sakarya Nehri'nin il içindeki bölümü, en büyük barajı ise 83.8 km²'lik yüzölçümü ile Sarıyar Barajı olup, il geneli itibarıyla 14 doğal göl, 136 sulama göleti ve 11 baraj bulunmaktadır.

Gezilecek Yerler

Anıtkabir Başkente geldiğinizde ilk ziyaret etmeniz gereken yer hiç şüphesiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yattığı Anıtkabir'dir. Dünya çapında bilinen önemli lider Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı bugün yabancı turistler tarafından da ziyaret edilmektedir.

Tunalı Hilmi Caddesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Tunalı Hilmi Caddesi, çok sayıda mağaza, restoran ve kafeye ev sahipliği yapması ile şehrin nabzını tutan yerlerden biri sayılıyor.

Kızılay Meydanı Şehrin en merkezi yerlerinden biri olan Kızılay Meydanı'na Ankara ziyaretiniz sırasında mutlaka yolunuz düşecektir. Bu meydandan kolay ulaşım olanakları ile şehri keşfetmeye de başlayabilirsiniz.

Müzeler Bünyesinde merak uyandıran ve mutlaka seyahat planına dahil edilmesi gereken çok sayıda müze bulunan Ankara'da ziyaret edilmesi gereken yerleri sıralayacak olursak; Türk Hava Kurumu Müzesi, Ankara Oyuncak Müzesi, ODTÜ Müzesi, Ankara Tabiat Tarihi Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara Cumhuriyet Müzesi, Müze Köşk, Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ni listemize ekleyebiliriz.

Göller ve Parklar Konum olarak İç Anadolu Bölgesi'nde yer almasına rağmen Ankara göller ve parkları ile oldukça ünlüdür. Bölgenin dünya başkentleri arasında en çok yeşile sahip şehirlerden biri olması da bundan kaynaklıdır. Seyahatinizde mutlaka görmeniz gereken yerler ise; Eymir Gölü, Göksu Parkı, Ulus Gençlik Parkı, Soğuksu Milli Parkı, Mogan Gölü, Seğmenler Parkı, Kuğulu Park'tır.

Tarihi Yerler Hititler ve Frigler'e kadar uzanan bir tarihe ev sahipliği yapan şehirde hal böyle olunca bünyesinde de pek çok tarihi durak yer alıyor. Bu duraklar arasında en bilinenleri ve sıklıkla ziyaret edilenleri ise şu şekilde; Ankara Kalesi, Hitit Güneş Kursu Anıtı, Camlı Köşk Zafer Anıtı, Başköy Kalesi, Augustus Tapınağı, Kayabaşı Mozaiği, Güvenpark Anıtı’dır.

Beypazarı Hıdırlık Tepesi Her yıl düzenlenen Beypazarı Uçurtma Şenliği'ne de ev sahipliği yapan Beypazarı Hıdırlık Tepesi, muhteşem bir manzaraya sahiptir. Tepe, il merkezine yaklaşık 100 km mesafede yer alsa da bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin oldukça dikkatini çeken yerlerin de başında geliyor.Daha Fazla
TESİSLER
Hilton Garden Inn Ankara Gimat
Hilton Garden Inn Ankara Gimat
Ankara
Şehrin sanatsal, kültürel ve ticaret merkezlerine yakın konumda bulunan Hilton Garden Inn Ankara Gimat, Ankara Yenimahalle'de yer alıyor. Şık ve modern 176 oda ile hizmet v...
Tek Kişilik 287 TL
Çift Kişilik 324 TL
The Green Park Hotel Ankara (Çankaya)
The Green Park Hotel Ankara (Çankaya)
Ankara
Çankaya'da yer alan The Green Park Ankara, Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezine 4 km mesafedeki merkezi konumuyla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir a...
Tek Kişilik 454 TL
Çift Kişilik 454 TL
Ankara HiltonSA
Ankara HiltonSA
Ankara
Ankara'nın en önemli iş otelleri arasında ter alan Hilton Ankara, farklı büyüklüklerde 14 toplantı salonu ile de çeşitli toplantı, etkinlik ve organizasyonlara ev sahipliği ya...
Tek Kişilik 490 TL
Çift Kişilik 539 TL
Swissotel Ankara (Çankaya)
Swissotel Ankara (Çankaya)
Ankara
Başkent Ankara'nın kalbinde yer alan Swissotel Ankara, Çankaya'da Esenboğa Havalimanı'na 30 dakikalık bir mesafede misafirlerini ağırlamaktadır. Çankaya Başbakanlık ...
Çift Kişilik 441 TL
Hotel İçkale (Çankaya)
Hotel İçkale (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın merkezi noktalarından Maltepe'de yer alan 5 yıldızlı Hotel İçkale, Anıtkabir ve Ankara Kalesi gibi noktalara yakın konumda misafirlerini ağırlıyor. Tesis, hem ...
Tek Kişilik 249 TL
Çift Kişilik 340 TL
Üç Kişilik 340 TL
Dört Kişilik 771 TL
Demonti Otel (Kavaklıdere)
Demonti Otel (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara Kavaklıdere'de bulunan Demonti Otel, alışveriş, kültür ve iş merkezlerine yakın mesafede konumlanıyor. Deneyimli personeli ve özenli hizmet anlayışı ile tesis, misafirl...
Tek Kişilik 165 TL
Çift Kişilik 200 TL
Üç Kişilik 240 TL
Büyükhanlı Park Hotel (Çankaya)
Büyükhanlı Park Hotel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın seçkin semti Çankaya'da yer alan Büyükhanlı Park Hotel, merkezi konumu ve sunduğu olanaklar ile hem iş hem turizm odaklı seyahat edenlere güzel bir konaklama f...
Tek Kişilik 220 TL
Çift Kişilik 230 TL
Üç Kişilik 270 TL
Alba Ankara Otel (Çankaya)
Alba Ankara Otel (Çankaya)
Ankara
Tesisin modern bir dekorasyonu olan odalarında; LCD TV, uydu yayını, klima, minibar, kablosuz internet ve balkon bulunuyor. Tesis içerisindeki spa merkezinde yer alan hamam ve sa...
Tek Kişilik 180 TL
Çift Kişilik 235 TL
Cassiel Hotel (Çankaya)
Cassiel Hotel (Çankaya)
Ankara
Ankara'da yer alan Cassiel Hotel, iş, kültür ve turizm merkezlerine yakınlığı ile misafirlerine rahat bir tatil yaşatıyor. Tesisin kalite ve konforu bir araya getiren odal...
Grand Sera Otel (Altındağ)
Grand Sera Otel (Altındağ)
Ankara
Grand Sera Otel’i siz değerli misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 48 odaya sahiptir. İster iş gezisi ister seyahat amaçlı olsun mutlaka aradığınız özellikleri ote...
Tek Kişilik 95 TL
Çift Kişilik 140 TL
Üç Kişilik 175 TL
Ataköşk Hotel (Çankaya)
Ataköşk Hotel (Çankaya)
Ankara
Çankaya mevkiinde bulunan Ataköşk Group Hotel; misafirlerine iş seyahatleri süresince çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Tesisin ...
Midas Hotel (Çankaya)
Midas Hotel (Çankaya)
Ankara
Midas Hotel, Ankara Tunus Caddesi’nde bulunan, kusursuz hizmetiyle yüzünüzü gülümsetecek ve merkezi konumuyla öncelikli tercihiniz olacak bir şehir otelidir. 4 yıldızlı oteli...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 200 TL
Dafne Otel (Çankaya)
Dafne Otel (Çankaya)
Ankara
Düğün, konser ve özel toplantılar için bünyesinde bulunan 350 kişilik Banket Salonu ile hizmet veren Dafne Hotel'in Ankara'nın simgesel şehir manzarasını izleyebileceğini...
Tek Kişilik 135 TL
Çift Kişilik 180 TL
Ck Farabi Hotel (Güvenevler)
Ck Farabi Hotel (Güvenevler)
Ankara
CK Farabi Hotel, Ankara'nın nezih noktalarından Çankaya'da misafirlerini ağırlıyor. Tesis, hem iş hem eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere hitap ediyor. Tesisin mo...
Tek Kişilik 249 TL
Çift Kişilik 317 TL
Grand Work Otel (Çankaya)
Grand Work Otel (Çankaya)
Ankara
Tesisin geniş ve konforlu odalarında; LCD TV, uydu yayını, kettle, kablosuz internet, gardırop ve klima bulunuyor. Ayrıca tesiste; ücretsiz özel otopark ve 24 saat açık resepsiyon ...
Manhattan Hotel (Anafartalar)
Manhattan Hotel (Anafartalar)
Ankara
Manhattan Hotel, başkent Ankara'nın Altındağ ilçesinde konforlu ve modern odalarında misafirlerini ağırlamaktadır. 4 yıldızlı bu tesis, oda kahvaltı, yarım pansiyon veya tam p...
Tek Kişilik 130 TL
Çift Kişilik 190 TL
Koza Millenyum Hotel & Spa (Çankaya)
Koza Millenyum Hotel & Spa (Çankaya)
Ankara
Büyükelçiliklere, Çankaya Köşkü'ne, TBMM'ye yürüme mesafesinde yer alan Koza Millenyum Hotel & Spa, misafirlerine konforlu ve özgün bir konaklama alternatifi sunuyor....
Tek Kişilik 140 TL
Çift Kişilik 180 TL
Üç Kişilik 240 TL
Atalay Hotel (Ulus)
Atalay Hotel (Ulus)
Ankara
Turizm Bakanlığı 4 yıldız işletme belgesine sahip otelimizde, yerli- yabancı, grup- münferit misafirlerimizi ağırlamaktayız.Atalay Hotel, uluslararası standartlarda hizmet vermeyi ...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 176 TL
Üç Kişilik 220 TL
Marinem Otel (Çankaya)
Marinem Otel (Çankaya)
Ankara
Delüks Marinem Hotel merkezinde Ankara şehrinde ses geçirmez konaklama imkanı sunar. Ankara şehrinde bir kermeni, camiyi, kaleyin yanı sıra Kizilay metro istasyonunun yakınındaki ...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 200 TL
Üç Kişilik 300 TL
Dört Kişilik 350 TL
Gürkent Hotel (Çankaya)
Gürkent Hotel (Çankaya)
Ankara
Kızılay Meydanı ve Gençlik Parkı gibi yerlere yakın konumda bulunan Gür Kent Hotel, hem iş hem eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere rahat bir konaklama imkanı veriyor. Merke...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 150 TL
Royal Carine Hotel (Ulus)
Royal Carine Hotel (Ulus)
Ankara
Ulus'ta şehrin merkezinde bulunan Royal Carine Otel, kamu kurumlarına yürüyüş mesafesinde, Kızılay'a , elçiliklere ve alışveriş merkezlerine 5 dakikalık mesafede, Tren ga...
Tek Kişilik 95 TL
Çift Kişilik 140 TL
Üç Kişilik 200 TL
Gazi Park Hotel (Yenimahalle)
Gazi Park Hotel (Yenimahalle)
Ankara
Söğütözü'nde, Atatürk Orman Çiftligi'nin yanı başında konumlanan Gazi Park Hotel, iş ve alışveriş merkezlerine yakın konumuyla misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı...
Tek Kişilik 165 TL
Çift Kişilik 225 TL
Üç Kişilik 300 TL
Demora Hotel (Çankaya)
Demora Hotel (Çankaya)
Ankara
Demora Hotel, Anadolu'nun tarihsel motifleri ile modern çağın çizgilerini birleştiren dekorasyonu ve konforlu odaları ile dikkat çekiyor. Tesiste 70 oda mevcut. Odalarda; mi...
Tek Kişilik 170 TL
Çift Kişilik 220 TL
Hotel Midi (Çankaya)
Hotel Midi (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan ve iş ya da seyahat amaçlı konaklamalar için uygun olan Hotel Midi Ankara, misafirlerine lüks bir hizmet sunmaktadır. Tesis pek çok iş me...
Tek Kişilik 317 TL
Çift Kişilik 317 TL
Üç Kişilik 317 TL
Risiss Hotel (Çankaya)
Risiss Hotel (Çankaya)
Ankara
Tüm noktaların kesiştiği Türkiye’nin kalbi Kızılay, Ankara’nın heryerinden ve şehirlerarası otobüs terminali, tren garı ve havaalanından ulaşımın kolay olduğu otelimiz,...
Tek Kişilik 104 TL
Çift Kişilik 154 TL
Royal Anka Otel (Çankaya)
Royal Anka Otel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın en işlek caddelerinden olan GMK Bulvarı'nın üzerinde, Maltepe'nin merkezinde yer alan Otelimiz, Havaalanına 25 km., Otogara 5 km. uzaklıktadır. Ayrıca Oto...
Tek Kişilik 127 TL
Çift Kişilik 173 TL
Üç Kişilik 276 TL
Doğa Residence Otel (Çankaya)
Doğa Residence Otel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın en işlet ilçelerinden Kızılay'da bulunan Doğa Residence Hotel, sahip olduğu merkezi konumla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir altern...
Çift Kişilik 184 TL
Dört Kişilik 288 TL
Prestige Thermal Hotel & Spa (Ayaş)
Prestige Thermal Hotel & Spa (Ayaş)
Ankara
Prestige Thermal Hotel & Spa, Ayaş, doğal güzellikler ve termal suyu ile huzur verici bir tatili misafirlerine sunuyor. Termomineralli suyu ile misafirlerine rahatlatıcı ve kon...
Tek Kişilik 225 TL
Çift Kişilik 300 TL
Üç Kişilik 480 TL
Midas Hotel Termal & Spa (Haymana)
Midas Hotel Termal & Spa (Haymana)
Ankara
HEM RUHSAL,HEM BEDENSEL OLARAK HOŞÇA VAKİT GEÇİRİRKEN YORGUNLUK VE STRESİNİZDEN ARINABİLECEĞİNİZ TERMAL HAVUZLAR,AÇIK CE KAPALI YÜZME HAVUZLARI, SAUNA VE HAMAMLAR SİZİ BEKLEMEKTEDİ...
Çift Kişilik 280 TL
Üç Kişilik 470 TL
Başak Termal Hotel (Kızılcahamam)
Başak Termal Hotel (Kızılcahamam)
Ankara
Başak Termal Otel Ankara, Kızılcahamam bölgesinde bulunmaktadır. Tesis yarım pansiyon konseptinde hizmet vermektedir. Tesiste bulunan ala carte restaurant, kapalı restaurantta yeme...
Tek Kişilik 130 TL
Çift Kişilik 230 TL
Üç Kişilik 300 TL
Abdullah  Resort  Otel (Polatlı)
Abdullah Resort Otel (Polatlı)
Ankara
Ankara Polatlı'da bulunan Abdullah Resort Hotel, hem iş hem de tatil amaçlı seyahatlerde misafirlerine merkezi bir lokasyonda konaklama imkanı sunuyor. Tesiste; 3 suit, 1 ...
Tek Kişilik 130 TL
Çift Kişilik 170 TL
Üç Kişilik 230 TL
Grannos Thermal Hotel & Convention Center (Haymana)
Grannos Thermal Hotel & Convention Center (Haymana)
Ankara
Ankara, Haymana'da hizmet veren Grannos Thermal Hotel & Convention Center, misafirlerini termal suyun şifalı dokunuşu ve konforlu konaklama ayrıcalığıyla buluşturuyor. Tes...
Samm  Hotel (Çankaya)
Samm Hotel (Çankaya)
Ankara
Kuğulu Park'a 1,7 km uzaklıkta yer alan Hotel Samm Bistro Spa, Ankara Esenboğa Havaalanı'na arabayla 25 dakikalık mesafededir.Hacı Bayram ve Augustus Tapınağı'na ara...
Tek Kişilik 175 TL
Çift Kişilik 250 TL
Hotel Houston (Kavaklıdere)
Hotel Houston (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara Kavaklıdere'de misafirlerini ağırlayan Hotel Houston Kavaklıdere, iş ve alışveriş merkezlerine yakın konumu ile dikkat çekiyor. Tesisin çağdaş mimarinin esintilerin...
Dream Life Otel (Kızılay)
Dream Life Otel (Kızılay)
Ankara
Hotel Dream Life, şehrin merkezi sayılan Kızılay’da yer alıyor. Alışveriş merkezleri ve tarihi alanlara yakınlı ile misafirlerine avantaj sağlayan tesis şık ve modern 35 oda ile hi...
Tek Kişilik 130 TL
Çift Kişilik 170 TL
Üç Kişilik 190 TL
Dört Kişilik 230 TL
Grand Ankara Hotel (Kavaklıdere) *
Grand Ankara Hotel (Kavaklıdere) *
Ankara
Hem iş hem de eğlence amaçlı dizayn edilen Grand Ankara Hotel, şehrin en popüler yerlerinden biri olan Çankaya bölgesinde ideal bir lokasyona sahip. Buradan konuklar şehrin tüm ola...
Tek Kişilik 431 TL
Çift Kişilik 431 TL
Üç Kişilik 0 TL
Ontur Butik Otel (Gaziosmanpaşa)
Ontur Butik Otel (Gaziosmanpaşa)
Ankara
Çankaya'da bulunan Ontur Butik Otel, modern mimari tarzı ve kişiye özel hizmet anlayışı ile iş ve tatil amaçlı seyahatler için konforlu bir konaklama alternatifi sunuyor. ...
Tek Kişilik 317 TL
Çift Kişilik 408 TL
Tzob Otel (Yenimahalle)
Tzob Otel (Yenimahalle)
Ankara
Ankara'nın Yenimahallede yer alan Tzob Akman Otel , modern dekorasyona sahip odaları ile konforlu bir konaklama sunuyor. Tesis , Anka Park’a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,...
Hotel Abro Necatibey (Çankaya)
Hotel Abro Necatibey (Çankaya)
Ankara
Otelimiz Ankara'nın merkezi Kızılay Necatibey Caddesi üzerinde; bakanlıklara, iş merkezlerine, mağazalara, restaurantlara, turizm acentalarına, konser salonlarına, sinema ve t...
Tek Kişilik 70 TL
Çift Kişilik 110 TL
Canbek Hotel (Ulus)
Canbek Hotel (Ulus)
Ankara
Şehrin iş ve alışveriş merkezinde yer alan Canbek Hotel'in resepsiyonu 24 saat hizmetinizdedir. Tesis bünyesinde ücretsiz özel otopark vardır. Otelin klimalı odaları ücretsiz ...
No 19 Boutique Hotel (Birlik)
No 19 Boutique Hotel (Birlik)
Ankara
Ankara, Çankaya'da bulunan No 19 Boutique Hotel, hem iş hem de tatil amaçlı seyahatlerde misafirlerine merkezi bir lokasyonda konaklama imkanı sunuyor. Tesiste 34 oda mevc...
Şifa Hayat Suyu Termal Otel (Kızılcahamam)
Şifa Hayat Suyu Termal Otel (Kızılcahamam)
Ankara
Ankara'nın popüler termal bölgesi Kızılcahamam'da faaliyet gösteren Hotel Şifa Hayat Suyu, çam ormanları ile çevrili huzur dolu bir ortama sahiptir. Tesis, bir kapalı ter...
Tek Kişilik 90 TL
Çift Kişilik 150 TL
Üç Kişilik 220 TL
Suna Hotel (Ulus)
Suna Hotel (Ulus)
Ankara
Ankara şehir merkezinde bulunan Suna Hotel, Roma Hamamı kalıntılarına sadece 250 metre mesafededir. Ulus semtine 700 metre uzaklıkta bulunan otel, konuklarına ücretsiz Wi-Fi erişim...
Tek Kişilik 60 TL
Çift Kişilik 95 TL
Latifoğlu Hotel (Bakanlıklar)
Latifoğlu Hotel (Bakanlıklar)
Ankara
Şehir merkezinde yer alan Latifoğlu Hotel, düz ekran TV ve ücretsiz Wi-Fi erişimi ile donatılmış ses yalıtımlı odalara sahiptir. Günün 24 saati resepsiyon hizmeti sunan otelin büny...
Tek Kişilik 166 TL
Çift Kişilik 230 TL
Üç Kişilik 272 TL
Dört Kişilik 300 TL
Marya Hotel Ankara
Marya Hotel Ankara
Ankara
Başkentin kalbinde, Çankaya'da yer alan Hotel Marya, şehrin hemen her noktasına kolaylıkla ulaşım sağlanabilen bir konuma sahip. Tesiste 48 oda mevcut. Odaların hepsinde; ...
Tek Kişilik 817 TL
Çift Kişilik 908 TL
Üç Kişilik 249 TL
Bianco Boutique Hotel (Çankaya)
Bianco Boutique Hotel (Çankaya)
Ankara
Boutique Hotel'in, merkezi konumu, Bakanlıklara, Büyükelçiliklere ve Alışveriş Merkezlerine olan yakınlığı ile hem iş, hem de gezi amaçlı konaklamalar için ideal noktadadır. ...
Hotel Abro Sezenler (Kızılay)
Hotel Abro Sezenler (Kızılay)
Ankara
Hotel Abro Sezenler, başkent Ankara'nın her noktasına eşit mesafede bulunan ve şehir merkezi kabul edilen Kızılay'da yer alıyor. Tesis, English Country tarzında döşen...
Cimcime Sultan Kaplıcası (Haymana)
Cimcime Sultan Kaplıcası (Haymana)
Ankara
Cimcime Sultan Termal Otel Haymana’nın ilk kaplıca oteli olup, Haymana Belediyesi bünyesinde siz değerli konuklarımıza hizmet vermektedir. Ankara’ya 74 km uzaklıkta ola...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 150 TL
Üç Kişilik 210 TL
Wyndham Ankara (Yenimahalle)
Wyndham Ankara (Yenimahalle)
Ankara
Ankara’nın iş, siyaset ve alışveriş merkezi olan Söğütözü’nde, Ankara iş dünyasının buluşma noktasıyız. Bizim gibi işini tutku ile yapanların neye ihtiyaçları olduğunu ...
Best Westernn Hotel 2000‎ (Kavaklıdere)
Best Westernn Hotel 2000‎ (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara, Kavaklıdere Mevkii’nde bulunan Best Western Hotel 2000, alışveriş, kültür ve iş merkezlerine yakın mesafede konumlanıyor. Tesiste standart, superior ve süit olmak üzere...
Tek Kişilik 227 TL
Çift Kişilik 272 TL
Evodak Apartment
Evodak Apartment
Ankara
Ankara'da yer alan Evodak Apartment, Anıtkabir Atatürk Müzesi'ne 2,1 km uzaklıktadır. Tesis, Anıtkabir'e 2,1 km mesafededir. Tesis genelinde WiFi erişimi ücretsizdir...
Tek Kişilik 295 TL
Çift Kişilik 295 TL
Üç Kişilik 295 TL
Dört Kişilik 272 TL
Aldino Hotel (Kavaklıdere)
Aldino Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Kavaklıdere'de misafirlerini ağırlayan Hotel Aldino; misafirlerine konforlu odalarda konaklama imkanı sunuyor. Tesis ayrıca toplantı ve balo salonları ile de özel organizasyon...
Tek Kişilik 177 TL
Çift Kişilik 236 TL
A Studio Apartment (Çankaya)
A Studio Apartment (Çankaya)
Ankara
Kızılay bölgesine 3 km'den kısa bir mesafede yer alan A Studio Apartment, özel mutfak ve ücretsiz Wi-Fi ile modern daireler içermektedir. Tesis bünyesinde ücretsiz özel otopar...
Çift Kişilik 167 TL
Üç Kişilik 217 TL
Büyük Anadolu Thermal Hotel
Büyük Anadolu Thermal Hotel
Ankara
Termal suyun tazeleyen dokunuşunu; geniş yeşil alanları, kendinizi evinizde hissedeceğiniz konforlu odaları, muhteşem havuzları ve eğlenceli aquaparkıyla birleştiren Büyük Anadolu ...
Tek Kişilik 313 TL
Çift Kişilik 417 TL
Üç Kişilik 576 TL
JW Marriott Hotel Ankara *
JW Marriott Hotel Ankara *
Ankara
Şehir merkezinde bulunan JW Marriott Hotel Ankara, sunduğu konfor ve olanaklarla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalara hitap ediyor. Şehrin içinde şehirden uzak bir gün geçir...
Tek Kişilik 0 TL
Çift Kişilik 0 TL
Üç Kişilik 0 TL
Notte Hotel (Kavaklıdere)
Notte Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara, Kavaklıdere'de bulunan Notte Hotel Ankara, güler yüzlü personeli ve özenli hizmet anlayışı ile hem iş hem de tatil amaçlı seyahatlerde misafirlerine konforlu bir konak...
Tek Kişilik 170 TL
Çift Kişilik 220 TL
Muratbey Konağı Hotel (Kale)
Muratbey Konağı Hotel (Kale)
Ankara
Ankara'nın merkezinde yer alan Murat Bey Konağı, iş ve eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere hem sunduğu olanaklar hem de konumuyla avantajlı bir tatil fırsatı veriyor. G...
Tek Kişilik 110 TL
Çift Kişilik 170 TL
Üç Kişilik 310 TL
Dört Kişilik 450 TL
Maltepe 2000 Hotel (Maltepe)
Maltepe 2000 Hotel (Maltepe)
Ankara
Başkent Ankara'nın Maltepe Mevkii'nde yer alan Maltepe 2000 Hotel, misafirlerine konforlu bir konaklama fırsatı sunuyor. Tesisin canlı renklerle tasarlanmış olan odal...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 180 TL
Bey Konak Hotel (Beypazarı)
Bey Konak Hotel (Beypazarı)
Ankara
Ankara – Beypazarı'nda tarihi bir konakta siz ziyaretçilerini ağırlayan Bey Konak Pansiyon & Restaurant, özenle dekore edilmiş, otantik konaklama birimlerinde dört m...
Tek Kişilik 70 TL
Çift Kişilik 140 TL
Ankara Plaza Hotel (Kavaklıdere)
Ankara Plaza Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
TBMM, büyükelçilikler, bakanlıklar ve popüler caddelere yürüme mesafesinde yer alan Ankara Plaza Hotel; hem iş, hem de gezi amaçlı konaklamalar için ideal noktada bulunuyor. Şı...
Berlitz Hotel (Ulus)
Berlitz Hotel (Ulus)
Ankara
Berlitz Hotel, Ulus'ta elverişli bir konuma sahiptir. Tüm odalarda WiFi erişimi ücretsizdir. Günün 24 saati açık resepsiyon oda servisi sağlamaktadır. Tüm odalarda klima, mini...
Tek Kişilik 90 TL
Çift Kişilik 160 TL
Niza Park Otel (Güvenevler) *
Niza Park Otel (Güvenevler) *
Ankara
Ankara'nın merkezi noktalarından Çankaya'da yer alan Niza Park Otel Ankara, avantajlı lokasyonu ile misafirlerine rahat bir konaklama fırsatı sunuyor. Tesisin geleneksel ...
Madi Otel (Ulus)
Madi Otel (Ulus)
Ankara
Madi Otel Türkiye’nin tatil denildiğinde akla gelen ilk yerlerinde ki; modern, ekonomik, konforlu ve birbirinden farklı konseptlerde tasarlanmış tesisleri ile yurt içinden - ...
Kayıboyu Otel (Beypazarı)
Kayıboyu Otel (Beypazarı)
Ankara
Otelimiz 2007 yılından itibaren hizmetinize açılmıştır. Açık hava müzesi Beypazarı'nda, Turizm ve Kültür Bakanlığı'ndan belgeli tek otel olup iki yıldızlıdır. 30 Odamız v...
Tek Kişilik 172 TL
Çift Kişilik 172 TL
Üç Kişilik 227 TL
Dört Kişilik 249 TL
Nobel Hotel (Altındağ)
Nobel Hotel (Altındağ)
Ankara
Ankara, Ulus Mevkii'nde konumlanan Nobel Hotel Ankara, merkezi konumun avantajlarını en iyi şekilde taşıyor. Tarihi yerlere yürüme mesafesinde olan tesis, misafirlerine konfor...
Tek Kişilik 104 TL
Çift Kişilik 155 TL
Üç Kişilik 195 TL
Argentum Hotel (Çankaya)
Argentum Hotel (Çankaya)
Ankara
Argentum Roof, şık ve modern dizayn edilmiş odalarında misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Tesisin terasının olduğu 4. katta bulunan Argentum Roof, misafirlere çay...
Tek Kişilik 130 TL
Çift Kişilik 160 TL
Üç Kişilik 200 TL
Etap Mola Hotel (Kızılay)
Etap Mola Hotel (Kızılay)
Ankara
Ankara'nın merkezi noktası Kızılay'da yer alan Hotel Etap Mola Ankara, hem iş hem eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere, rahat bir konaklama imkanı veriyor. Tesis, konu...
Ürofiz Termal Otel (Haymana)
Ürofiz Termal Otel (Haymana)
Ankara
Ankara, Haymana'da hizmet veren Ürofiz Termal Otel; termal suyun şifalı dokunuşuyla konforlu konaklama ayrıcalığını buluşturuyor. 28 derecedeki sıcaklığı ve içerdiği yüksek mi...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 230 TL
Üç Kişilik 300 TL
Holiday Inn Ankara *
Holiday Inn Ankara *
Ankara
TBMM, büyükelçilikler, bakanlıklar ve popüler caddelere yürüme mesafesinde yer alan Holiday Inn Kavaklıdere, modern mimarisi ve fransız balkonlu odalarıyla kendinizi evinizdeymiş g...
Tek Kişilik 0 TL
Çift Kişilik 0 TL
Üç Kişilik 0 TL
Starton Otel (Kızılay)
Starton Otel (Kızılay)
Ankara
Hotel Starton, başkent Ankara'nın en merkezi ilçesi olan Çankaya'ya bağlı Kızılay'da konuklarını ağırlamaktadır. Ankara kalbi Kızılay'da bulunan tesisin tüm bin...
Tek Kişilik 130 TL
Çift Kişilik 170 TL
The Corner Hotel (Sincan)
The Corner Hotel (Sincan)
Ankara
Ankara, Sincan'da hizmet veren The Corner Hotel Sincan; sunduğu olanaklar ile hem iş hem eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere rahat bir konaklama imkanı veriyor. 68 oda...
Tek Kişilik 220 TL
Çift Kişilik 280 TL
Üç Kişilik 350 TL
Deva Termal Otel (Kızılcahamam)
Deva Termal Otel (Kızılcahamam)
Ankara
Kızılcahamam'da hizmet veren Deva Termal Otel, termal suyun tazeleyen dokunuşu ile konforlu konaklama ayrıcalığını buluşturuyor. Tesisin toplam 17 odası bulunuyor. Odalarda...
Gordion Hotel (Kavaklıdere)
Gordion Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara'nın merkezinde, Bakanlıklar’da bulunan Gordion Hotel, misafirlerine konforlu bir konaklama alternatifi sunuyor. Gordion Hotel; TBMM'ye 750 m, Kızılay Meydanı ve me...
Tek Kişilik 227 TL
Çift Kişilik 272 TL
Üç Kişilik 317 TL
Dört Kişilik 358 TL
Hotel Pino (Çankaya)
Hotel Pino (Çankaya)
Ankara
Hotel Pino, Gaziosmanpaşa'da iyi lokasyonuyla Bakanlıklar, Büyükelçilikler, Kamu Kuruluşları ile birçok yerli ve yabancı kuruluşun merkez ofislerine kısa sürede ulaşım imk&aci...
Tek Kişilik 110 TL
Çift Kişilik 160 TL
Üç Kişilik 180 TL
Dört Kişilik 180 TL
Murat Otel (Kavaklıdere)
Murat Otel (Kavaklıdere)
Ankara
Anıtkabir'e sadece 3 km mesafedeki bu otel, ücretsiz Wi-Fi erişimi ve klima, LCD TV ve minibar ile donatılmış konforlu konaklama birimleri sunmaktadır. Murat Hotel'in ...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 150 TL
Akar International Hotel (Maltepe)
Akar International Hotel (Maltepe)
Ankara
Akar İnternational Hotel; Anıtkabir ve Ankara Kalesi gibi tarihi merkezlere yakın konumu ve sunduğu zengin olanaklar ile hem iş hem turizm amaçlı seyahat eden misafirlere güzel bir...
Tek Kişilik 152 TL
Çift Kişilik 210 TL
Üç Kişilik 275 TL
Amar Otel (Çankaya)
Amar Otel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın merkezi noktalarından Çankaya'da bulunan Amar Hotel, misafrilerine iş, alışveriş ve eğlence merkezlerinin yanı başında, konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. ...
Tek Kişilik 115 TL
Çift Kişilik 150 TL
Üç Kişilik 184 TL
Grand Midyat Hotel (Çankaya)
Grand Midyat Hotel (Çankaya)
Ankara
Hotelimiz Ankara Kızılay merkezde olup Ankaray ve Metro’ya 100 mt. TBMM, Başbakanlık, Bakanlıklar, Danıştay, Yargıtay, KKK, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genel Kurmay Bşk. TOB...
Tek Kişilik 185 TL
Çift Kişilik 180 TL
Angora Hotel (Altındağ)
Angora Hotel (Altındağ)
Ankara
1999 yılından bu yana Ankara'nın hareketli semtlerinden biri olan Ulus'ta 96 konforlu odasıyla misafirlerine hizmet veren Angora Hotel; iş merkezleri, resmi kurum-kuruluş...
Neva Palas Hotel (Küçükesat)
Neva Palas Hotel (Küçükesat)
Ankara
Ankara, Kızılay Mevkii'nde bulunan Neva Palas; sunduğu konfor ve olanaklarla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalara hitap ediyor. Kızılay, Tunalı Hilmi Caddesi ve alı...
Tek Kişilik 154 TL
Çift Kişilik 190 TL
Üç Kişilik 236 TL
Eyna Otel (Altındağ)
Eyna Otel (Altındağ)
Ankara
Eyna Hotel, Ankara'nın merkezinde, havaalanına 25 km uzaklıkta, değerli konuklarımızla buluşmak için hizmete girmiştir. Eyna Hotel, alış veriş merkezlerine, AKM, cafe ve re...
Tek Kişilik 100 TL
Çift Kişilik 160 TL
Üç Kişilik 198 TL
Dört Kişilik 260 TL
Hotel Spor (Ulus)
Hotel Spor (Ulus)
Ankara
Otelimiz Ankara'nın merkezi Ulus'ta olması dolayısıyla tarihi, turistik ve devlet idare merkezlerine oldukça yakındır. Tarihi Ankara Kalesi otelimize taksi ile ulaşımda y...
Tek Kişilik 94 TL
Çift Kişilik 153 TL
Üç Kişilik 200 TL
Efes Otel (Altındağ)
Efes Otel (Altındağ)
Ankara
Ankara'nın tarihi semti Ulus'ta hizmet veren Ankara Efes Otel; ulaşım noktalarına yakın konumu ile misafirlerine avantaj sağlıyor. 36 oda ile misafirlerine hizmet vere...
Tek Kişilik 90 TL
Çift Kişilik 130 TL
Üç Kişilik 150 TL
SC Inn Hotels (Çankaya)
SC Inn Hotels (Çankaya)
Ankara
TBMM, büyükelçilikler, bakanlıklar ve popüler caddelere yürüme mesafesinde yer alan Sc Inn Hotel Ankara; misafirlerine konforlu odalarda konaklama imkanı sunuyor. 72 şık oda ile...
Muratbey Konağı (Kale)
Muratbey Konağı (Kale)
Ankara
Geçmiş ile bugünü buluşturan tesisin odalarında; LCD TV, uydu yayını, minibar, klima, buklet banyo ürünleri ve kablosuz internet bulunuyor. 24 saat açık resepsiyon ve ücretsiz otop...
Tek Kişilik 85 TL
Çift Kişilik 160 TL
Üç Kişilik 210 TL
Dört Kişilik 260 TL
Turist Otel (Ulus)
Turist Otel (Ulus)
Ankara
Ankara Ulus'ta yer alan Turist Hotel, merkezi konumuyla misafirlerine hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Toplam 119 oda ile ...
Enerji Otel (Kızılay)
Enerji Otel (Kızılay)
Ankara
Otelimiz Ankara’nın merkezi ve alışveriş bölgelerinden biri olan Kızılay – Bayındır 1 sokak’ ta yer almaktadır.. Modern görünümü ile 76 odasıyla , konfor ve e...
Tek Kişilik 110 TL
Çift Kişilik 150 TL
Üç Kişilik 210 TL
Tac Mahal Hotel (Altındağ)
Tac Mahal Hotel (Altındağ)
Ankara
Sarr Tac Mahal Hotel, başkent Ankara'nın merkez ilçelerinden biri olan Ulus'ta konuklarını karşılamaktadır. Tüm yıl açık olup misafirlerini kusursuz bir hizmet anlayışı i...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 180 TL
Üç Kişilik 240 TL
Dört Kişilik 420 TL
Beş Kişilik 420 TL
Özkonak Hotel (Hacettepe)
Özkonak Hotel (Hacettepe)
Ankara
Yenilenmiş bir binada hizmet veren Özkonak Hotel, Ankara'da yer almaktadır. Tüm odalarda ücretsiz Wi-Fi erişimi sağlanmaktadır. Günün 24 saati açık olan resepsiyon, oda servis...
Tek Kişilik 60 TL
Çift Kişilik 100 TL
Üç Kişilik 140 TL
Ab-ı Hayat Termal Otel (Kızılcahamam)
Ab-ı Hayat Termal Otel (Kızılcahamam)
Ankara
Ankara'nın 80 km kuzeyindeki termal bölgesi Kızılcahamam'da faaliyet gösteren Ab-ı Hayat Termal Hotel, erkekler ve kadınlar için ayrı termal havuzlara, Türk hamamlarına v...
Tek Kişilik 100 TL
Çift Kişilik 160 TL
Üç Kişilik 240 TL
Dört Kişilik 400 TL
Rota Bulvar Hotel (Kzılay)
Rota Bulvar Hotel (Kzılay)
Ankara
Rota Bulvar Hotel, Başkent Ankara'nın her noktasına eşit mesafede bulunan ve şehir merkezi kabul edilen Kızılay'da yer alıyor. Tesis, misafirlerin önemli iş, alışveriş ve...
Adıgüzel Termal Otel (Haymana)
Adıgüzel Termal Otel (Haymana)
Ankara
Adıgüzel Termal Otel Ankara’ya 75 km uzaklıkta olan kaplıcalar diyarı Haymana İlçesinde 2012 yılında hizmete başlamıştır. Otelimizde 78 oda, restoran, çocuk oyun alanı, yetiş...
Tek Kişilik 80 TL
Çift Kişilik 140 TL
Üç Kişilik 200 TL
Seğmen Hotel (Kavaklıdere)
Seğmen Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Otelimiz Ankaran'ın en modern ve nezih semtlerinden olan Kavaklıdere Büklüm Sokak üzerinde bulunmaktadır. TBMM, tüm Bakanlıklar, resmi kuruluşlar, büyükelçilikler, iş merkezle...
Tek Kişilik 125 TL
Çift Kişilik 110 TL
Golden Boutique Hotel (Kavaklıdere)
Golden Boutique Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara'nın en merkezi semtlerinden Kavaklıdere'de konumlanan Golden Boutique Hotel, misafirlerine şehir merkezinde konforlu bir konaklama alternatifi sunuyor. Tesisin 41 ...
Melih Otel (Ulus)
Melih Otel (Ulus)
Ankara
Ankara'nın Ulus semtinde yer alan Melih Hotel'de teras bulunmaktadır. Tüm birimlerde düz ekran uydu TV vardır. Resepsiyon 24 saat açıktır. Hotel Melih'in sade bir şe...
Tek Kişilik 58 TL
Çift Kişilik 89 TL
Üç Kişilik 120 TL
Anadolu Hotels Downtown (Beştepeler)
Anadolu Hotels Downtown (Beştepeler)
Ankara
Ankara'da yer alan Anadolu Hotels Downtown Ankara, kapalı yüzme havuzunun yanı sıra spa ve sağlıklı yaşam merkezi sunmaktadır. Wi-Fi erişimi ücretsizdir. Bu tesis Armada alışv...
Cadence Design Hotel (Çankaya)
Cadence Design Hotel (Çankaya)
Ankara
Türkiye'nin başkenti Ankara'nın kalbinde Cadence Design Hotel kalitesini yaşayın. TBMM, bakanlıklar ve elçiliklere komşu olan Cadence Design Hotel, iş ya da turistik sey...
Tek Kişilik 180 TL
Çift Kişilik 180 TL
Minas Otel (Altındağ)
Minas Otel (Altındağ)
Ankara
Minas Hotel, konum avantajlarını en iyi şekilde taşıyarak hem iş amaçlı seyahet eden hemde Başkenti keşfetmek için gelen misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunuyor. Çamaşırhane,...
Lugal A Luxury Collection Hotel (Kavaklıdere)
Lugal A Luxury Collection Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara merkezindeki Lugal A Luxury Collection Hotel Ankara yakınında Seğmenler Parkı, Kocatepe Camii ve Kuğulu Park bulunur. Ayrıca yakında Botanik Park ve Atakule yer alır. Lug...
İlksan Deha Otel (Çamlıtepe)
İlksan Deha Otel (Çamlıtepe)
Ankara
Ankara'da merkezi bir konumda bulunan, İlksan Deha Hotel, Kızılay Meydanı'na 2 km mesafededir. Otel, konuklarına klimalı konaklama birimleri, günün 24 saati resepsiyon hi...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 150 TL
Üç Kişilik 195 TL
Saffron Hotel (Maltepe)
Saffron Hotel (Maltepe)
Ankara
Saffron Otel Ankara, Çankaya ilçesine bağlı Maltepe semtinde konuklarını yıl boyunca ağırlamaktadır. Modern bir binada hizmet veren tesisin tüm ortak alanları ve konaklama birimler...
Tek Kişilik 109 TL
Çift Kişilik 149 TL
Üç Kişilik 169 TL
Koru Hotel (Çankaya )
Koru Hotel (Çankaya )
Ankara
Koru Otel Çankaya; merkezi konumu ile bütün Büyükelçiliklere, Bakanlıklara, Türkiye Büyük Millet Meclisine aynı zamanda Ankara'da gündüz ve gece hayatının kalbi Arjantin Cadde...
Saydes Otel ve Konuk Evi (Altındağ)
Saydes Otel ve Konuk Evi (Altındağ)
Ankara
SAYDES Otel & Konukevleri, SAYDES bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve temel amacı SAYDES üyeleri ve diğer misafirlerimize çok avantajlı konaklama imkanları sunmaktır. Bu k...
Tek Kişilik 95 TL
Çift Kişilik 180 TL
Üç Kişilik 240 TL
Beypalas Hotel (Beypazarı)
Beypalas Hotel (Beypazarı)
Ankara
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde şehir merkezinde yer alan otelimiz 3 DELUX oda, 12 DOUBLE oda ve 24 adet TRIPLE oda ile sabah kahvaltısı dahil konseptte hizmet vermektedir. M...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 253 TL
Üç Kişilik 311 TL
Grand Duman Hotel (Ulus)
Grand Duman Hotel (Ulus)
Ankara
Merkezi bir noktada yer alan Grand Duman Hotel, yaşam alanlarında sunduğu pratik ve konforlu çözümler ile misafirlerine keyifli bir konaklama imkanı sunuyor. Tesiste 66 oda mev...
Tek Kişilik 80 TL
Çift Kişilik 120 TL
İkbalhan Otel (Polatlı)
İkbalhan Otel (Polatlı)
Ankara
Kurulduğumuz 2006 yılından bugüne kadar ki hedeflerimiz, sıcak bir ortam, kusursuz servis ve uygun fiyatları konuklarımıza sunmak oldu. İKBALHAN OTEL, Polatlı Atatürk Caddesi&rsqu...
Tek Kişilik 110 TL
Çift Kişilik 170 TL
Üç Kişilik 220 TL
Park Inn by Radisson Ankara (Oran)
Park Inn by Radisson Ankara (Oran)
Ankara
İş ve alışveriş merkezlerine yakın bir konumda bulunan Park Inn By Radisson Ankara Çankaya, AŞTİ Otogarı'na 12 km, Esenboğa Havalimanı'na ise 35 km mesafede konumlanıyor....
Marsi Hotel (Ulus)
Marsi Hotel (Ulus)
Ankara
Marsi Hotel, sade tarzda dekore edilmiş , klimalı odalar sunmaktadır. Wi-Fi erişimi tesis genelinde ücretsizdir. Yorgunluk atmak için otel bünyesindeki saunadan yararlanabilirsiniz...
Tek Kişilik 75 TL
Çift Kişilik 120 TL
Şahinbey Otel (Ulus)
Şahinbey Otel (Ulus)
Ankara
Şahinbey Otel, Ankara'nın Ulus bölgesinde konumlanmıştır. Hisarpark Caddesi'nde bulunan tesis, 2 yıldızlıdır ve huzurlu, güvenli, konforlu hizmet anlayışını benimsemiştir...
Alfin Hotel (Kızılay)
Alfin Hotel (Kızılay)
Ankara
Bürokrasi ve iş dünyasının kalbi Ankara’da yer alan Alfin Hotel, misafirlerini merkezi nokta olan Kızılay’da ağırlıyor. Tesis hem iş hem eğlence amaçlı seyahat edenlere güzel bir k...
Ümit Pembe Köşk Otel (Çankaya)
Ümit Pembe Köşk Otel (Çankaya)
Ankara
Ankara'nın ilçesi Çankaya’da misafirlerini ağırlayan Ümit Pembe Köşk Hotel, modern ve sade dizayn edilmiş odalarında misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Te...
Tek Kişilik 115 TL
Çift Kişilik 150 TL
Üç Kişilik 185 TL
Tüfad Prestige Hotel (Kavaklıdere)
Tüfad Prestige Hotel (Kavaklıdere)
Ankara
ÇANKAYA MERKEZDE BULUNAN OTELİMİZ HİLTON VE SHERATON OTELE 5 DK, ELÇİLİKLERE YÜRÜME MESAFESİNDEDİR.. ...
Tek Kişilik 165 TL
Çift Kişilik 155 TL
Üç Kişilik 230 TL
Strazburg Hotel (Çankaya)
Strazburg Hotel (Çankaya)
Ankara
Elverişli lokasyon avantajı sunan Strazburg Hotel; misafirlerine konforlu bir konaklama alternatifi sunuyor. Tesisin tüm odalarında; klima, LCD TV, uydu yayını, duş, banyo ve ka...
Ergen Hotel (Çankaya)
Ergen Hotel (Çankaya)
Ankara
Kocatepe Camii'ne sadece 300 metre uzaklıktaki Hotel Ergen, Başbakanlık'a yürüme mesafesinde merkezi bir konumda yer alır. Otel, konuklarına kablolu TV ve minibar ile don...
Tek Kişilik 85 TL
Çift Kişilik 130 TL
Üç Kişilik 165 TL
Dört Kişilik 185 TL
İsmira Hotel (Kızılay)
İsmira Hotel (Kızılay)
Ankara
İzmir'in merkezinde, Alsancak'ta yer alan İsmira Hotel, Ege Denizi'ne 500 m mesafede bulunuyor ve alışveriş, iş merkezlerine yakın konumu ile dikkat çekiyor. Tür...
Tek Kişilik 100 TL
Çift Kişilik 150 TL
Üç Kişilik 180 TL
Uzun Jolly Hotel (Dışkapı)
Uzun Jolly Hotel (Dışkapı)
Ankara
Otelin Konumu Ankara Uzun Jolly Hotel, Ankara konaklamanızda, Ankara Roma Hamamı ve Hacı Bayram Camisi ile birkaç dakika mesafede misafirlerimize hizmet vermektedir. Bu otel Ankara...
Tek Kişilik 93 TL
Çift Kişilik 140 TL
Class Otel (Kavaklıdere)
Class Otel (Kavaklıdere)
Ankara
Ankara, Kavaklıdere'de bulunan Class Hotel, hem iş hem de tatil amaçlı seyahatlerde misafirlerine merkezi bir lokasyonda, huzurla konaklama imkanı sunuyor. Tunalı Hilmi al...
Tek Kişilik 0 TL
Peracity Hotel (Altıntağ)
Peracity Hotel (Altıntağ)
Ankara
Peracity Hotel, Ankara, Altındağ Mevki'nde bulunmaktadır. Otel 47 odalı ve 5 katlıdır. Odalar süit, standart tek kişilik oda, standart üç kişilik odadan oluşmaktadır. Otel, tü...
Tek Kişilik 65 TL
Üç Kişilik 100 TL